Evropská komise [EK] vypracovala strategii k urychlení vývoje, výroby a distribuce vakcíny proti covid-19. Na podporu výrobců uvolnila 2,7 miliardy eur [72,3 mld. Kč]. Peníze plus další výhody mohou již nyní čerpat farmaceutické firmy, jejichž očkovací látka prochází fází klinického testování.

Další pomocí má být záruka na předběžný nákup vakcíny proti covid-19 i zvýhodněné půjčky od Evropské investiční banky [EIB]. Komise již nyní vyzývá společnosti se slibnou očkovací látkou, které již zahájily klinická hodnocení nebo se k nim blíží, aby ji
kontaktovaly na adrese EC-VACCINES@ec.europa.eu.

„Jsem přesvědčena, že jsme schopni mobilizovat zdroje, které nám umožní najít očkovací látku a poradit si s virem jednou provždy. Musíme být připraveni tuto látku vyrábět a používat v celé Evropě i ve světě. […] Evropská unie učiní vše, co je v jejích silách, aby zajistila, že všechny národy světa budou mít k očkovací látce přístup bez ohledu na
to, kde žijí,“
uvedla předsedkyně EK Ursula von der Leyenová.

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová její slova doplnila tím, že strategie urychlí vývoj a dostupnost účinných očkovacích látek. A to v horizontu dvanácti až 18 měsíců, ne-li dříve. Podle ní byl významný krok směrem ke společnému postupu členských států již učiněn vytvořením inkluzivní aliance pro vakcíny Francií, Německem, Itálií a Nizozemskem.

AstraZeneca uzavřela smlouvy o dodávce covid vakcíny

Záruky předběžného nákupu vakcíny proti covid-19

Komise podpoří podniky v rychlém vývoji a produkci očkovacích látek tím, že jednotlivým výrobcům poskytne jménem členských států záruky předběžného nákupu. Výměnou za právo na nákup určitého počtu dávek očkovacích látek v konkrétním časovém rámci bude Komise financovat část počátečních nákladů, které jejich výrobci nesou. Poskytnuté finanční prostředky budou považovány za zálohy na očkovací látky, které členské státy později skutečně zakoupí.

Kritéria financování výrobců

Financování bude z významné části pocházet z nástrojů pro mimořádnou podporu ve výši 2,7 miliardy eur. Další podpora bude k dispozici prostřednictvím půjček od Evropské
investiční banky. Při rozhodování o tom, které očkovací látky budou finančně podpořeny, bude zohledněna spolehlivost vědeckého přístupu. Dále používané technologie, rychlost plošné realizace, sdílení rizik i spolupráce s regulačními orgány EU. V neposlední řadě pak schopnost zajistit dodávky rozvojem výrobní kapacity v rámci EU.

Existuje vždy riziko, že podpoření kandidáti během klinických hodnocení neuspějí. Podle EK je strategie obdobou pojistky v tom smyslu, že převádí určitá rizika z odvětví na veřejné orgány. A to výměnou za zajištění spravedlivého a cenově dostupného přístupu členských států k očkovací látce, jakmile bude tato látka k dispozici.

Pružný a kvalitní regulační proces

Dalším typem podpory jsou zrychlené regulační procesy. Komise bude spolu s členskými státy a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky [EMA] co nejvíce využívat možnosti, které jí poskytuje stávající regulační rámec EU k urychlení povolování a zajištění dostupnosti úspěšných očkovacích látek proti covid-19.

Lék remdesivir je prvním oficiálním lékem na covid-19

Mezi tyto možnosti patří urychlený postup pro udělování povolení. Dále pak flexibilita, pokud jde o označování a balení. I návrh na povolení dočasných odchylek od některých ustanovení právních předpisů týkajících se geneticky modifikovaných organismů.

EK zůstává globálně solidární

Součástí strategie je i akcelerátor přístupu k nástrojům proti covid-19. Dárcovská kampaň o globální reakci na koronavirus přinesla na konci května 2020 částku 9,8 miliardy eur. Druhá etapa probíhá v partnerství s organizací Global Citizen a dalšími organizacemi. 27. června se uskutečnil další významný dárcovský summit.

Evropská komise přispěje na očkování 300 milionů dětí

„Země s vysokými příjmy by mohly jednat jako inkluzivní mezinárodní skupina
kupujících. A tím urychlit rozvoj bezpečných a účinných očkovacích látek a maximalizovat přístup k nim pro všechny, kdo je potřebují po celém světě,“ uvedla Komise.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here