Očkování proti covidu u seniorů starších 85 let má zvážit lékař. Ideálně ten, který zná jejich zdravotní kondici. Jak totiž upozornil Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL] nežádoucí reakce u vážně nemocných lidí nad 85 let mohou způsobit zhoršení jejich zdravotního stavu. Jakkoli očkování proti covidu nezpůsobuje dle dostupných informací zvlášť závažné nežádoucí reakce.

Nejčastěji si lidé po očkování proti covidu-19 stěžují na nechutenství, zvracení, malátnost a zvýšenou teplotu. Odborníci tvrdí, že takové reakce se očekávají vlastně u jakéhokoli očkování a odezní většinou po několika dnech. O něco odlišná situace je u starších osob [85+], které trpí jinými onemocněními. Jako jsou například vysoký krevní tlak, cukrovka, kardiovaskulární nebo onkologická onemocnění. Pro ně mohou takové nežádoucí reakce znamenat zhoršení jejich stávajícího zdravotního stavu.

„Rozvaha lékaře, zda očkování proti covid-19 konkrétnímu pacientovi doporučí, by měla zahrnovat zvážení, jak náchylný je pacient k závažným komplikacím při možném prudkém zhoršení zdravotního stavu,“ uvádí ve své zprávě SÚKL s tím, že stejně by lékaři měli postupovat u pacientů v terminálních stádiích onemocnění.

I onkologičtí pacienti jsou covidem ohroženou skupinou

V České republice ohlásila očkovací zařízení zatím jeden případ závažného zhoršení zdravotního stavu u seniora staršího 80 let po očkování proti covidu. A to zhruba tři dny po aplikaci vakcíny. SÚKL zmiňuje i data z norských zdravotních systémů, podle kterých zdravotníci v zemi nahlásili k 15. lednu 2021 celkem 23 případů úmrtí u křehkých osob starších 80 let, která byla v časovém sledu s očkováním proti covidu-19. Přičemž u 13 případů se později zjistilo, že zemřelí měli závažné základní onemocnění.

85letých seniorů bylo v klinických studiích pomálu

I když klinické studie obou v Evropě podmínečně registrovaných vakcín [Comirnaty, Moderna] při hodnocení prokázaly velmi dobrou účinnost i u osob starších 65 let [cca 95 %], tak se těchto studií účastnilo seniorů starších 85 let jen velmi málo. S ohledem na prokázanou účinnost u ostatních věkových skupin se ale předpokládá, že i u starších seniorů bude stejná. Obdobně se postupovalo u hodnocení bezpečnosti, kdy nežádoucí účinky jsou téměř shodné pro všechny věkové kategorie. Nutné je zmínit, že součástí klinických hodnocení nebyly osoby s akutním nebo nestabilním onemocněním.

„Není však možné vyloučit, že tyto relativně běžné nežádoucí účinky, které nejsou vážnou komplikací pro zdravého člověka mohou u závažně oslabených osob vést k závažnému zhoršení zdravotního stavu a následně i k úmrtí,“ upozorňuje SÚKL ve své zprávě.

Vývoj covidové vakcíny trval rekordních jedenáct měsíců

Reakce po vakcinaci proti covidu tady jsou

Po oočkování vakcínami proti covidu-19 si pacienti stěžují na bolest a zduření v místě vpichu, často jsou i unavení, bolí je hlava, mají horečku doprovázenou zimnicí. Někteří si stěžují na bolest svalů a kloubů. Očkovaní vakcínou od společnosti Moderna hlásí častěji nevolnosti, zvracení a zarudnutí v místě vpichu. Dále i zduření a bolest podpažních uzlin.

„Tyto reakce se objevují s frekvencí velmi častou, to znamená u více než 1 pacienta z 10 očkovaných. Jde o reakce, které patří mezi očekávané reakce prakticky všech vakcín,“ vysvětluje SÚKL.

Covid vakcína a odpovědi na nejčastější otázky kolem ní

Dodává, že u většiny osob tyto nežádoucí účinky za několik dní odezní. Připomíná však, že není možné vyloučit, že takovéto běžné nežádoucí reakce, které nejsou vážnou komplikací pro zdravého člověka, mohou u oslabených osob zhoršit jejich zdravotní stav.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here