Léčba onkologicky nemocných pacientů je rok od roku nákladnější. Zatímco před pěti lety uhradila Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP] za jejich léčbu zhruba dvě a čtvrt miliardy korun, loni to byly podle předběžných údajů bezmála tři miliardy korun. Otázky vyvstávají také nad počty loni nově diagnostikovaných onkologických pacientů.

Za posledních pět let vzrostly náklady ČPZP na onkologické pacienty o tři čtvrtě miliardy korun. Důvod je, že statistiky za posledních pět let ukazují současně i na každoroční nárůst pacientů s diagnostikovaným nádorem, to s jednou výjimkou.

„Výjimkou je jen uplynulý rok, kdy nám jejich počet klesl meziročně téměř o 1 200 pacientů,“ upozornila tisková mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Počty onkologických pacientů/pojištěnců ČPZP a náklady na jejich léčbu
Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2016/2020
Počet pacientů 43 308 44 825 46 709 48 975 47 803 9,6 %
Náklady v tis. Kč 2 243 155 2 351 378 2 58 829 2  855 248 2 996 726 22,5 %

[Zdroj: ČPZP /data za rok 2020 jsou předběžná]

Podle odhadů ČPZP je pacientů, u nichž nebyl v uplynulém roce diagnostikovaný zhoubný nádor, daleko více než zachycují statistická data. ČPZP současně eviduje i meziroční pokles vykázaných preventivních prohlídek, které by mohly nemoc včas odhalit.

Zvládání rakoviny míří k onkologickým pacientům

„Chápeme, že pandemie koronaviru neusnadňuje lidem ani situaci v oblasti péče a prevence zdraví. Přesto apelujeme nejen na naše pojištěnce, aby nezanedbávali preventivní prohlídky ani cílená screeningová vyšetření,“ říká Mazurová.

Dodává, že při včasném odhalení vážné nemoci je šance na vyléčení daleko vyšší. Včasná léčba navíc méně zatěžuje rozpočty zdravotních pojišťoven i psychiku pacienta.

Preventivní prohlídky a nabídka onkologických programů

Počet preventivních prohlídek v loňském roce klesl. Ne všichni lékaři pacienty přijímali. K praktickému lékaři se dostavilo jen necelých 19 procent pojištěnců ČPZP starších 19 let. To odpovídá počtu 183 tisíc pojištěnců, přičemž žen bylo asi 101 tisíc. V předchozích čtyřech letech bylo procento pojištěnců s preventivní prohlídkou u praktika kolem 22 procent.

I onkologičtí pacienti jsou covidem ohroženou skupinou

„Evidujeme pokles v počtu všech prevencí a uvědomujeme si, že je způsoben pandemií koronaviru. Například ale screeningu kolorektálního karcinomu se v roce 2020 zúčastnilo něco přes 13 procent pojištěnců ČPZP nad 50 let, kterých v roce 2019 bylo téměř 16 procent. I přesto počet zachycených nádorů stoupá, a to hlavně u mužů. Ti tvoří více než 58 procent případů,“ konstatuje Mazurová.

Upozorňuje, že prevenci onkologických onemocnění ČPZP dlouhodobě podporuje prostřednictvím nabídky klientských programů. Jedná se o Program onkologické prevence, kde pojišťovna poskytuje příspěvek až 2 tisíce korun pojištěncům od 35 let na komplexní onkologickou preventivní prohlídku provedenou na specializovaných pracovištích. Stejnou částku, tedy 2 tisíce korun, poskytuje kuřákům, kteří chtějí skoncovat s cigaretami. Na preventivní vyšetření rakoviny prsu a rakoviny kůže lze využít příspěvek ve výši 500 korun.

Pojišťovny nově uhradí kuřákům podrobné vyšetření plic

Novinky v preventivních prohlídkách

Dodejme, že letos došlo ke změnám u preventivních prohlídek u všech zdravotních pojišťoven. Nově praktičtí lékaři doporučují lidem ve věku 45 až 61 let preventivní oční vyšetření jednou za čtyři roky.

Od ledna se změní preventivní prohlídky u praktiků

V rámci gynekologické preventivní prohlídky bude nově ženám v 35 a 45 letech vykonán během prevence HPV test, který by měl lépe odhalit případné změny vedoucí k rakovině děložního hrdla.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here