Změny 1.7.: Příspěvek na péči, ceny a sociální služby i dohodáři

0
1775
socialni
Foto: Pixabay.com

Dnešním dnem roste příspěvek na péči ve druhém až čtvrtém stupni závislosti. Zároveň ale rostou cenové stropy za hodinové sociální služby. Nově se i začínají registrovat dohodáři, čímž se zpřehlední jejich zaměstnávání a pojistné odvody.

S výjimkou příspěvku na péči v prvním stupni závislosti pro děti i dospělé se od 1. července zvyšují všechny další stupně příspěvků na péči. Navíc se dneškem zavádí rozšířený příspěvek na péči ve 4. stupni závislosti podle toho, zda závislá osoba pobývá v domácím prostředí nebo žije v pobytovém zařízení. Při domácí péči dostane měsíční podporu nově ve výši 27 tisíc korun, v pobytovém zařízení 23 tisíc korun. Od takového kroku si ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka [KDU-ČSL] slibuje větší motivaci k poskytování péče mimo ústavní zařízení.

„Chceme podpořit osoby v domácím prostředí. A ty, kteří o ně pečují. Tito lidé si musí zaplatit více hodin osobní asistence,“ zdůvodnil rozdělení příspěvku na péči ve 4. stupni závislosti ministr Jurečka.

Dospělí ve 2. stupni závislosti dostanou od července namísto současných 4 400 korun nově 4 900 korun, tedy jde o navýšení o 500 korun měsíčně. Ve 3. stupni se částka zvýší o 2 000 tisíce korun na 14 800 korun a ve 4. stupni o 3 800 korun na 23 000 korun u lidí v pobytových zařízeních. Lidé ve 4. stupni závislosti žijící v domácím prostředí dostanou příspěvek ve výši 27 000 korun.

S platností od července rostou příspěvky na péči i dětem, s výjimkou zmiňovaného 1. stupně závislosti. Ten zůstává na částce 3 300 Kč měsíčně.

  • Nezletilí ve 2. stupni dostanou 7 400 Kč [+800 Kč].
  • Nezletilí ve 3. stupni pak 16 100 Kč [+2 200 Kč].
  • Děti a mládež v pobytových zařízeních a ve 4. stupni závislosti dostanou nově 23 000 Kč [+3 800 Kč].

U nezletilých v domácí péči se příspěvek zvyšuje stejně jako u dospělých na 27 000 Kč.

S příspěvkem na péči rostou i ceny za sociální služby

Společně s příspěvkem na péči ale rostou od července i cenové stropy u hodinově účtovaných sociálních služeb. Lidé, kteří je čerpají, tak musí od července počítat s jejich zdražením. Za hodinu pečovatelské služby, osobní asistence, odlehčovací služby a další pomoci rostou limity až o 15 korun. O desetikorunu může zdražit od dneška [1.7.] donáška oběda, nákup či vyprání a vyžehlení prádla. Změnu přináší úhradová vyhláška MPSV.

„Navýšení sazeb bude v rozpětí, kdy se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně na 165 Kč/hodinu. A v rozsahu, který je nad 80 hodin měsíčně bude navýšena na 150 Kč/hodinu,“ uvádí ministerská vyhláška.

Hodinové sociální služby od července zdraží až o 11 procent

Za donášku nebo dovoz oběda lidé ode dneška zaplatí až 60 korun, to je zdražení o desetikorunu. O stejnou částku na 100 korun vzrostla cena za vyprání jednoho kilogramu prádla. A za pořízení velkého nákupu zaplatí klienti s omezenou osobní soběstačností ode dneška až 170 korun.

„K úpravě je přistoupeno v souvislosti s aktuálně plánovaným navýšením příspěvku na péči,” vysvětluje důvody růstu limitů MPSV v podkladech k vyhlášce.

Již od letošního ledna MPSV zvedlo cenové stropy za pobytová zařízení, týdenní stacionáře a pobyty v azylových domech. A stejně tak za stravu v nich.

Zařízení pro děti s potřebou okamžité pomoci

S platností od 1. července vzrostou příspěvky od státu zařízením, která zajišťují služby pro děti vyžadující okamžitou pomoc. To o 10 procent na 43 560 korun na jedno dítě. Do konce června dostávala tato zařízení příspěvek ve výši 39 600 korun na každé dítě. Navýšení podpory zdůvodnil ministr vysokou inflací v předchozím roce.

„Tato zařízení poskytují ochranu a pomoc dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče, nebo jsou-li jejich život či příznivý vývoj vážně ohroženy. Případně pokud se dítě ocitlo bez péče přiměřené jeho věku,“ řekl k zacílení podpory ministr Jurečka.

MPSV nyní řeší, kam umístí přes 400 dětí z kojeneckých ústavů

Dále se do těchto zařízeních umisťují týrané či zneužívané děti. Zařízení okamžité pomoci pro děti fungují podobně jako azylové doby, v nichž dostanou krizovou pomoc.

S červencem přichází další byrokracie pro zaměstnavatele

S červencem přibývají administrativní povinnosti zaměstnavatelům. České správě sociálního zabezpečení [ČSSZ] musí nejpozději do 20. srpna elektronicky oznámit pracovníky na dohody o provedení práce [DPP].

„Stále ale, a to až do konce roku 2024, platí, že zaměstnanci pracující na základě DPP jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění pouze v těch kalendářních měsících, kdy jejich započitatelný příjem přesáhl 10 000 Kč,“ upozorňují zástupci ČSSZ.

S platností od července ale registrují zaměstnavatelé k ČSSZ povinně nově i zaměstnance na DPP bez ohledu na to, zda jim vznikla povinnost platit sociální pojištění.

Nejpozději do 20. 8. 2024 je třeba přihlásit zaměstnance na DPP, kteří nastoupili před 1. 7. 2024. Pokud dosud přihlášeni nebyli a jejich DPP dále pokračuje i v červenci 2024,“ vysvětlují novou povinnost zástupci ČSSZ.

K přihlášení poslouží stejný formulář jako pro přihlašování ostatních zaměstnanců zvaný „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“. Případně je tato funkce zahrnuta i v nově připravovaném formuláři pro hlášení příjmů: e-Podání VPDPP „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“. I vyplněním výkazu příjmů lze tedy registrovat zaměstnance.

„Zaměstnavatel má na výběr, kterou možnost využije. Nový elektronický formulář bude na webu ČSSZ k dispozici od 1. 8. 2024,“ dodává úřad.

Ošetřovné dostanou i nemocensky pojištění živnostníci a dohodáři

Ti zaměstnavatelé, kteří dosud zaměstnávali pouze osoby na DPP se musí zároveň přihlásit do registru zaměstnavatelů. A to nejpozději do 31. července. To kvůli povinnosti registrovat všechny zaměstnance, včetně těch na DPP.

Nové hlášení o zaměstnaných dohodářích [DPP] a výši jejich příjmu, které ČSSZ přijímá pouze elektronicky, odesílají zaměstnavatelé poprvé za července. To vždy nejpozději do 20. dne následujícího měsíce. Tedy do stejného termínu jako odevzdávají přehledy o pojistném u zaměstnanců.

Resort práce a sociálních věcí s příchodem července upozorňuje i na další změnu, kterou se rozšiřuje seznam zemí, jejichž občané mají volný vstup na český trh práce. Seznam zahrnuje Austrálii, Izrael, Japonsko, Kanadu, Korejskou republiku, Nový Zéland, Singapur, Spojené státy americké a Velkou Británii. Od rozvolnění pravidel si resort slibuje přiliv vysoce kvalifikovaných pracovníků do Česka.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here