Lidé se nejvíc bojí rakoviny, říká šéf pojišťovny Simplea

1
579
Simplea
Martin Švec / Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

„Lidé se nejvíc bojí rakoviny,“ říká v podcastu ZdraveZpravy.cz ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec. A dodává, že 95 procent všech pojistných plnění u rizika závažného onemocnění tvoří právě rakovina následovaná infarktem a mrtvicí.

podcastu ZdraveZpravy.cz se Martin Švec vyjadřuje ale i k tomu, kolik činí přirážka na pojistce životního pojištění za obezitu, nadváhu nebo kouření. Mluví o tom, které nemoci lidé chtějí nejčastěji pojistit a jak Simplea pojišťuje klienty, kteří už závažné onemocnění prodělali. Představuje v něm i svůj sen na zavedení zbrusu nového pojištění rizika dlouhodobé péče z důvodu nesoběstačnosti zejména u lidí v seniorním věku. To podle průzkumu České asociace pojišťoven chce téměř 70 procent Čechů, protože dobře vědí, jak moc se těchto služeb nedostává jejich prarodičům a rodičům.

Martin Švec v podcastu ZdraveZpravy.cz popisuje i to, jak moc se zhoršila zdravotní kondice české populace po pandemii covidu. Kolik z nich stále čeká na zdravotní prohlídky, které jim zařízení kvůli pandemii odložila. I kolik lidí kvůli propadu prevence přišlo pozdě na to, že se u nich rozvíjí rakovina. V závěru podcastu sděluje svůj názor na ministerstvem zdravotnictví chystané zdravotní připojištění stomatologické péče. Podle něj platí, že bude-li nabízeno samostatně, pak ani toto pojištění nevyřeší stávající problém s nedostupností stomatologické péče.

„A to kvůli tomu, že ten segment lidí, který dnes má problém sehnat zubaře, na toto pojištění prostě peníze mít nebude,“ vysvětluje.

Přibylo lidí s BMI nad 35 i odloženými prohlídkami

Podle Martina Švece po covidu narostl počet klientů pojišťovny s BMI nad 35 o více než 50 procent. Jde o významnou hodnotu, protože pojišťovna klienty s BMI nad 40 pojišťuje jen výjimečně. V návaznosti na růst obezity a nadváhy podle něj stouply i počty lidí s vyššími hodnotami cholesterolu a vůbec horšími krevními testy.

„Roky covidu se na zdraví Čechů dost projevily. Problém ale je i s odloženou péčí v době covidu,“ říká v podcastu ZdraveZpravy.cz Martin Švec.

Tvrdí, že zhruba deset procent klientů, kteří do pojišťovny Simplea nyní přicházejí s žádostí o pojištění, má odložené některé ze zdravotních vyšetření. Spousta klientů je i takzvaně „nedovyšetřených“. To znamená, že stále čekají na potvrzení, či vyloučení diagnózy nemoci, což jim brání v uzavření pojištění.

„A to se týká i rakoviny, které se lidé nejvíce bojí. […] A bohužel dochází i k tomu, že mnozí lidé tu rakovinu zjistili daleko později, než kdyby zdravotní péče zůstala zachována a covid vůbec nebyl,“ vysvětluje.

Loňské propady akutní a preventivní péče jsou alarmující

Rakovina jako onemocnění podle statistik pojišťovny Simplea zasahuje stále širší okruh lidí. Není ničím výjimečným u lidí mezi 30 až 40 rokem věku. Jinou statisticky podloženou skutečností je, že 95 procent všech pojistných událostí u pojištění rizika závažného onemocnění připadá právě na onkologická onemocnění, následně pak na infarkty a mrtvice.

Pojišťovny jsou k onkologickým pacientům vstřícné

Martin Švec tvrdí, že v České republice zůstává přístup komerčních pojišťoven k pojištění lidí, kteří prodělali onkologické onemocnění, racionální a správný. V Polsku například platí, že klienta, který rakovinu prodělal, žádná pojišťovna nepojistí.

„Naopak u nás klienti, kteří prodělali rakovinu a nebyla u nich následná lékařská léčba chemoterapií či radioterapií, tedy došlo “jen” k odstranění nádoru, jsou pojistitelní už po té jednoroční kontrole,“ vysvětluje.

