Nové průkazy doručí VZP ČR bezmála třem milionům lidí

0
407
nove_prukazy
Foto: Freepik.com

Nové průkazy zdravotního pojištěnce s desetiletou platností dostane do svých poštovních schránek 2,739 milionu pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR]. Průkaz doručí pojišťovna automaticky, bezplatně a v několika vlnách.

Do svých poštovních schránek by měli lidé smluvně pojištění u VZP ČR obdržet kartičku pojištěnce automaticky nejpozději měsíc před koncem její platnosti. Datum, do kdy průkaz platí, je uvedený na jeho přední straně.

„O průkaz proto není nutné žádat, VZP ČR je bude rozesílat automaticky. Celkem se výměna týká 2 739 000 lidí,“ potvrzuje informaci mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.

Podstatné proto je, aby měli lidé pojištění u VZP ČR evidovanou aktuálně platnou doručovací adresu. Obvykle jde o adresu trvalého bydliště pojištěnce, nicméně ani to nemusí být vždy pravda. Především u pojištěnců z jiných unijních zemí, kteří dlouhodobě žijí, pracují, a tedy jsou i zdravotně pojištění v České republice.

„Pokud klient v minulosti VZP ČR nahlásil jinou doručovací adresu a přestěhoval se či z jiného důvodu má novou doručovací adresu, měl by co nejdříve splnit svou oznamovací povinnost,“ upozorňuje na podmínku úspěšného doručení kartičky pojištěnce Plívová.

O nové průkazy zdravotního pojištění se nežádá

O změnu doručovací adresy klienti podle jejích slov žádají na pobočkách pojišťovny nebo jednodušeji pomocí Informačního centra. Na jeho telefonní lince změnu provedou operátoři v pracovní dny od 8 do 18 hodin.

V souvislosti s doručováním nových průkazek pojištěnce mluvčí i upozorňuje, aby si lidé zkontrolovali správné označení poštovní schránky. Mělo by na ní být viditelně a čitelně uvedeno jméno a příjmení, případně číslo bytové jednotky. V minulosti pojišťovna některým pojištěncům kartičku nedoručila právě kvůli špatnému, respektive nedostatečnému označení poštovní schránky. Zásilku tak pracovníci pošty vraceli zpět na pojišťovnu.

Součástí dopisu s průkazem bude i průvodní dopis, kde dostanou jeho majitelé informace o tom, jak a kde průkaz používat.

„Starý průkaz mohou klienti vrátit na kterékoli pobočce VZP ČR, není to však povinné, znehodnotit ho mohou sami,“ doplňuje Plívová.

Ani zdravotní průkaz EHIC není v unijních zemích všespásný

Dále opět upozorňuje, že průkazky dostanou pojištěnci automaticky a bezplatně. To znamená, že je kvůli jejich vydání nebude nikdo osobně ani telefonicky kontaktovat či jinak předem oslovovat. Pokud by klienti byli někým kontaktováni, pak jde zřejmě o podvodné jednání, varuje mluvčí pojišťovny.

Pokud nový průkaz pojištěnce nepřijde do data vypršení platnosti staré kartičky, pak je namístě se spojit s pracovníkem pojišťovny buď přímo na pobočce nebo telefonicky na zmiňovaném Informačním centru. O nový průkaz jde požádat i online formulářem dostupným na webové stránce pojišťovny.

Průkaz EHIC a co s ním?

Průkaz zdravotního pojištěnce nebo také Evropský průkaz zdravotního pojištění [EHIC] opravňuje k čerpání nezbytné zdravotní péče v zemích Evropské unie a v některých zemích Evropského hospodářského prostoru [EHP]. Rovněž se jím prokazují pojištěnci v tuzemských zdravotnických zařízeních při čerpání péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Evropský průkaz zdravotního pojištění je platný
  • v zemích EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko,
  • v zemích EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko,
  • ve Švýcarsku průkaz EHIC akceptují na základě dohody o volném pohybu osob mezi EU a Švýcarskem,
  • v Severní Makedonii a v Srbsku průkaz EHIC přijímají na základě dohody s tamním orgánem zdravotního pojištění.

Čeští pojištěnci využívají tyto průkazky rovněž pro čerpání nezbytné péče při krátkodobém pobytu ve Spojeném království. To díky dohodě mezi Spojeným královstvím a EU.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here