Osmdesátníků za volantem v Česku rychle přibývá, kontrolují je lékaři

0
753
lekari
Ilustrační foto: Pixabay.com

Řidičů starších 80 let v Česku za posledních pět let přibylo o 41 procent na asi 135 tisíc. V roce 2018 jich řidičský průkaz skupiny B drželo 96 tisíc. Tři čtvrtiny řidičů nad 80 let věku připadají na muže. Od 65 let chodí motoristé na prohlídky k lékaři.

Data o počtech motoristů, respektive držitelů řidičského oprávnění skupiny B ve věku 65 a více let zveřejnil Český statistický úřad [ČSÚ] ve své ročence Senioři v ČR v datech 2023. Podle údajů ČSÚ za posledních pět let vzrostl počet řidičů ve věku 80 a více let o 41 procent na 135 tisíc osob.

„Ačkoli mezi takto starými držiteli řidičského oprávnění výrazně převažují muži, a to z více než 75 procent, stojí za zmínku, že počty žen rostly mnohem rychleji,“ poukazují na další trend statistici.

Zatímco v období mezi lety 2018 až 2023 se počty mužů s řidičským oprávněním zvýšily o cca 30 procent, tak žen řidiček ve věku 80 a více let přibylo za sledované období skoro o dvojnásobek. To ze zhruba 16 500 v roce 2018 na asi 31 500 žen v roce 2023.

Zdraví seniorních řidičů hlídají lékaři

Podle dat Ministerstva dopravy ČR letos vlastnilo řidičský průkaz více než 1,53 milionu seniorů, tedy osob ve věku 65 a více let. To je přibližně čtvrtina lidí ze všech, kteří mají oprávnění řídit osobní vozidlo. O něco více řidičský průkaz mezi seniory vlastní muži než ženy. A čím vyšší věk řidiče, tím více mezi nimi převažují muži.

„Ve věkové kategorii 65 až 69 let disponovalo v roce 2023 řidičským oprávněním skupiny B 491 565 řidičů,“ uvádí statistika.

Řidiči ve věku 85 a více let se na celkové seniorní populaci letos podíleli 6,2 procenty. Řidiči v seniorním věku, tedy ti ve věku 65 let a více, chodí na pravidelné lékařské prohlídky ke svému praktickému lékaři. Zdravotní posudek, který dokládá zdravotní způsobilost k řízení vozidla, pak nosí u sebe při řízení vozidla.

„Jedná se o komplexní prohlídku se zaměřením zejména na kontrolu srdeční funkce [měření tlaku, poslechu srdce a jeho frekvence, event. měření EKG v určitých případech]. Kontrola smyslových orgánů – zraková ostrost, barvocit, kontrola sluchu, psychomotorické tempo, kontrola užívaných léků…,“ přiblížila nedávno pro Zdravé Zprávy náplň prohlídky řidičů ve věku 65 a více let praktická lékařka Irena Moravíková z České Lípy, členka výboru Sdružení praktických lékařů ČR [SPL ČR].

Pokud podle ní praktický lékař při vyšetření zjistí nesrovnalosti, zahájí léčení. Anebo může pacienta odeslat k vyšetření specialistou nebo k psychologickému vyšetření dříve, než se vyjádří k jeho způsobilosti k řízení vozidla.

Zákaz a omezení řízení motorového vozidla

A vyhláška přímo vyjmenovává onemocnění, při kterých nesmí daný pacient vozidlo řídit.

„Je to například srdeční arytmie určitého typu, cukrovka s hypoglykémiemi, epilepsie, psychická onemocnění a jiné. U těchto nemocí není pochyb, jak rozhodnout,“ říká lékařka.

V nejasných situacích při rozhodování o udělení zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla u seniorů pomáhá vyšetření u specialisty. Nebo nejasnost vyřeší kompenzační pomůcka, která dorovná sníženou schopnost některého ze smyslových orgánů. Jde například o sluchadla či brýle.

Lékaři dále mohou nikoliv zakázat, ale pouze omezit řízení motorového vozidla v určitých úsecích.

„Můžeme řidiče nechat řídit jen po městě či okrese, kde cesty zná a má je naučené. Při zhoršení vidění nebo po očních operacích zákaz řízení za šera či v noci. Můžeme požadovat speciální technickou úpravu vozu,“ upřesňuje doktorka Moravíková.

Zdravotní prohlídky seniorů řidičů by mohly být i častější

První povinnou prohlídku u lékaře kvůli udržení si řidičského oprávnění podstupují senioři v 65 letech věku. Poté po třech letech v 68 letech a dále vždy ve dvouletém intervalu. To odpovídá preventivním prohlídkám u všeobecného praktického lékaře hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Pokud lékař při zdravotní prohlídce u pacienta – řidiče zjistí způsobilost s podmínkou, nebo nezpůsobilost k řízení motorových vozidel, pak o tom zasílá zprávu městskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

„Na tomto základě je ročně odebráno cca 3 500 řidičských oprávnění, a tato statistika se týká zejména této skupiny osob,“ dodávají statisticky ČSÚ.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here