Za první měsíc očkování proti covidu-19 lidé nahlásili celkem 198 reakcí [k 26. 1. 2021]. Nejčastěji šlo o horečku, zimnici, bolest svalů, kloubů a slabost, méně pak o mdloby, závratě, dušnost a kašel. Nežádoucí účinky po vakcíně proti covidu-19 mohou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL] hlásit i sami pacienti.

K nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkům po vakcinaci proti covidu patří příznaky objevující se po jakémkoli očkování. Jde o horečku, třesavku, únavu, slabost a reakce v místě vpichu. Méně častěji si pak očkovaní stěžují na neurologické příznaky typu bolest hlavy, závratě, třes nebo pocit na omdlení. Ještě vzácněji si stěžují na nevolnosti, zvracení, průjem, bolest kloubů a svalů.

Z celkem 198 reakcí, přičemž někteří očkovaní jich potvrdili i více, se 17 z nich týkalo dýchacích potíží, jako jsou dušnost, kašel nebo hyperventilace. Deset z pozorovaných reakcích pak mělo kardiovaskulární charakter, kdy si pacienti stěžovali na bušení srdce, zrychlený nebo naopak zpomalený tep. Pět pacientů mělo psychiatrické obtíže [neklid, úzkost, nespavost, podrážděnost]. Tři uvedli potíže s viděním [rozmazané vidění] a tři měli po vyšetření pozitivní test na SARS-CoV-2.

„Všechna hlášení jsou pouhými podezřeními, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky vakcín. Mezi vakcínami a reakcemi může existovat jen časová souvislost bez jakékoliv příčinné souvislosti,“ vysvětluje SÚKL na svých stránkách.

Upřesňuje, že mohou být nahlášeny i takové nežádoucí účinky, které nejsou správně pojmenovány. Znamená to tedy, že jde pouze o přehled o nahlášených reakcích, nikoli statistiku skutečně prokázaných nežádoucích účinků vakcín.

Nežádoucí účinky aktualizuje SÚKL každý čtvrtek

Lékaři a další zdravotničtí pracovníci musí lékovému ústavu nahlásit všechny nežádoucí reakce po aplikaci vakcíny. S výjimkou mírných, jež jsou popsané v Souhrnu údajů o přípravku nebo v Příbalové informaci. Ty totiž nemají zásadní vliv na poměr přínosů a rizik léčivého přípravku.

„Pokud se u vás však po očkování objeví závažný zdravotní problém, poraďte se s lékařem, který by měl toto podezření na nežádoucí účinek nahlásit,“ uvádí SÚKL.

Vážnější nežádoucí účinky po vakcinaci může očkovaný dokonce nahlásit SÚKLu i sám v online formuláři, který odešle na lékový ústav. Počty nových podezření na nežádoucí účinky i jejich jednotlivé rozpisy zveřejňuje SÚKL pravidelně každý čtvrtek. Přehled k nahlášeným podezřením na nežádoucí účinky je zde.

Covid vakcína a odpovědi na nejčastější otázky kolem ní

Pfizer/BioNTech a Moderna

U obou v Česku podmínečně registrovaných vakcín proti covidu-19 [Comirnaty od Pfizer/BioNTech a vakcína Moderna] patří mezi nejčastěji nežádoucí účinky bolest a zduření v místě vpichu, únava, bolest hlavy, horečka a zimnice, bolest svalů a kloubů. U vakcíny společnosti Moderna je navíc mezi nejčastějšími nežádoucími účinky uváděna nevolnost, zvracení, zarudnutí v místě vpichu, zduření a bolest podpažních uzlin.

„Tyto reakce se objevují s frekvencí velmi častou. To znamená u více než jednoho pacienta z deseti očkovaných. Jde o reakce, které patří mezi očekávané reakce prakticky všech vakcín,“ uvádí SÚKL.

Zároveň upozorňuje, že u léčivých přípravků [vakcíny nevyjímaje] může ve výjimečných případech vyvolat závažnou alergickou reakci [anafylaktická reakce, anafylaktický šok). I tyto reakce zdravotníci, byť ojediněle, nahlásili po aplikaci vakcíny proti covidu-19. Přičemž reakce nastává v krátké době po podání látky, nejčastěji do 15 minut.

„Právě proto je třeba neodcházet hned po očkování od lékaře, ale počkat nejméně 15, lépe 30 minut v jeho blízkosti, protože v případě anafylaktické reakce je nutná okamžitá léčba,“ připomíná na závěr SÚKL.

 –RED–

2 KOMENTÁŘE

  1. Dobrý den. v nedělí 7. 3. 2021 jsem byl naočkován vakcínou Pfizer BioNTech. Až do podvečera jsem nepociťoval žádné nežádocí účinky. Pak ale přišla zimnice a teplota vyskočila na 38,5. bolely mě všehny svaly a ruka po vpichu mě bolela až v předloktí. Na to jsem byl upozorněn a že by to mělo odeznít do 48 hodin. to znamená, že to odezní dnes k večeru. To všchno se dá vydržet, ale přidal se k tomu silný průjem, který mám pořád. Užívám Imodium a APO Lactobacillus. Stolice je šlamovité konzistence. Už jsem ubral 2,5 kg na váze.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here