ČPZP: Čtvrtletní limit pro vratky za léky je 200 korun

0
2971
limit
Ilustrační foto: Pixabay.com

Přes 8,6 milionu korun poputuje za letošní první čtvrtletí k více než 13 800 klientům České průmyslové zdravotní pojišťovny [ČPZP] za přeplatky na léky. Od letoška pojišťovny rozesílají vratky přesahující 200 Kč. Dříve byl limit 50 Kč.

Celkem 13 809 pojištěnců registrovaných u ČPZP dostane v nejbližších dnech buď na svůj bankovní účet, nebo poštovní poukázkou vratku za přeplatky na léky za měsíce leden, únor a březen letošního roku. V součtu pojišťovna rozešle 8,6 milionu korun. Loni za stejné období dosahovala vracená částka 8,2 milionu korun, pojišťovna ji rozdělila mezi bezmála 19 tisíc svých klientů.

„Ke změně počtu dotčených klientů došlo vlivem legislativní změny ve výši minimální částky překračující ochranný limit, která se pojištěncům vrací. Pojišťovna nově hradí částky přesahující 200 z původních 50 Kč za dotčené čtvrtletí,“ vysvětluje důvody poklesu klientů s nárokem na vratku přeplatku za léky oproti stejnému období loni tisková mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Vzhledem k tomu klesl počet klientů s nárokem na přeplatek za léky v prvním čtvrtletí roku zhruba o čtvrtinu. Stejně tak je i vrácená částka proti prvnímu čtvrtletí minulého roku pod obvyklým růstovým trendem.

„Při zohlednění počtu pojištěnců s přeplatkem ochranného limitu mezi 50 a 200 Kč, u kterých se předpokládá naplnění hranice k vyplacení přeplatku v následujícím období, pozorujeme standardní konstantní růst jak ve vrácené celkové částce, tak v počtu klientů, kteří limit přesahují,“ dodává mluvčí pojišťovny.

Nicméně klienti pojišťoven s nárokem na vratku přeplatku pod 200 korun se nemusejí obávat, že by o peníze snad přišli. Nižší částky se totiž sčítají a vracejí souhrnně v následujícím čtvrtletí, respektive po dosažení minimální částky 200 korun. Přičemž jak je zvykem, výši započitatelných doplatků ohlídá sama pojišťovna. Přeplatky tak rozesílá svým klientům automaticky.

Vyšší limit je krok k úspoře peněz ve zdravotním pojištění

Nadlimitní přeplatky za předepsané léky zdravotní pojišťovny svým klientům vyplácí vždy za každé čtvrtletí. Nejpozději pak do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního dne daného kvartálu v roce. Což byl v mnohých případech problém, navíc velice nákladný. Doručit přeplatky za léky totiž bývá v praxi u některých pojištěnců složité. Především u klientů, kteří nemají u pojišťovny registrovaný bankovní účet a jejich posledně známá adresa trvalého bydliště pro doručení vratky poštovní poukázkou u nich není aktuální.

Doručit vratky za léky je pro pojišťovny i velký problém

Složenka, mnohdy i na vratku ve výši několika desítek korun, se tudíž zdravotní pojišťovně vrátí, a to i opakovaně. Převod peněz s pomocí složenky přitom vyjde v průměru na 35 až 47 korun. Což u několika tisíců takových klientů může pro pojišťovny značit náklady ve výši až několika milionů korun za rok. Složenky totiž i takovým klientům pojišťovna zasílá i několikrát do roka.

Přeplatky ČPZP vyplatí převážně seniorům 70+ let

Většinu vrácených přeplatků za letošní první čtvrtletí obdrží tradičně pojištěnci starší 70 let. V součtu k nim putuje částka ve výši 7,3 milionu korun. Vůbec nejvyšší vrácený přeplatek přesáhl hranici 12 000 korun a směřoval ke klientovi do Pardubického kraje.

Zákonem stanovený roční limit na započitatelné doplatky za léky pro děti a seniory od 65 let činí 1 000 korun. Zatímco invalidé a pojištěnci nad 70 let ho mají ve výši 500 korun. Ostatním klientům pojišťovny vracejí přeplatky v případě, že překročí roční limit 5 000 korun. Do ochranného limitu regulačních poplatků se započítávají pouze doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Tržby za léky a pomůcky loni dosáhly 102 miliard korun

Zdravotní pojišťovny vracejí peníze svým klientům za každé kalendářní čtvrtletí od zavedení ochranného limitu v roce 2008. Jak již bylo zmíněno, dosud se vracely částky v minimální výši 50 korun, od ledna se vrací přeplatky od 200 korun.

Své výdaje za léky si mohou klienti ČPZP zkontrolovat ve svém osobním účtu. Výpis jim zdravotní pojišťovna pošle zdarma na vyžádání, nanejvýš ale jednou do roka. Do svých údajů mohou klienti ČPZP nahlédnout i kdykoli a zdarma v případě, že mají aktivní přístup do elektronické přepážky. Druhou možností je si stáhnout aplikaci Zdraví v mobilu, kde si taktéž kdykoli a zdarma zkontrolují své výdaje za léky.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here