Nemocnice v Roudnici má následnou intenzivní péči za 180 mil. Kč

0
1464
intenzivni
Foto I., II.: Penta Hospitals

Tři roky od převzetí Nemocnice v Roudnici nad Labem skupinou Penta Hospitals CZ se v ní otevírá nové oddělení následné intenzivní péče. Pacienti vyžadující intenzivní zdravotní péči už nemusí jezdit a pobývat v Praze či v Ústí nad Labem.

Otevřením oddělení následné intenzivní péče Nemocnice Roudnice nad Labem doplňuje šíři poskytovaných zdravotních služeb v oblasti následné péče. Z nového oddělení podle výkonného ředitele skupiny Penta Hospitals Františka Wernera těží hlavně pacienti. Ti už nemusí pobývat ve vzdálené Praze nebo Ústí nad Labem.

„Dříve museli být pacienti, kteří vyžadovali následnou nebo dlouhodobou intenzivní péči převáženi na vzdálená pracoviště do Prahy nebo Ústí nad Labem. To samozřejmě komplikovalo i možnosti návštěv jejich blízkých, které jsou pro rekonvalescenci velmi důležité,“ vysvětluje František Werner, který zároveň vede i roudnickou nemocnici.

Díky novému pracovišti za 180 milionů korun a s kapacitou šestadvacet lůžek poskytuje roudnická nemocnice vůbec poprvé v historii komplexní následnou péči. Na nové oddělení navazuje pracoviště dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, léčebna dlouhodobě nemocných, domácí péče i standardní sociální služby.

„Když jsme v roce 2020 přebírali roudnickou nemocnici, říkali jsme, že naším cílem je další rozvoj služeb a jejich kvality. Jsem ráda, že se nám podařilo za pouhé tři roky projekčně připravit, personálně obsadit a otevřít špičkové pracoviště, které dosud v nemocnici chybělo,“ říká generální ředitelka Penta Hospitals Barbora Vaculíková.

Spoluúčast na péči přijde dřív, než jsme si mysleli

Zároveň poděkovala všem, kteří se podíleli na vzniku nového pracoviště. Od března pak oddělení doplní ještě dalších 10 lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.

Následná intenzivní péče v roudnické nemocnici

Čerstvě otevřené oddělení vede primář Pavol Cyprich, který má bohaté zkušenosti s péčí v oblasti intenzivní medicíny. Spolupracoval na sestavování týmu nového pracoviště. Podle jeho slov v něm zdravotníci nejčastěji pečují o pacienty v kritickém stavu s již stabilizovanými životními funkcemi, kteří ale stále vyžadují specializovanou zdravotní péči.

nasledna„Většinou jsou to pacienti po cévní mozkové příhodě, závažných traumatech nebo po těžkém srdečním selhání. Proto je pro ně velmi důležité nejen kvalitní technické vybavení, ale také kvalifikovaný tým lékařů, sester i dalších profesí,“ uvedl primář Cyprich.

Oddělení je podle jeho slov vybaveno špičkovou technikou. Moderními resuscitačními lůžky, systémy centrální monitorace životních funkcí a lékovými systémy. Dále i vyspělými technologiemi, které na oddělení nepřetržitě monitorují teploty a regulují vlhkost a další parametry. Ve všech pokojích funguje internet, televizor a další doplňkové vybavení.

„Vybavení na tak vysoké úrovni je velmi důležité pro kvalitu a bezpečnost poskytované péče,“ dodává primář Cyprich.

Přestavba oddělení za plného provozu nemocnice

Otevření nového oddělení předcházely rozsáhlé stavební úpravy. To za plného provozu ostatních oddělení nemocnice a v docela krátkém čase.

„Základem bylo neohrozit provoz ostatních oddělení nemocnice. Třeba v blízkosti operačních sálů jsme mohli pracovat až po 15. hodině,“ říká k výstavbě nového oddělení vedoucí projektu Petr Lohniský ze společnosti, která stavbu provedla.

Za vůbec největší výzvu stavby považuje provedení nové vestavby v atriu, kam nebyl prakticky žádný přístup.

„Přímo uprostřed atria totiž vedl nasávací komín vzduchotechniky pro operační sály, který musel být bez omezení zachován v provozu,“ přibližuje vedoucí projektu.

Technikům se nakonec podařilo komín prodloužit o deset metrů a i ho obestavět.

Nemocnice v Roudnici rozjíždí infuzní stacionář

Investice do nového oddělení následné intenzivní péče není jedinou, kterou skupina Penta Hospitals v nemocnici od roku 2020, kdy ji převzala, realizovala. Další prostředky skupina investovala do modernizace radiologické techniky, rozšíření a vybavení porodnice. Nedávno nakoupila i nové rehabilitační vany a pro pacienty otevřela nový infuzní stacionář.

Kvalitu poskytované péče v roudnické nemocnici letos v únoru stvrdilo získání akreditace SAK. Jde o nezávislý audit, který potvrzuje, že Nemocnice Roudnice nad Labem splňuje veškeré standardy moderní a bezpečné medicínské péče. A rozvoji následné péče se hodlá Penta Hospitals věnovat i nadále. Příští rok na jaře [10. až 12. dubna 2024] v Praze uspořádá historicky první oborový Kongres následné intenzivní péče. Akce se účastní významní odborníci tuzemské intenzivní medicíny.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here