Koronavirus se chová jako lehká respirační infekce, ale jde o nebezpečnou nemoc. Zdravotní stav nakaženého se mění až skokově a nečekaně. Těžký průběh nákazy lékaři nevylučují ani u zdravých osob. Potíže jsou u covidu i s jeho diagnostikou.

Vývoj infekce covidu-19 může být stupňovitý, častěji se odborníci setkávají s mírnějším průběhem nemoci. V praxi se podle nich ale také stává, že po čtyřech až šesti dnech se průběh nemoci zlomí a zdravotní stav nakaženého se skokově zhorší. Rozvinou se známky postižení horních a dolních cest dýchacích, narůstá dušnost a pacient končí v hospitalizaci na oddělení intenzivní péče. Nepředvídatelnost průběhu nákazy SARS-CoV-2 je dle lékařů dána tím, že jde o zvířecí virus.

„Koronavirová infekce má mnoho tváří, klinických průběhů,“ říká přednosta Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce [NNB] Jiří Beneš.

Za příklad dává první navrátilce z rakouských Alp v jarních měsících, kteří do Česka koronavirus dovezli. Ti byli zcela zdraví. To je dle něj příklad bezpříznakového šíření nemoci. Naopak u některých nakažených se objevují známky infekce horních cest dýchacích. U jiných se infekce dostává na plíce a vyvolá pneumonii [zápal plic]. A v nejhorším stadium nemoci pak dochází k multiorgánovému selhání, které vyžaduje lékařskou péči při hospitalizaci, často s podporou dýchání.

„Vývoj nemoci přechází z jednoho oddílu tělesné stavby postupně do různých míst v těle. K tomu musí virus překonat vždy nějakou bariéru,“ vysvětluje Beneš.

Výjimečný je nový koronavirus i tím, že se dostává, byť jen v těch nejtěžších případech, do krevního řečiště. Což je dle něj zvláštní, protože jde o typicky respirační virus.

Nemoc covid-19: Klinické projevy a stádia

  1. Lehké stádium nemoci: Akutní nasofaryngitida [zánět horních cest dýchacích]

Typické příznaky jsou rýma, ucpaný nos, ztráta čichu a chuti. Nakažení mají v této fázi nemoci pocit zaujaté hlavy, trpí slzením očí, dysfagií, horečkami. Stěžují si na nezvykle vysokou únavu, jsou slabí. V této fázi je infekce omezena na respirační sliznici, aktivuje se pouze nespecifická imunita. Jiří Beneš dodává, že nespecifická imunita nás chrání pouze několik dní, nevzniká při ní totiž imunitní paměť.

  1. Mírné stádium nemoci: Infekce a pneumonie

Nakažený trpí vysokou horečkou, kašlem, je dušný. Virus zasahuje hlavně postranní a dolní části plic. V této fázi nemoci pacient nevyžaduje podporu dýchání.

„Pacienti, kteří prodělají těžší formu zápalu plic, mají být sledovaní na plicní ambulanci, aby se vyloučili následky nemoci,“ upozorňuje Beneš.

Lidé, kteří prodělali covid, vyhledávají plicní lékaře

  1. Těžké stádium nemoci: Postižení trávicího traktu

Koronavirus SARS-CoV-2 se do trávicího ústrojí dostává dle dosavadních poznatků jen těžko. Putuje totiž přes žaludek, kde je ničen kyselou žaludeční šťávou. Z toho důvodu zasahuje střevní sliznice jen výjimečně. Otázka pak dle lékařů je, nakolik se koronavirus přenáší cestou, která je typická právě pro střevní infekce.

„Já si myslím, že je pouze malá šance, že by se virus takto šířil, vždy převažuje jeho šíření těmi dýchacími cestami,“ upřesňuje přednosta.

  1. Kritické stádium nemoci: Postižení vnitřních orgánů

Koronavirus může v lidském organismu zasáhnout srdce, mozek, ledviny a další orgány. Podle lékařů jde spíše jen o vzácné případy, nikoliv typický projev nemoci covid-19. Není důvod se těchto komplikací významně obávat.

V čem se covid-19 odlišuje od běžné infekční nemoci

Ve vnímání současné pandemie covid-19 hraje podle Jiřího Beneše významnou úlohu současná psychologie. Zdravotnictví dnes zvládá léčbu i závažných nemocí, zvláště těch infekčních. A také dle jeho slov stoupla cena lidského života, v porovnání například s epidemiemi chřipky v roce 1918 až 1920 nebo v 50. a 60. letech 20. století.

Chřipkové viry mají na svědomí stovky milionů životů

„Cena lidského života tehdy a teď je nesrovnatelná. Dnes máme navíc důvěru zvládnout kdejakou nemoc. Když někdo umře na infekční nemoc, tak se to vnímá jako selhání zdravotního systému,“ říká s dodatkem, že v historii to bylo běžným rizikem.

Jde o zvířecí virus

Covid-19 se srovnává nejčastěji s chřipkou. Od ní se odlišuje především tím, že jde o zvířecí virus. Čímž u člověka vykazuje různé klinické formy nemoci. Na rozdíl od chřipky probíhá nákaza covidem-19 i bez příznaků, přitom ale virus nakažený šíří do svého okolí. Výjimka není ani to, že zdravotní stav pacientů rychle a nečekaně přechází z lehčí formy do velmi závažného průběhu. Od chřipky ho odlišuje i to, že závažnost nemoci covid-19 se odvíjí od infekční dávky, kterou nakažený do svého těla přijme.

Potíže ve zvládání epidemie covidu působí jeho někdy velmi nejasná diagnostika. Stěry metodou PCR jsou příliš citlivé a zachytí i neživé a již nešířící se viry. Naopak antigenní testy zase mívají až 30procentní neprůkaznost.

Antigenní testy oproti PCR reagují jen na živé viry

Náročný a pro pacienty odrazující je i samotný odběr stěru ze zadní části nosohltanu, pro jehož správné provedení musí být zdravotník dostatečně zkušený, v opačném případě hrozí, že špatně nabraný biologický materiál neodhalí šiřitele viru včas.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here