Psychiatrická nemocnice v Písku má následnou péči pro seniory

0
581
nemocnice_Pisek
Tým zdravotníků Psychiatrické nemocnice Písek / Foto: PNP

Nové oddělení následné péče pro seniory starší 65 let s demencí či poruchou osobnosti otevřela Psychiatrická nemocnice Písek. Mimo psychiatrickou a psychologickou péči zajistí navazující rehabilitační a fyzioterapeutické služby.

Otevřením nového pracoviště reaguje Psychiatrická nemocnice Písek na specifika péče o seniorní pacienty s diagnostikovanou demencí či poruchami osobnosti. Jde o první zařízení zajišťující tento druh péče v Jihočeském kraji. Oddělení spravuje 30 lůžek následné péče.

„Specializované pracoviště otevíráme v naší nemocnici především z toho důvodu, že péče o pacienty nad 65 let má svá specifika a v mnoha ohledech se výrazně liší od běžné psychiatrické péče u dospělého člověka,” vysvětlil důvody rozšíření zdravotních služeb Marian Koranda, primář nemocnice spadající do portfolia skupiny Penta Hospitals CZ.

Neurodegenerace spouštějí i viry, vědci hovoří i o covidu

Psychiatrickou péči o tuto skupinu pacientů podle Korandy komplikuje často diagnostikovaná demence, degenerativní změny na mozku a často také somatické nemoci.

„Kromě toho je potřeba u starších pacientů mnohem více dohlížet na kombinace a interakce léků, vnímat geriatrickou, interní či neurologickou problematiku. Nebo personál musí mnohdy řešit i inkontinenci či určité omezení hybnosti pacientů,” vyjmenovává specifika péče o geriatrické pacienty primář.

Psychiatrická nemocnice Písek drží 115 lůžek

Nové oddělení nabídne pacientům nejen odborné služby psychiatrů a psychologů. Kromě nich na oddělení pracují například rehabilitační a fyzioterapeutičtí zdravotníci. Podle Korandy musí zdravotníci u seniorů řešit i komplikace, jako je ztráta soběstačnosti. Starší pacienti trpí často i poruchami paměti. K nim se přidávají úzkostné a depresivní stavy třeba kvůli úmrtí partnera. Anebo ve spojitosti se závažným tělesným onemocněním a blížícím se konci života.

Písecká psychiatrická nemocnice, kterou vlastní společnost Penta Hospitals CZ od roku 2019, spravuje 115 lůžek na čtyřech odděleních. Zajišťuje lůžkovou i ambulantní vysoce specializovanou zdravotní péči. Nemocnice je držitelem akreditace pro výuku psychiatrie, kdy lékařům zajišťuje celý pětiletý vzdělávací program oboru.

Mimo to nemocnice úspěšně prošla auditem prověřujícím kvalitu poskytovaných zdravotních i navazujících služeb. Díky externímu auditu obdržela i akreditaci týkající se poskytování kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče a také akreditaci pro klinickou psychologii.

Penta Hospitals převzala Domov s úsměvem ve Slavkově

Odborníci se v nemocnici zabývají například léčbou poruch afektivního spektra [deprese, úzkosti, pozn. red.], posttraumatických stresových poruch, poruch osobnosti, psychotických poruch a různých typů závislostí.

Penta Hospitals CZ spadá do holdingu Penta Hospitals International vlastněného investiční skupinou Penta. V Česku provozuje několik nemocnic, ambulancích a poliklinik. Současně patří k největším poskytovatelům zdravotně sociálních služeb. Do jejího portfolia patří síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou Alzheimer Home.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here