Digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb podporuje ATDZ

0
306
ATDZ
Ilustrační foto: Pixabay.com

Propojení stakeholderů ze zdravotnictví a sociálních služeb v oblasti digitalizace zajišťuje platforma Aliance pro telemedicínu, digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb [ATDZ]. Zastupuje instituce ze soukromého i státního sektoru.

Na elektronizaci zdravotnictví a sociálních služeb už se v Česku pracuje, nyní i za finanční podpory z Národního plánu obnovy [NPO]. Úspěšné fungování eHealth, jak se systému elektronického zdravotnictví říká, podmiňuje i spolupráce orgánů veřejné správy se soukromým sektorem.

„Naším cílem je sdružovat klíčové stakeholdery v oblasti telemedicíny a digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb,“ popisují na svém webu zástupci ATDZ.

V Alianci mají své zastoupení poskytovatelé nových technologií, inovací i IT společností v oboru. Zapojeni do ní jsou i lidé z průmyslu s přesahem do zdravotnictví a sociálních služeb, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb i další odborníci dotčených segmentů.

ATDZ se snaží o fungující eHealth

Smyslem platformy je posunovat elektronizaci zdravotnictví v Česku ve všech směrech dále a neustále ji rozvíjet. Protože jak na nedávném semináři sněmovního Výboru pro zdravotnictví upozornil Martin Koníř z poradenské společnosti KPMG, tak jakákoli digitalizace je nikdy nekončící proces.

„Digitalizace není jednorázová věc, kterou provedete a máte zdigitalizováno. Digitalizace je nekončící proces, který nastartuje a pak už poběží pořád,“ uvedl s tím, že to platí i pro segment zdravotnictví a sociálních služeb.

Na plně digitalizovaném prostředí se stále pracuje. Technologie, způsoby zabezpečení a elektronická komunikace se neustále rozvíjí a elektronické prostředí na tyto změny musí neustále a včas reagovat.

Aliance se ve své činnosti zaměřuje v oblasti digitalizace zmiňovaných oborů především na rozvoj telemedicíny, sdílení elektronických dat, zabezpečení používaných systému [cyber security] a zavedení nových technologií do zdravotnictví i sociální péče. Přispět chce i k širšímu využití robotizace péče, asistenční a asistivní technologie, to především v sociálních službách.

EHDS se blíží. Češi sdílení zdravotních dat v EU podporují

Podporuje rovněž digitalizaci adiktologických služeb, poradenství a vzdělávání. Zástupci sdružení v Alianci rovněž komunikují se stakeholdery na mezinárodní úrovni. Což si žádá především vytvoření funkční základny pro sdílení zdravotních dat na evropské úrovni v rámci chystaného projektu European Health Data Space [EHDS].

Ve vedení Aliance stojí ředitel Karel Novotný. Předsedou správní rady ATDZ je prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Ing. Jiří Horecký. Prvním místopředsedou je Jiří Pecina, zakladatel společnosti MEDDI hub.

Správní rada ATDZ a její členové
 • Petr Hladík, předseda správní rady CRA UZS ČR
 • MUDr. Marie Marsová, MBA, 1. místopředsedkyně představenstva AGEL, a.s.
 • Ing. Tomáš Groh, jednatel společnosti HARTMANN-RICO Česká a Slovenská republika
 • MUDr. Martin Kuncek, jednatel společnosti B. Braun Avitum odpovědný za lékařské vedení a rozvoj dialyzačních středisek, ředitel obchodní divize B. Braun Avitum
 • Ing. Jiří Batěk, generální ředitel Kyndryl Czech Republic
 • Tomáš Kolář, MBA, jednatel společnosti LINET Group
 • Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny
 • MUDr. Pavel Sedláček, ředitel farmaceutické společnosti Pfizer ČR
 • Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR

Předsedou dozorčí rady je ustanoven MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, senátor PČR, místopředseda Výboru pro zdravotnictví.

V dozorčí radě ATDZ dále působí

 • Bc. Vít Jásek, výkonný ředitel UZS ČR
 • Ing. Martin Přibyl, Ph.D., MBA, partner společnosti MEDDI hub

Mezinárodní agendu mají na starosti: Ing. Karel Vostrý, ředitel CRA UZS ČR, výkonný ředitel EAN /doc. MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH, zástupce ředitele pro zdravotní služby, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here