Za první měsíc očkování proti covidu-19 lidé nahlásili celkem 198 reakcí [k 26. 1. 2021]. Nejčastěji šlo o horečku, zimnici, bolest svalů, kloubů a slabost, méně pak o mdloby, závratě, dušnost a kašel. Nežádoucí účinky po vakcíně proti covidu-19 mohou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL] hlásit i sami pacienti.

K nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkům po vakcinaci proti covidu patří příznaky objevující se po jakémkoli očkování. Jde o horečku, třesavku, únavu, slabost a reakce v místě vpichu. Méně častěji si pak očkovaní stěžují na neurologické příznaky typu bolest hlavy, závratě, třes nebo pocit na omdlení. Ještě vzácněji si stěžují na nevolnosti, zvracení, průjem, bolest kloubů a svalů.

Z celkem 198 reakcí, přičemž někteří očkovaní jich potvrdili i více, se 17 z nich týkalo dýchacích potíží, jako jsou dušnost, kašel nebo hyperventilace. Deset z pozorovaných reakcích pak mělo kardiovaskulární charakter, kdy si pacienti stěžovali na bušení srdce, zrychlený nebo naopak zpomalený tep. Pět pacientů mělo psychiatrické obtíže [neklid, úzkost, nespavost, podrážděnost]. Tři uvedli potíže s viděním [rozmazané vidění] a tři měli po vyšetření pozitivní test na SARS-CoV-2.

„Všechna hlášení jsou pouhými podezřeními, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky vakcín. Mezi vakcínami a reakcemi může existovat jen časová souvislost bez jakékoliv příčinné souvislosti,“ vysvětluje SÚKL na svých stránkách.

Upřesňuje, že mohou být nahlášeny i takové nežádoucí účinky, které nejsou správně pojmenovány. Znamená to tedy, že jde pouze o přehled o nahlášených reakcích, nikoli statistiku skutečně prokázaných nežádoucích účinků vakcín.

Nežádoucí účinky aktualizuje SÚKL každý čtvrtek

Lékaři a další zdravotničtí pracovníci musí lékovému ústavu nahlásit všechny nežádoucí reakce po aplikaci vakcíny. S výjimkou mírných, jež jsou popsané v Souhrnu údajů o přípravku nebo v Příbalové informaci. Ty totiž nemají zásadní vliv na poměr přínosů a rizik léčivého přípravku.

„Pokud se u vás však po očkování objeví závažný zdravotní problém, poraďte se s lékařem, který by měl toto podezření na nežádoucí účinek nahlásit,“ uvádí SÚKL.

Vážnější nežádoucí účinky po vakcinaci může očkovaný dokonce nahlásit SÚKLu i sám v online formuláři, který odešle na lékový ústav. Počty nových podezření na nežádoucí účinky i jejich jednotlivé rozpisy zveřejňuje SÚKL pravidelně každý čtvrtek. Přehled k nahlášeným podezřením na nežádoucí účinky je zde.

Covid vakcína a odpovědi na nejčastější otázky kolem ní

Pfizer/BioNTech a Moderna

U obou v Česku podmínečně registrovaných vakcín proti covidu-19 [Comirnaty od Pfizer/BioNTech a vakcína Moderna] patří mezi nejčastěji nežádoucí účinky bolest a zduření v místě vpichu, únava, bolest hlavy, horečka a zimnice, bolest svalů a kloubů. U vakcíny společnosti Moderna je navíc mezi nejčastějšími nežádoucími účinky uváděna nevolnost, zvracení, zarudnutí v místě vpichu, zduření a bolest podpažních uzlin.

„Tyto reakce se objevují s frekvencí velmi častou. To znamená u více než jednoho pacienta z deseti očkovaných. Jde o reakce, které patří mezi očekávané reakce prakticky všech vakcín,“ uvádí SÚKL.

Zároveň upozorňuje, že u léčivých přípravků [vakcíny nevyjímaje] může ve výjimečných případech vyvolat závažnou alergickou reakci [anafylaktická reakce, anafylaktický šok). I tyto reakce zdravotníci, byť ojediněle, nahlásili po aplikaci vakcíny proti covidu-19. Přičemž reakce nastává v krátké době po podání látky, nejčastěji do 15 minut.

„Právě proto je třeba neodcházet hned po očkování od lékaře, ale počkat nejméně 15, lépe 30 minut v jeho blízkosti, protože v případě anafylaktické reakce je nutná okamžitá léčba,” připomíná na závěr SÚKL.

 –RED–

3 KOMENTÁŘE

  1. Dobrý den. v nedělí 7. 3. 2021 jsem byl naočkován vakcínou Pfizer BioNTech. Až do podvečera jsem nepociťoval žádné nežádocí účinky. Pak ale přišla zimnice a teplota vyskočila na 38,5. bolely mě všehny svaly a ruka po vpichu mě bolela až v předloktí. Na to jsem byl upozorněn a že by to mělo odeznít do 48 hodin. to znamená, že to odezní dnes k večeru. To všchno se dá vydržet, ale přidal se k tomu silný průjem, který mám pořád. Užívám Imodium a APO Lactobacillus. Stolice je šlamovité konzistence. Už jsem ubral 2,5 kg na váze.

  2. Dobrý den,
    přítel je diabetik (prodělal covid) a má po druhém očkování 7 x zvýšenou hladinu draslíku a těžce zvladatelnou hladinu cukru, po 14 dnech dostal zápal plic. Když chtěl tyto příznaky nahlásit, jeho ošetřující lékař mu to rozmluvil, prý by měl velké problémy. Je možné, že mají lékaři zákaz, informovat o vedlejších účincích vakcíny?

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here