Při zákonném navýšení přesčasů je lékaři odmítnou odsloužit

0
594
prescasu
Foto: Pixabay.com

Navýšení zákonem povolených přesčasů pro zdravotnictví lékaři odmítají. Pokud novelu zákoníku práce v teď navrhovaném znění Sněmovna schválí, lékaři přestanou od 1. 12. dobrovolné přesčasy sloužit. Ministr zdravotnictví chce s lékaři jednat.

Sekce mladých lékařů České lékařské komory [ČLK] vyzvala politiky, aby Sněmovna neschválila novelu zákoníku práce v navrhované podobě. Předloha umožňuje zdvojnásobit počet hodin přesčasů u lékařů na 832 hodin ročně, pro záchranáře pak až na tisíc hodin přesčasů za rok. Takzvaný institut další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví zavedl pozměňovacím návrhem na pětileté období do novely zákoníku práce předseda sněmovního Výboru pro sociální politiku Vít Kaňkovský [KDU-ČSL].

Pokud novela ve stávajícím znění projde, lékaři pohrozili, že přestanou od 1. prosince sloužit dobrovolné přesčasy. Do výzvy se zapojilo 4 000 z 20 000 lékařů sloužících v nemocnicích.

„Veřejně vyzývám veškeré politické špičky, konkrétně pana ministra Válka, pana ministra Jurečku, pana předsedu vlády Fialu a všechny další, kterých se to týká. Velmi rádi se s vámi sejdeme, velmi rádi budeme jednat a budeme velmi rádi, pokud najdeme společné řešení v tom, jak se postarat o české pacienty,“ uvedl na tiskové konferenci [4.9.] svolané k zákonnému navýšení přesčasů předseda Sekce mladých lékařů ČLK Jan Přáda.

Dobrovolné přesčasy už pro letošek lékaři vyčerpali

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09] v reakci na lékaře řekl, že je připravený se s nespokojenými lékaři setkat kdykoliv. Pokud to čas dovolí.

„Je prioritní dodržet zákoník práce, a pokud někde nebude dodržen, pocítí to ředitelé na odměnách, a nejen na těch,” uvedl ministr Válek.

Vedení ministerstvem přímo řízených organizací již podle Válka dostala dopis s pokyny, jak ve věci navýšení dobrovolných přesčasů postupovat.

ČLK ostře nesouhlasí s navýšenými přesčasy ve zdravotnictví

Podle Jana Přády už mají všichni lékaři v nemocnicích oněch 416 hodin legálních přesčasů za tento rok odpracovaných. Pokud opravdu nezačne debata mezi lékaři a politiky, pak přestanou od prosince lékaři zapojení do iniciativy sloužit další přesčasové směny. Tedy večerní, noční, víkendové služby a služby ve svátek.

Lékaři chtějí o změnách s politiky jednat

Mladí lékaři odmítají zvýšení počtu hodin legálních přesčasů, které by měl umožnit paragraf 93a novely zákoníku práce. Zároveň požadují dlouhodobě udržitelné a přijatelné pracovní podmínky. Dále kontrolu dodržování zákoníku práce ve zdravotnických zařízeních a zajištění adekvátního finančního ohodnocení v základní pracovní době.

Projednávané navýšení přesčasových hodin se týká takzvaných dobrovolných přesčasů. S jejich výkonem zaměstnanci sice nemusejí souhlasit, ale v praxi, jak již několikrát uvedl prezident ČLK Milan Kubek, to chodí tak, že ředitelé nemocnic se na dobrovolnost jejich odsloužení neptají a především mladším lékařům je zkrátka odsloužit uloží.

Podle aktuálního zákoníku práce může zaměstnavatel nařídit 150 hodin práce přesčas ročně, další přesčasy nad tento rámec jsou pak dobrovolné.

„Omezení množství přesčasové práce je norma, která slouží primárně na ochranu pacientů. Protože podle velikých studií, které se dělaly například ve Velké Británii, se ukázalo, že přepracovaní lékaři mnohem častěji chybují,“ jmenoval jedno z rizik, které přesčasová práce přináší prezident ČLK Milan Kubek.

Podle jeho slov platí přímá korelace s nevyspáním a množstvím chyb, kterých se lékaři dopouští.

„A je to úplná analogie toho, jako by byl pod vlivem alkoholu,” řekl prezident ČLK Kubek.

Bez přesčasů zdravotnictví asi zkolabuje, odbory si ale stojí za svým

Zástupcům lékařů rovněž vadí způsob, jakým byl paragraf o přesčasech do transpoziční novely zákoníku práce připojen. Stěžují si, že s nimi návrh novely zákonodárci neprojednali. Dozvěděli se o něm až ve chvíli, kdy poslanci novelu schválili a poslali ji k projednání do Senátu, který ji dolní komoře ale vrátil. Novelu nyní čeká znovu jednán v Poslanecké sněmovně. Pokud dojde k jejímu schválení, obrátí se podle Kubka lékaři na prezidenta Petra Pavla.

Lékaři doufají, že tento krok nenastane. Podle Přády chtějí ve zdravotnictví zůstat. K tomu ale potřebují změnit systém, aby nehrozilo jejich přetížení, tvrdí. Upozorňují dále, že systém přesčasů a aktuální systém ohodnocení práce lékařů diskriminuje ženy, kterých ve zdravotnictví v posledních letech i přibývá. Přesčasy jsou podle vedení ČLK těžko slučitelné s rodinným životem. A těhotné ženy podle zákoníku práce přesčas pracovat ani nesmějí. Navazující problém je, že odměny za přesčasy tvoří zhruba polovinu příjmu lékařek, upozorňují mladí lékaři.

Bez přesčasů se zdravotnictví zhroutí, tvrdí Vít Kaňkovský

Institut další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví navrhl zavést pozměňovacím návrhem na pětileté období do novely zákoníku práce předseda sněmovního Výboru pro sociální politiku Vít Kaňkovský [KDU-ČSL]. Reaguje tím na transpozici českého zákoníku práce na evropskou směrnici. Ta zavádí pro zaměstnance maximální limity pro přesčasové práce. Podle Kaňkovského se při dodržení přesčasových limitů tak, jak je nařizuje evropská směrnice a na její požadavky upravená novela zákoníku práce, české zdravotnictví ve stávajícím provozu neudrží.

„Bohužel v tuto chvíli máme na misce vah pouze ta dvě řešení,“ vysvětlil důvod pro podání pozměňovacího návrhu červnovém jednání sněmovního Výboru pro sociální politiku.

Prvním z nich je omezení zdravotní péče, druhým pak využití přechodného institutu další dohodnuté práce přesčas pro zdravotnictví.

„Snažíme se, abychom to zdravotnictví udrželi. A nejen zdravotnictví, týká se to i terénních služeb,“ vysvětlil Kaňkovský.

Proti navrhované výjimce navyšující limity pro přesčasovou práci ve zdravotnictví se v dopisu adresovaném poslankyním a poslancům ostře vymezili zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR [OSZSP] a Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů [LOK-SČL].

K nesouhlasu se nedlouho na to přidala Česká lékařská komora. Poslankyním a poslancům s lékařským vzděláním zaslala dopis, ve kterém vyjadřují nesouhlas s pozměňovacím návrhem Víta Kaňkovského.

–ČTK/VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here