Penta Hospitals převzala následnou intenzivní péči v Českém Brodě

0
2003
naslednou_peci
Foto: Penta Hospitals

Skupina Penta Hospitals CZ od února rozšířila svá zařízení následné intenzivní péče o pracoviště ANESAN v Českém Brodě s patnácti lůžky a týmem specialistů. Loni za 180 milionů korun modernizovala následnou péči v roudnické nemocnici.

Obě strany se dohodly na tom, že cenu transakce nezveřejní. Pracoviště následné intenzivní péče ANESAN se nachází v areálu českobrodské nemocnice. Zařízení ale funguje samostatně, tedy bez majetkového a organizačního provázání na nemocnici.

„Následná intenzivní péče je jedním z oborů, na který se zaměřujeme už několik let. V posledních měsících jsme významně investovali třeba do výstavby zcela nového oddělení NIP v Roudnici nad Labem nebo do modernizace pracoviště v Ostrově,“ říká k akvizici generální ředitelka skupiny Penta Hospitals Barbora Vaculíková.

Podle jejích slov tak převzetí ANESAN plně zapadá do dlouhodobé strategie společnosti. Zároveň připomíná, že vstup do ANESANu je po nákupu nemocnic ve Vimperku a Volyni již druhou akvizicí skupiny v letošním roce.

Českobrodská následná intenzivní péče

Pracoviště následné intenzivní péče [NIP] v Českém Brodě vzniklo koncem devadesátých let podle vzoru obdobných pracovišť ve vyspělých státech. A vůbec jako první svého druhu u nás. Provoz plně zahájilo v roce 2002.

Pracoviště NIP v Českém Brodě se nachází přímo v areálu tamní nemocnice. Kapacita oddělení je patnáct lůžek a zdravotní služby na něm zajišťuje tým vysoce specializovaných lékařů anesteziologové, chirurg, psycholog-psychiatr, internista, neurolog, stomatolog a radiolog. Dále na oddělení pracují zdravotní sestry se specializovaným vzděláním ARIP, všeobecné zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci a pomocný zdravotnický personál.

Českobrodské oddělení NIB se člení do několika sálů včetně izolačního boxu, kde se léčí pacienti s rizikovými infekcemi. Pracoviště je vybaveno technologií trvalé filtrace vzduchu.

Nemocnice v Roudnici má následnou intenzivní péči za 180 mil. Kč

Holding Penta Hospitals už před převzetím ANESAN patřil k největším poskytovatelům zdravotnických služeb v oboru následné intenzivní péče. Jeho pracoviště NIP Nemocnice Ostrov je s kapacitou pětatřiceti lůžek dokonce tím vůbec největším pracovištěm svého druhu v České republice.

Samotná následná intenzivní péče je považována za obor 21. století. Díky jejímu velkému rozvoji v posledních letech totiž významně roste šance pacientů po závažných život ohrožujících onemocněních nebo úrazech na zlepšení zdravotního stavu a na návrat do běžného života.

V České republice je podle údajů [k 1.1. 2023] Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR celkem 58 pracovišť následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče [DIOP] nebo jejich kombinací, které mají smlouvu s VZP ČR.

Následnou intenzivní péči čeká boom

Podle odborníků stávající lůžková kapacita přesto nestačí. Chybí lůžka NIP zejména kvůli nerovnoměrné regionální síti. A chybějí také v oblastech, kde se koncentruje superspecializovaná akutní péče. Dále chybí lůžka pro pacienty s nutností trvalé umělé plicní ventilace, které lékaři z různých důvodů nemohou propustit do domácí péče s umělou plicní ventilací [DUPV]. Největší nedostatek je pak lůžek v oblasti DIOP.

I s ohledem na své zaměření pořádá skupina Penta Hospitals vůbec první ročník velkého Kongresu následné intenzivní péče, který odstartuje 10. až 12. dubna v pražském OREA Hotel Pyramida. Součástí programu jsou i firemní sympozia a edukativní workshopy. Bližší informace jsou dostupné na adrese Kongresnip.cz.

Kongres pořádá skupina Penta Hospitals CZ podle stavovského předpisu České lékařské komory číslo 16. To značí, že účast na něm se hodnotí 18 kredity.

Kongres následné intenzivní péče zahájí už letos v dubnu

Myšlenka uspořádat Kongres následné intenzivní péče [KNIP] vznikla podle zástupců skupiny v Nemocnici Ostrov po komunikaci mezi zdravotníky následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče i pracovišť akutní péče napříč Českou republikou. Vzhledem k rozvoji intenzivní medicíny, demografickému vývoji a vzrůstající polymorbiditě a křehkosti pacientů je do budoucna vysoce zřejmý nárůst počtu pacientů právě v oblasti následné intenzivní péče.

Skupina Penta Hospitals CZ spadá do holdingu Penta Hospitals International, který patří s více než 13 000 zaměstnanci, 30 nemocnicemi a mnoha dalšími zdravotnickými zařízeními, mezi nejvýznamnější poskytovatele zdravotních a sociálních služeb ve střední Evropě.

V České republice Penta Hospitals CZ provozuje, po převzetí ANESAN, celkem deset nemocnic. Dále síť 34 specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou zvaných Alzheimer Home a desítky ambulancí různého typu.

Skupina s téměř pěti tisíci zaměstnanci v roce 2022 dosáhla obratu přes 4,5 miliardy korun. V roce 2023 skupina ve svých zařízeních v ČR proinvestovala více než půl miliardy korun. A se zhruba stejným objemem investic počítá i v letošním roce.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here