Tržby za léky a pomůcky loni dosáhly 102 miliard korun

0
600
Tržby
Foto: Česká Lékárna Holding

Celkové tržby lékáren a výdejen zdravotnických prostředků za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky u nás loni dosáhly 101,98 miliardy korun. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS ČR].

Podle publikace Lékárenská péče 2020 ÚZIS ČR u nás celkové tržby lékáren loni meziročně vzrostly o 10,9 procenta. Což je nejvyšší nárůst za poslední tři roky. Nemocniční lékárny vykázaly celkové tržby ve výši 37,86 miliardy korun. Jde o 15,7% meziroční růst. Celkové tržby veřejných lékáren činily 50,29 miliardy korun [+5,0 % meziročně].

Tržby za léčivé přípravky loni dosáhly 88,15 miliardy korun [+19,3 % meziročně]. Léčivé přípravky tak tvořily 86,44 procent z tržeb za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky.

Celkové tržby lékáren v roce 2020
  • Tržby od zdravotních pojišťoven představovaly: 40,18 % [-3,22 % meziročně]
  • Od pacientů za doplatky: 8,58 % [-0,62 % meziročně]
  • Z volného prodeje: 9,45 % [-1,85 meziročně]
  • Příjmy od poskytovatelů zdravotních služeb: 39,0 % [+4,1 % meziročně]
  • Od ostatních odběratelů: 2,8 % [+1,7 % meziročně]

Každý obyvatel Česka v průměru zaplatil v lékárně na doplatcích k receptům a poukazům spolu s volným prodejem léčivých přípravků a zdravotnických prostředků 1 718 korun [-50 Kč meziročně]. Z této částky je 818 korun průměrná částka za doplatky na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a 900 korun je za volný prodej. Celková částka za doplatky léků byla 8,03 miliardy korun. Přičemž následně byla zdravotními pojišťovnami vybraným skupinám pacientů vrácena z doplatků částka 879,3 milionu korun.

Doručit vratky za léky je pro pojišťovny i velký problém

Celkové tržby za zdravotnické prostředky loni dosáhly 13,750 miliardy korun s meziročním nárůstem o 21,7 procenta. Nemocniční lékárny s celkovou tržbou 6,649 miliardy korun zaznamenaly meziroční růst o 11,7 procenta. U veřejných lékáren činily tržby 4,239 miliardy korun [meziročně +23,9 %]. U výdejen zdravotnických prostředků byly loni tržby 2,86 miliardy korun proti tržbám ve výši 1,92 miliard v roce 2019. Zde podle ÚZIS ČR nerovnoměrnost spočívá ve vykazované výši tržeb, která je ovlivněna počtem odevzdaných výkazů proti skutečnému počtu výdejen zdravotnických prostředků.

77,2 milionu vydaných listinných a elektronických receptů

Podle Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb k 31. 12. 2020 v Česku lékárenskou péči zajišťovalo 2 729 lékáren včetně odloučených oddělení výdeje léčiv [OOVL] a 219 výdejen zdravotnických prostředků. Na jednu lékárnu tak loni připadalo v průměru 4 270 obyvatel bez OOVL.

Zařízení za loňský rok přijala více než 77,2 milionu listinných a elektronických receptů a téměř 3,6 milionu poukazů na zdravotnické prostředky. To značí 7,21 receptu a 0,34 poukazu na jednoho obyvatele ČR. Dále bylo přijato 2,44 milionu objednávek [souhrnný počet za nemocniční a veřejné lékárny] od poskytovatelů zdravotních služeb. Uvedené počty podle ÚZIS ČR představují meziroční nárůst receptů o 4,1 procenta a pokles poukazů o 7,4 procenta.

„Uvedené počty receptů a poukazů jsou velmi pravděpodobně ovlivněny specifičností roku 2020, kdy se vlivem pandemie a obavami z covid-19 změnily návyky pacientů v ambulantní sféře a současně řada ambulantních a nemocničních zařízení byla nucena změnit či částečně změnit způsob práce s pacientem,“ tvrdí ve zprávě ÚZIS ČR Kamil Rössler.

ePoukaz na zdravotnické prostředky má být až 1.3. 2022

Podle něj tak lze předpokládat, že pacienti neřešili nebo oddalovali řešení svých méně závažných zdravotních problémů. Současně přitom byly po určitou dobu omezeny nebo zastaveny některé výkony nemocnic, především chirurgického charakteru. Počet vydaných receptů byl do určité míry ovlivněn i skutečností, že v prvním pololetí roku 2020 platila vyhláška omezující počet předepsaných léčiv na receptu na jednu položku [proti dříve a opět platným dvěma položkám léčiv].

Nejen tržby, ale i počty receptů a poukazů dle lékáren

Z uvedeného počtu receptů a poukazů bylo pro zdravotní pojišťovny 88,8 procenta receptů a 98,7 procenta poukazů. To je v obou případech o jedno procento vyšší podíl než v roce 2019. Na jednoho obyvatele tak u nás připadalo cca 7,21 receptu a 0,34 poukazu za rok.

Z celkového počtu 77,19 milionu receptů připadalo na nemocniční lékárny 8,06 milionu receptů. To představuje 10,5 procenta [-1,7 % meziročně]. Ostatních 69,13 milionu receptů připadalo loni na síť veřejných lékáren s meziročním růstem 6,2 %.

Z celkového počtu 3,61 milionu poukazů loni na nemocniční lékárny připadalo 0,86 milionu poukazů [-11,1 % meziročně]. Jednalo se o 24,0 procenta poukazů z jejich celkového množství. Na veřejné lékárny připadlo 1,74 milionu poukazů, což představuje 48,4 procenta z celkového počtu [-9,1 % meziročně]. Zbylé poukazy šly na vrub výdejen zdravotnických prostředků. Procentuální podíl poukazů mezi nemocničními a veřejnými lékárnami a výdejnami zdravotnických prostředků je meziročně shodný. Přes 98 procent poukazů pacienti vystavili na účet zdravotních pojišťoven.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here