Ministerstvo financí ČR [MF ČR] plošně odpustí povinnost platit daň z příjmu studentům, kteří měli v nouzovém stavu pracovní povinnost v zařízeních sociální a zdravotní péče. Netýká se to však odvodů na sociální a zdravotní pojištění, jež nejsou v kompetenci MF ČR. O jejich odpuštění má dnes [11. 1.] jednat vláda.

Generální pardon, který využije ministryně financí Alena Schillerová [za ANO] v rámci své mimořádné pravomoci, se bude týkat povinnosti zaplatit daň i zpětně.

„Bohužel některé orgány veřejné moci si zákon vyložily po svém a nesplnily základní povinnosti, které podle zákona měly. Aby se mohly plně soustředit na řešení závažnějších problémů spojených s pandemií a nikoliv na nápravu svých vlastních chyb, rozhodla jsem o plošném odpuštění daně z příjmu všem těmto studentům. Což je zcela mimořádný instrument,” uvedla Schillerová.

Povolávání mediků do práce zpřehlední nové seznamy

Podle ministerstva financí daňovou povinnost reálně pokryje sleva pro studenty. Přesto úřad uvedl, že prominutím daně reaguje “na nesprávný postup některých krajů, které tyto peněžní náhrady administrativně zpracovávají.”

Příjmy za vykonanou práci podle Schillerové vždy podléhají dani z příjmů. MF ČR podle ní nikdy netvrdilo, že by tomu mělo být jinak. Zároveň ale podle ministryně platí, že studenti by díky slevě na poplatníka a slevě na studenta fakticky žádnou daň nezaplatili. Současná situace je tak dle jejích slov jen zbytečný stres. Je však třeba upozornit, že v praxi u mnoha studentů může jejich daňová povinnost vyplývající z jejich celkového příjmu převýšit slevu na poplatníka. To by znamenalo, že by studenti svůj výdělek museli zdanit. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček [za ANO] v České televizi [ČT] připustil, že vládě povinnost ohledně daní u mediků unikla.

iDNES.cz upozornil na jiný výklad MPSV

Pracovní povinnost byla studentům opakovaně nařizována od jara roku 2020. Původní výklad státních orgánů však považoval vyplácené odměny za náhradu za vzniklou újmu, která je osvobozena od odvodů. Avšak povinnost zaplatit z odměny za práci daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění podle dřívějších informací serveru iDNES.cz vychází z nového výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí [MPSV].

Zdravotnický výbor řešil jednání s mediky v nemocnicích

Tato změna má však mnoho kritiků. Například vedení Masarykovy univerzity uvedlo, že nesouhlasí se změnou výkladu předpisů. Odmítlo, aby studenti povolaní v rámci pracovní povinnosti do nemocnic či sociálních zařízení z vyplacené náhrady museli nově odvádět kromě daně z příjmu také sociální a zdravotní pojištění.

„Studenti tak mohou přijít až o třetinu svých příjmů,“ uvedlo vedení univerzity. 

Situace v krajích je rozdílná, někde za studenty odvody i daň nemocnice platí samy. Český rozhlas uvedl, že ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová [ČSSD] sdělila, že o odvodech bude ještě jednat s ministerstvem zdravotnictví. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček [ČSSD] řekl, že nejistotou ohledně daní a odvodů mediků se bude zabývat na nejbližším jednání Ústřední krizový štáb.

Studenti nemají platit daň z příjmu ani odvody

Specialista na daňové právo brněnské Masarykovy univerzity Michal Radvan řekl, že pracovní povinnost v době pandemie byla citelným zásahem do základních práv studentů.

„Takže peněžní náhradu za nařízený povinný výkon pracovní činnosti podle krizového zákona lze posoudit jako peněžitou náhradu za vzniklou újmu majetkového charakteru. A podle zákona o daních z příjmů je takový příjem od daně osvobozen a nebude hrazeno ani sociální a zdravotní pojištění,“ upřesnil.

Doplnil, že postavení studentů povolaných v rámci pracovní povinnosti jednotlivými kraji není stejné jako u zaměstnanců a dobrovolníků.

„Pracovní povinnost je nedobrovolná, nejde o pracovněprávní vztah, který se uzavírá na principu dobrovolnosti, a náhrada za tuto pracovní povinnost také není dohodnutá smluvně. Proto na tento vztah nelze pohlížet stejně jako na standardní zaměstnanecký poměr,“ tvrdí.

Studenti v nemocnicích a reakce krajů

Pracovní povinnost byla studentům zdravotních oborů opakovaně nařizována od jara roku 2020. Studenti i jejich zástupci přitom upozorňovali na to, že studenti nedostávají v zařízeních zdravotní a sociální péče odpovídající práci.

Povoláváme do zdravotnictví mediky nebo dělníky?

„Nejenže studenti, jimž byla nařízena pracovní povinnost, museli často vykonávat práce neodpovídající jejich kvalifikaci a navíc na úkor studia. Ale nyní navíc ještě kvůli neodůvodněné změně výkladu ze strany státních orgánů mohou přijít o část náhrady za práci, kterou věnovali na pomoc společnosti. Studenty nelze takto stále zneužívat,” uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

K pracovní povinnosti povolávaly studenty jednotlivé kraje. Ty nyní zaujímají v této otázce rozdílné postoje. Jihomoravský kraj obesílá studenty vysvětlujícím dopisem s žádostí o doplnění potřebných údajů. Tvrdí, že ale povinné odvody za ně s pomocí Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] uhradí.

„Buď ministerstvo přesvědčíme, že je to nesmysl, nebo to zaplatí kraj. Teď je důležité, aby studenti, kteří našim nemocnicím doslova zachraňují kůži, neměli žádné starosti navíc,” uvedl hejtman Jan Grolich [KDU-ČSL].

O peníze na úhradu dodatečného zdanění či odvodů už kraj požádal ministerstvo zdravotnictví. Obdobně hovoří i hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba [ODS]. I ten uvedl, že kraj udělá vše, aby studenti nemuseli platit odvody na sociální a zdravotní pojištění.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here