Zkoušku z češtiny si cizinci od ledna zaplatí sami. Zvýší se její cena

0
544
ledna
Foto: Pixabay.com

Žadatelé o dlouhodobý pobyt v Česku si od ledna příštího roku zaplatí za zkoušku z českého jazyka sami. Nyní jim poukazy na ni proplácí ministerstvo vnitra. Letos si o trvalý pobyt v ČR podle resortu požádá rekordních 30 tisíc cizinců.

Změny přináší na včerejším [30.8.] jednání vlády schválená novela jejího nařízení, v níž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR [MŠMT ČR] rozšiřuje i uznávané zkoušky z českého jazyka nutné k udělení trvalého pobytu.

Zatímco před třemi lety v roce 2020 dostalo od Ministerstva vnitra ČR [MV ČR] povolení k trvalému pobytu v České republice zhruba 2 500 žadatelů, letos resort očekává více než 30 tisíc uchazečů o získání trvalého pobytu. Výdaje úřadu na proplácení poukazů k úhradě prvního kola zkoušky z českého jazyka letos kvůli náporu uprchlíků z Ukrajiny dosahují 20 milionů korun. Od změny si ministerstvo slibuje především úspory na výdajové straně svého rozpočtu.

Za současných podmínek ministerstvo vnitra vydává a proplácí poukazy na zkoušky z českého jazyka do částky 2 500 korun. Jde o maximální výši částky, kterou mohou školy za zkoušku požadovat. Od ledna 2024 se horní hranice podle nařízení zvýší na 3 200 korun.

Konec poukazů vychází podle předkladatelů návrhu z potřeby vyvolané přílivem uprchlíků z Ukrajiny. A rovněž velkého zájmu o zkoušku ze strany žadatelů, kteří přišli do Česka v režimu pro vysoce kvalifikované zaměstnance. Program v Česku funguje sedm let a první příchozí už mají nárok žádat o trvalý pobyt.

Lékaři, lékárníci a zubaři doloží znalost češtiny aprobací

K doložení znalosti českého jazyka při žádosti o trvalý pobyt žadatelé budou vedle dosavadní nižší úrovně zkoušky využívat i zkoušku z českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství. A dále také aprobační zkoušku o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Změna podle předkladatelů zjednoduší administrativu a přístup lékařů ze zahraničí do zdravotnického systému.

„Z důvodů vysokého zájmu cizinců o získání trvalého pobytu v ČR vláda schválila návrh MŠMT ČR na zařazení aprobační zkoušky z ČJ nutné k výkonu zdravotnických povolání a jazykové zkoušky za účelem nabytí občanství jako rovnocenných k jazykové zkoušce pro účely trvalého pobytu,” informovalo po jednání vlády [30.8.] MŠMT ČR na síti X.

Zájem Ukrajinců o kurzy češtiny IPVZ je obrovský

Navrhovanou změnu připomínkovala Česká konference rektorů [ČKR]. Podle jejích zástupců aprobační zkouška prokazuje příslušné vzdělání, nikoli však znalost češtiny.

„Aprobační zkoušku nelze dávat naroveň se zkouškou z českého jazyka. Aprobační zkouška může proběhnout v českém jazyce, ale jde o vysoce odbornou zkoušku,“ upozornila ČKR.

Češtinu cizí lékaři, lékárníci a zubaři doloží aprobační zkouškou

Podle předlohy je mezi žadateli zájem o zkoušku z českého jazyka na úrovni A2 větší než o předpokládanou úroveň A1. Čekací lhůty jsou u ní výrazně delší než u zkoušky úrovně A1. Zájemci na její složení čekají přibližně pět měsíců. A přibývá také žádostí cizinců o uznání jiných standardizovaných zkoušek.

„Složili si je ti, kteří umějí dobře česky a kteří patrně v budoucnosti požádají i o státní občanství. Bohužel ani při koncepci nařízení vlády, ani jeho novely nebylo možno předpokládat, že v situaci, kdy se navýší úroveň zkoušky, budou chtít cizinci skládat ještě obtížnější zkoušky,” stojí ve zdůvodnění novely nařízení.

–ČTK/RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here