Zdravotních dat se onkopacienti zbaví po 7 letech od vyléčení

0
585
vyleceni
Foto: Pixabay.com

Po sedmi letech od vyléčení onkologické nemoci by už neměly pojišťovny a banky při sjednávání finančních produktu přihlížet k této diagnóze. Pacienti v remisi se tak dočkají lepších podmínek v přístupu k hypotéce, úvěru či životnímu pojištění.

I lidé několik let po vyléčení z rakoviny, kdy se u nich nemoc při pravidelných kontrolách neobjevila, budou mít nárok na finanční produkty za stejných podmínek jako lidé, kteří se s rakovinou nikdy neléčili. Dohodli se na tom zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] a pacientských organizací s Českou asociací pojišťoven [ČAP] a Českou bankovní asociací [ČBA].

„Našim cílem je, aby pacienti po určité době od ukončení léčby už byli bráni tak, jako by nemoc nikdy neměli, a pojišťovny je pojistily za standardních podmínek,“ řekl k nahlížení na zdravotní data u onkopacientů ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09].

Současná praxe ukazuje a pacientské organizace potvrzují, že některé pojišťovny přihlíží při uzavírání životního pojištění k údajům ve zdravotní dokumentaci i patnáct či dvacet let zpátky. Zájemci o sjednání pojištění nebo hypotéky pak třeba i před patnácti lety prodělané onemocnění zdraží cenu produktu o stovky korun měsíčně. V některých případech ho pojišťovna odmítne uzavřít nebo nemoc zahrne do výluk z pojištění.

„Chtěla jsem si vzít hypoteční úvěr na výstavbu rodinného domu. Nebyl vůbec problém s výší příjmů, měla jsem i další nemovitost do zajištění a vlastní zdroje. Vzhledem k trvalým následkům onkologické léčby pobírám invalidní důchod 2. stupně. Ač příjem z invalidního důchodu nebylo nutné započítat, vyžadovala banka ještě spoludlužníka,” popisuje svoji zkušenost Nikol Pazderová, která má léčbu karcinomu prsu za sebou již déle než deset let.

Doporučení pro rovný přístup k pacientům po vyléčení

Takovému přístupu by mělo zabránit chystané doporučení České asociace pojišťoven [ČAP] pro jednotlivé pojišťovny, v němž Asociace vyjde z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS] o výsledcích onkologické léčby, počtech nemocných, uzdravených a návratu onemocnění.

„Jsme schopni na datech doložit, že v případě velkého množství pacientů je po několika letech minimální až zanedbatelné riziko návratu onemocnění,” uvedl k tématu vrchní ředitel sekce legislativy a práva MZ ČR Radek Policar.

Podle něj je doporučení výsledkem dlouhodobých jednání s pojišťovnami a pacientskými organizacemi. Směrnici na uplatňování takzvaného práva být zapomenut připravuje také Evropská komise [EK]. V ní by se k prodělanému onkologickému onemocnění nepřihlíželo u dospělých osob po deseti letech od uzdravení. U nezletilých osob se doba podle návrhu zkracuje na pět let od uzdravení.

„Tato samoregulační opatření jdou v mnohém nad rámec připravované evropské směrnice,” řekl k chystanému doporučení pro pojišťovny výkonný ředitel ČAP a České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek.

Onkopacienty v remisi trápí zdravotní minulost

Současně upozornil, že pojišťovnám Asociace nemůže nařídit jednotný přístup k posuzování rizik u onkopacientů. Pojišťovny si podle něj musí vzájemně konkurovat. I kvůli tomu chystané doporučení posuzoval také antimonopolní úřad. Nicméně se domnívá, že u většiny onkologických diagnóz se doporučení na “právo být zapomenut” uplatní po sedmi letech. U některých může být doba i kratší, u jiných naopak delší. Bližší informace si lidé v budoucnu zjistí na webu Asociace.

Podle ministra Válka se jedná i o dalších diagnózách, kdy by pojišťovny pacienty po několika letech od vyléčení z nemoci posuzovaly rovněž jako zdravé.

I přístup pojišťoven k onkopacientům se mění

Mnohé finanční instituce vývoj a pokrok v onkologické léčbě a medicíně obecně sledují a přizpůsobují se trendu. To pro Zdravé Zprávy potvrdil ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec. Podle něj je přístup komerčních pojišťoven v Česku k pojištění klientů po onkologické léčbě ve srovnání s některými jinými zeměmi racionální a správný. Příkladem jmenuje Polsko, kde zájemce o pojištění, který rakovinu prodělal, žádná pojišťovna nepojistí.

„Naopak u nás klienti, kteří prodělali rakovinu a nebyla u nich následná lékařská léčba chemoterapií či radioterapií, tedy došlo ´jen´ k odstranění nádoru, jsou pojistitelní už po té jednoroční kontrole,“ říká k praxi pojišťovny Martin Švec.

Zhoubný nádor v Česku ročně stihne 80 tisíc lidí. Stát nabízí pomoc

Zároveň i uznává, že podmínky pojistné smlouvy určí až konkrétní typ rakoviny. Dnes časté rakoviny kůže, u žen karcinom prsu a u mužů třeba varlat, už medicína vyléčí, pokud jsou včas odhaleny. To znamená, že pacienty s těmito onemocněními, kteří úspěšně projdou léčbou, pojišťovny pojistí.

„Nejpozději pak pět let od prodělání nemoci… Rozhodně už to není tak, jak to bývalo, že pacient po rakovině je nepojistitelný,“ říká Martin Švec.

Dodává, že zhoubné nádory i podle statistik pojišťovny Simplea zasahují stále více lidí. A výjimkou mezi nimi nejsou ani třicátníci a čtyřicátníci. Rakovina podle něj připadá na 95 procent všech pojistných událostí u pojištění rizika závažného onemocnění. Následují ji infarkty a mrtvice.

Nárůst počtu pojistných událostí kvůli onkologickým onemocněním si Martin Švec vysvětluje i tím, že se v posledních letech zlepšila prevence. A tím i včasná diagnostika nemocí. Za což vděčíme i screeningovým programům, dodává.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here