ČPZP rozesílá peníze za léky. Ne vždy ale najde adresáta

1
380
za_leky
Foto: Pixabay.com

Přes jedenáct milionů korun nyní vrací Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP] 17 292 klientům v přeplatcích za léky. A to jen za první čtvrtletí letošního roku. Meziročně je to o 2,4 milionu korun více [8,6 mil. Kč].

V meziročním srovnání ČPZP v prvním čtvrtletí loni vyplatila přeplatky na léky 13 800 klientům. To je o 3 492 méně než letos. Přeplatky posílají zdravotní pojišťovny svých klientům na bankovní účet nebo poštovní složenkou za každé kalendářní čtvrtletí.

„Nejvyšší objem vrácené částky putuje tradičně k pojištěncům nad 70 let. Konkrétně za letošní 1. čtvrtletí evidujeme přeplatek k vrácení u 15 492 pojištěnců v této věkové kategorii. Za uvedené období jsme jim vraceli částku přesahující 9,3 milionu korun,“ říká mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Upozorňuje zároveň na dlouhodobý problém. Některé přeplatky přes veškerou snahu pojišťovna pojištěncům nedoručí kvůli jimi chybně uvedené adrese. Zejména jde o pojištěnce pobývající v domovech důchodců, v zařízeních s pečovatelskou službou či při pobytu u rodinného příslušníka.

„Pokud nám klient nenahlásí adresu, na které se zdržuje, nemáme šanci se o jeho skutečném místě pobytu dozvědět,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny.

Desítky přeplatků se do pojišťovny vrací také z důvodu neexistujících bankovních účtů. Nejčastěji se to týká právě seniorů, kteří bankovní účty nemají zřízeny. A ze zdravotních důvodů nejsou obvykle schopni si přeplatky na poště vyzvednout.

Doručení přeplatků u ČPZP v praxi

ČPZP sama telefonicky oslovuje klienty s žádostí o informaci, jakým způsobem jim doručí přeplatek. Ne vždy je ale úspěšná. A to přesto, že pojištěnci ze zákona musí povinně hlásit změny bydliště. V praxi je ale mnoho lidí, kteří to nedodržují a pak se podivují nad tím, že jim například přeplatky za léky nejsou doručeny.

Vrácené přeplatky z důvodu chybného bankovního účtu ČPZP znovu odesílá pojištěncům v co nejkratším termínu. A to na nový účet nebo formou poštovní poukázky. Pokud pojištěnec nestihne uplatnit poštovní poukázku v termínu její platnosti, o přeplatek nepřijde.

Nevyplacený přeplatek mu pojišťovna automaticky připočítá k přeplatku za následující čtvrtletí, pokud mu na přeplatek v daném čtvrtletí vznikne nárok.

„Pokud nechce na vrácení čekat, lze požádat o okamžité zaslání přeplatku písemně, telefonicky nebo na pobočce ČPZP,“ upozorňuje Mazurová.

Za co lidé nejvíce čerpají přeplatky na léky

Nejčastější vratky za přeplatky se týkají nejrozšířenějších léčiv, respektive nejrozšířenějších onemocnění. Dlouhodobý prim hrají léčiva na kardiovaskulární a metabolická onemocnění, jako jsou vysoký tlak a diabetes. Následují je přípravky určené k terapii onemocnění nervového a respiračního systému nebo k léčbě kožních onemocnění. Nejvyšší vrácený přeplatek za 1. čtvrtletí 2023 u ČPZP činil 14 242 korun.

Doručit vratky za léky je pro pojišťovny i velký problém

Vyplatit nadlimitní přeplatek za předepsané léky přitom musí zdravotní pojišťovny svým klientům za každé čtvrtletí. Nejpozději pak do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního dne daného kvartálu v roce. A to bývá pro pojišťovny v mnohých případech problém, pokud nemají správné kontaktní informace o svých pojištěncích.

–RED–

1 komentář

  1. To je zajímavé, když máte jako občan něco zaplatit, jak státu nebo pojišťovně tak vás najdou vždy to jim problém nedělá ale vrátit na to najednou nemají nástroje co nevrátí jsi nechají

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here