888 milionů jde na lůžka v psychiatrii. Ministr jich chce alespoň sto

0
499
psychatrii
Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotační program z Integrovaného regionálního operačního programu [IROP] v objemu 888 milionů korun na nová a stávající lůžka v psychiatrii. Cílem jsou hlavně lůžka pro děti a dorost.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09] by byl rád, jak uvedl, pokud by za necelou miliardu korun vzniklo minimálně sto nových psychiatrických lůžek. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR měla v roce 2021 7 100 psychiatrických lůžek.

Chceme, aby ty peníze šly na dorost a adolescenty, ne na novorozence a malé děti,“ uvedl ministr Válek.

Právě podpora vzniku nových lůžek pro dospívající je prioritou v rámci reformy psychiatrické péče. Úřad tak dotacemi cílí podle slov ministra na děti věku 12, 18 až 20 let.

Jedná se o něco, co je obrovský problém. Počet mladých a dorostenců, které mají všelijakých problémů, onemocnění duše nebo ducha, narůstá. A hledají pomoc. A my musíme hledat cesty, jak jim pomoci,“ vysvětlil Válek.

Dodal, že na “mozek” se zapomnělo ve všech strategických plánech veřejného zdraví. A to chce nyní napravit. Zdůraznil, že ministerstvo letos vypsalo speciální dotační program na místa nových lékařů, kteří se vzdělávají v oboru dětská a dorostová psychiatrie.

Posílení pediatrické psychiatrické péče

Ministerstvo zdravotnictví oproti předchozím letům vypsalo dvojnásobný počet rezidenčních míst pro lékaře ve specializačním vzdělávání pro obor dětská a dorostová psychiatrie.

„Pro rok 2023 se zvedla i částka určená pro hrazení nákladů na zajištění této formy vzdělávání u dětských a dorostových psychiatrů z 35 tisíc na 55 tisíc měsíčně. Zájem o rezidenční místa převyšoval počet vypsaných míst. Vedle toho se zvýšila částka dotace pro základní psychiatrický kmen, a to z 10 tisíc na 35 tisíc na měsíc,” uvedl ministr Válek.

Než dítě přijme dětský psychiatr, uběhne i půl roku

Podtrhl, že se snížila se i administrativní bariéra pro výši úvazku školitele v tomto oboru. Nemocnice tak mohou snadněji zajistit školící místa. Novinka je schválený vzdělávací program Lékařská psychoterapie, který umožní lékařům dokončit plné vzdělání v psychoterapii.

„Česká psychiatrická společnost ve spolupráci s ministerstvem dlouhodobě pracují na zatraktivnění oboru pro zájemce o studium i atestaci tak, aby došlo k personální stabilizaci oboru jako takového. Na základě provedených analýz pomocí volitelných kurzů v prvních ročnících medicíny lákají studenty do moderního neurovědního oboru, jakým psychiatrie je,” řekla předsedkyně České psychiatrické společnosti ČLS JEP Simona Papežová.

V přípravě se nabízí možnost zapojení do psychiatrické péče i dalších nelékařských profesí v rámci psychoterapeutických intervencí.

Po CDZ se v psychiatrii řeší akutní a ambulantní péče

Ministr Válek zdůraznil, že nyní je třeba v rámci psychiatrické reformy posílit akutní a ambulantní psychiatrickou péči. Naopak v předchozím období reformy stát posiloval komunitní služby, kdy vznikla třicítka center duševního zdraví [CDZ] pro pacienty s těžkým průběhem psychotických a afektivních poruch.

Pochyby o reformě psychiatrie se vrátily jako bumerang

Došlo i k rozšíření služeb multidisciplinárních týmů pro děti, seniory, pacienty s problematikou závislostí a nařízeným ochranným léčením. Rozběhla se rovněž transformace služeb v psychiatrických nemocnicích – 626 nových akutních lůžek a definice kvality péče. A proběhla modernizace a výstavba nových akutních psychiatrických oddělení ve všeobecných nemocnicích.

To vše, jak v nedávném podcastu ZdraveZpravy.cz uvedl ministr Válek, stálo tři miliardy korun. Problém podle něj ale byl, že se v rámci této fáze reformy zapomnělo na dětskou a dorostovou psychiatrii, která v Česku patří vůbec k nezanedbanější.

Ukrajinu napadl blázen. Musíme pomoci, říká ministr Válek

„Ano, je nedostatek dětských psychiatrů, víme to. Ano, reforma psychiatrické péče, která stála tři miliardy korun, zapomněla na dětské psychiatry, ti nejsou. Avšak stalo se, já za to nemohu. Co mohu udělat je navýšení počtu dětských psychiatrů,“ uvedl doslova ministr Válek.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here