Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se stala hlavním českým příjemcem a zároveň distributorem některých experimentálních léků na covid-19. A to včetně japonského léku Favipiravir i francouzského léku Plaquenil. Jak to bude u amerického léku Remdesivir, není zatím jasné.

VFN byla po jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR] a Státním ústavem pro kontrolu léčiv [SÚKL] zvolena jako správce experimentální léčby. Jedním z důvodů je, že má dlouhodobé zkušenosti s distribucí vzácných sér do ostatních nemocnic v České republice. A to kvůli svému Toxikologickému informačnímu středisku [TIS], které umí logisticky nakládat, uchovávat a distribuovat séra, antiséra a vzácné látky při života ohrožujících stavech.

„Distribuce léčiv bude do dalších nemocnic probíhat na základě přesně stanovených právních smluv a podmínek dodavatele. Prioritou bude správný lék správnému pacientovi po celé České republice,“ uvedl ředitel VFN David Feltl.

Toxikologické informační středisko při Klinice pracovního lékařství VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy [1. LF UK] v Praze dlouhodobě poskytuje komplex zdravotnických konzultačních, expertních a jiných služeb, spojených s akutním nebo chronickým toxickým působením přírodních a syntetických chemických agens na člověka. I na jiné živé organismy a životní prostředí. Je specializovaným zdravotnickým pracovištěm s celorepublikovou působností. Na základě rozhodnutí MZ ČR také uchovává zásobu vybraných antiinfektiv, antisér a léčivých přípravků neregistrovaných v České republice.

Nasazení léku Favipiravir

Všeobecná fakultní nemocnice se navíc dostala na základě jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR] a Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL] do programu léčby pomocí japonského léku Favipiravir. Medikament byl již úspěšně testován v čínském Wu-chanu a osvědčil se v prvních fázích onemocnění covid-19.

Tento lék v Česku lékaři poprvé podají pacientům se středně těžkým průběhem nemoci ve VFN. A to již tento týden, kdy má lék do Česka dorazit.

Nyní se připravují a připomínkují indikační kritéria pro pacienty, kteří by mohli z léku profitovat. Rád bych upozornil, že se nejedná o lék pro naši nemocnici, ale je to lék pro pacienty z celé České republiky,“ uvedl ředitel VFN David Feltl.

To podle něj znamená, že VFN v Praze dodávku léku přijme a dál bude lék distribuovat potřebným pacientům v ostatních nemocnicích. Zdůraznil, že látka favipiravir je vhodná pro lehčí a středně těžké formy koronavirové infekce.

Léků na covid-19 je více

VFN bude kromě slibného japonského medikamentu správcem a distributorem i některých dalších experimentálních léků. Jedním z nich je například Plaquenil, který již lékaři podávají v jiných nemocnicích. Jako první tento lék, který obsahuje léčivou látku hydroxychlorochin, podali lékaři pacientům s covid-19 v pražské Thomayerově nemocnici [TN].

Léčivou látku hydroxychlorochin podali svým pacientům i lékaři v Ústřední vojenské nemocnici [ÚVN] v Praze. A i když se na oficiální výsledky léčebné terapie zatím čeká, někteří pacienti, kterým byla tato látka podána, jsou již z nemocnice v domácím léčení.

V Česku se zkouší i účinky dnes už velmi známého léku americké firmy Gilead Sciences Remdesivir, o jehož vývoj se zasloužil i český vědec, virolog Tomáš Cihlář. Remdesivir byl u nás prozatím podán pouze jednomu pacientovi s covid-19 a to ve VFN v Praze.

Podle ředitelky SÚKLu Ireny Storové by přitom uvedený pacient nemusel být posledním pacientem s covid-19, kterému lékaři Remdesivir v Česku podají. Firma nyní totiž rozhoduje o tom, kolik dávek léku do střední a východní Evropy dodá. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly přesto lék Remdesivir není tím konečným účinným lékem.

„Remdesivir má své limitace a je zřejmé, že to není lék, který nás nemoci zbaví. Remdesivir ale vykazuje nejlepší výsledky. Pro závažné případy tu nic lepšího není,“ uvedl v České televizi. Dodejme, že nyní je na nemoc covid-19 testováno několik stovek léků.

  • Více: Mnohá léčiva skýtají naději na úspěšnou léčbu covid-19

O Remdesiviru, léku na covid-19

Obdobně se k Remdesiviru jako ke konečnému léku vyjadřuje i vedoucí lékař intenzivní péče KARIM VFN a 1. LF UK Martin Balík.

„V nedávno publikované studii ukazuje remdesivir bezprostřední zlepšení u zhruba 47 procent pacientů. Zbylá více než polovina stůně dál, u části se neví, a část i zemřela. Pozitivní dopad se točí kolem 50 procent,“ vysvětlil v České televizi.

Podle něj potřebují lékaři k potvrzením účinků Remdesiviru daleko větší soubory než jen několik desítek pacientů. Důvod, proč dostal Remdesivir právě nemocný z VFN v Praze je ten, že byli lékaři schopni lék sehnat rychle a zároveň se vešli do firmou Gilead Science předepsaných kritérií. Například, že pacient musí být hospitalizován a musí být napojen na plicní ventilaci.

„Pacient se sice zlepšuje. Reaguje na léčbu dle našich představ. Na druhou stranu se koronaviru stále nezbavil. Máme z toho dobrý pocit, ale nemůžeme říci, že Remdesivir je medikace, která to rozhodla,“ vyjádřil se k výsledkům léčby remdesivirem Martin Balík.

Léčba krevní plazmou

Zástupci VFN uvedli, že v příštích týdnech začnou nejkritičtější pacienty s covid-19 léčit i konvalescentní plazmou. To znamená krevní plazmou již uzdravených pacientů s protilátkami na koronavirus.

„Léčba konvalescentní plazmou je teprve v začátcích a probíhá v koordinaci s koordinační radou ministerstva zdravotnictví. Věříme, že se tato možnost otevře jako záchranná pomoc především pro pacienty s kardiorespiračním a respiračním selháním,“ vysvětlil Martin Balík.

V Číně byla podána konvalescentní plazma 245 pacientům s onemocněním covid-19 a u 91 z nich došlo ke zlepšení stavu. Martin Balík upřesnil, že nyní ve VFN pracují na metodice léčby. Hotovou by ji mohli mít během několika dnů. Dále upřesnil, že ne každá plazma vyléčené osoby je k léčbě vhodná.

Dobrá zpráva je, že konvalescentní plazma je transfuzní přípravek. A transfuzní přípravky dle zákona o léčivech nepodléhají registraci Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL]. Seznam transfuzních přípravků je uveden ve vyhlášce č. 143/2008 Sb., o krvi [příloha 4].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here