Záleží také na typu rakoviny. Dnes časté rakoviny kůže, u žen karcinom prsu a u mužů třeba varlat, už medicína, jsou-li včas odhaleny, vyléčí. To znamená, že pacienty s těmito onemocněními, kteří projdou úspěšně léčbou, pojišťovny pojistí.

„Nejpozději pak pět let od prodělání nemoci… Rozhodně už to není tak, jak to bývalo, že pacient po rakovině je nepojistitelný,“ tvrdí.

Češi raději pořádně pojistí domácnost než sami sebe

Nárůst počtu pojistných událostí kvůli onkologickým onemocněním si Martin Švec vysvětluje i tím, že se v posledních letech významně zlepšila prevence. A tak i včasná diagnostika nemocí. Za což vděčíme i screeningovým programům. Dříve tomu tak nebylo. Na rakovinu lidé umírali, protože o ní dlouho nevěděli. V momentě, kdy na ni přišli, už bylo na léčbu často pozdě.

V souvislosti s onkologickými nemocemi Martin Švec zmiňuje další zajímavý trend. Pojišťovny v asijském regionu hlásí enormně rychlé nárusty rakoviny plic u nekuřáků. A to vinou znečištěného ovzduší.

„Proto si musíme chránit životní prostředí, abychom se do této situace také nedostali,“ zdůrazňuje v podcastu Martin Švec.

Ani Simplea nepojistí každého

V nahrávce Martin Švec vyjmenovává i nemoci, jejichž nositele nepojistí ani pojišťovna Simplea. Podle něj to má své jasné důvody. Ty spočívají ve výši pojištění, které by musel takový klient platit vzhledem k výši riziku, v němž se nachází.

„My samozřejmě dokážeme stanovit cenu úplně každému klientovi. A to i klientovi, který je vážně nemocný nebo je ve velkém riziku závažného onemocnění. Zohledníme to v přirážce na pojistném. A vlastně máme i několik klientů, v řádu desítek procent, kteří tu přirážku mají v řádu 500 až 1000 procent na pojistném. Pro většinu lidí je ale už takto vysoké pojištění prostě neadekvátní,“ vysvětluje.

Experti: Onkologii by prospěla svižnější modernizace

Zároveň dodává, že Simplea nechce jít cestou, že by tyto klienty pojišťovala „levně“ a zdravotní rizika, která se na ně vztahují, dala do výluk z pojistného plnění.

„Samozřejmě vidíme na trhu hodně pojišťoven, které to dělají. Když se ale podíváte na jejich smlouvy, čistě z hlediska pravděpodobnosti, tak ti jejich klienti vůbec pojištěni nejsou. De facto jen platí pojistné,“ vysvětluje.

Dodává, že on se Simpleou touto cestou jít rozhodně nechce a také nepůjde.

„Pro nás je proto svým způsobem přijatelnější klient, který danou nemocí trpí dlouho, třeba ji má i v horší fázi, ale je dlouhodobě kompenzovaný třeba léčbou než klient, u kterého ta nemoc čerstvě propukla a ten vývoj může nabrat rychlý spád,“ uzavírá.

Daniel Tácha

Martin Švec je předseda představenstva a generální ředitel Simplea pojišťovny. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Finanční a pojistná matematika. V pojišťovnictví se pohybuje 15 let. V minulosti působil v České podnikatelské pojišťovně [ČPP] a Avivě jako pojistný matematik, posléze v pojišťovně MetLife jako produktový ředitel. Pojišťovnu Simplea, která je na trhu tři roky a za tu dobu získala 80 tisíc klientů, vede od samého začátku. Je členem České společnosti aktuárů [ČSpA], profesní organizace českých pojistných matematiků. Jeho koníčkem jsou stavebnice LEGO.

1 komentář

  1. Upřímně si myslím, že celkově lidé řeší po pandemii životní pojištění mnohem více než kdy dříve. A osobně velice držím palce této pojištovně v rozjetí nového pojištění, protože si myslím, že tohle tady chybí. Nesoběstačnost populace v seniorském věku je hodně podceňována, tohle by jim mohlo ulehčit jejich stáří.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here