Poslanci schválili novelu elektronizace zdravotní dokumentace

0
308
zdravotni_dokumentace
Foto: Redakce Zdravé Zprávy

Poslanci včera [22.5.] schválili pravidla pro elektronické vedení zdravotní dokumentace. Do vládní novely doplnili i právo pacienta na bezplatné získání první kopie dokumentace či výpisu z ní. Novela řeší i další zdravotnické oblasti.

Vládní norma výslovně stanoví, že zdravotní dokumentace může být v listinné i elektronické podobě. Oba způsoby jejího vedení bude možné kombinovat. Nynější zákonná úprava předpokládá především listinné vedení zdravotní dokumentace a nevytváří podmínky pro technicky proveditelné a provozně efektivní vedení v digitální formě.

Novela také konkretizuje účely nahlížení do zdravotnické dokumentace bez souhlasu pacienta. Zdravotní dokumentaci vymezuje vládní novela jako soubor informací vedených, zpracovávaných a uchovávaných za účelem poskytování zdravotních služeb konkrétnímu pacientovi. A to bez ohledu na to, zda je poskytovatel získal od pacienta, od jiného poskytovatele, dalších osob nebo svou vlastní činností.

Se zdravotní dokumentací se pacienti v Česku ještě naběhají

Charakteristická bude dokumentace tím, že půjde o shromažďování informací kvůli poskytování zdravotní péče. Spadat do ní bude například identifikace pacienta, jeho anamnéza, zdravotní stav, soupis poskytnutých zdravotních služeb a laboratorní výsledky. Její součástí naopak nebudou doklady pro účtování pojišťovnám či samoplátcům nebo spisy ke stížnostem a právním sporům.

Novela přináší nejen změny u zdravotnické dokumentace

Předloha, jež pojednává rovněž o telemedicíně nebo pacientských organizacích, nyní zamíří k posouzení do Senátu. Podle ní i vznikne nový informační systém s cílem zlepšit administraci specializačního a nástavbového vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Nový informační systém nazvaný Administrace by měl mimo jiné zkrátit čekací dobu na zařazení do studia a zrychlit systém vzdělávání.

„Hlavní přínos systému Administrace spočívá v umožnění okamžité výměny informací o stavu specializačního a nástavbového vzdělávání mezi všemi zapojenými subjekty,” stojí v důvodové zprávě schváleného pozměňovacího návrhu.

Jako první zdigitalizujeme akreditace, říká šéfka IPVZ

Digitalizace evidence vzdělávání má podle autorů úpravy také zlepšit využití kapacit vzdělávacích institutů, školitelů a lektorů a zefektivnit proces vzdělávání a řízení ohledně udělování akreditací či uznávání nebo přiznávání kvalifikací.

Darování krve i pacientské organizace

Další poslanecká změna ve vládní novele se vztahuje k systému sledování četnosti darování krve. Ten Sněmovna doplnila do novely kvůli případům, kdy někteří lidé mohou absolvovat i několik odběrů v různých místech v krátkém čase.

„Tato situace je nepřijatelná jednak z hlediska ochrany jejich zdraví, ale také z hlediska kvality získaného materiálu,” uvedli ve zdůvodnění předkladatelé pozměňovacího návrhu.

Dolní komora dále upravila zákonné vymezení pacientských organizací. Pro jejich zapsání na příslušný seznam má postačit, aby pacienti měli na jejich řízení zásadní vliv. Nikoliv rozhodující vliv, jako je tomu nyní.

Zdravotnictví potřebuje apizaci, říká Jiří Pecina

Zákon upravuje fungování Národního zdravotnického informačního systému a vymezuje telemedicínské zdravotní služby. Na dálku za použití telekomunikačních a informačních technologií je bude možné poskytovat za zákonem stanovených podmínek. A při splnění technických požadavků na kvalitu a zabezpečení komunikace.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here