Vláda má rozhodnout o členech dozorčích rad pojišťoven

0
472
dozorcich_rad
Foto: ZdraveZpravy.cz

Vláda na svém pondělním jednání 30. srpna zřejmě jmenuje nové členy dozorčích rad dvou zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Vyplývá to z podkladů pro jednání kabinetu.

Aktualizace 30.8.: Vláda jmenovala do dozorčí rady Vojenské zdravotní pojišťovny ČR [VoZP] šéfa České správy sociálního zabezpečení Františka Boháčka. Do dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda pak Květoslavu Cimlerovou, která zastává na ministerstvu práce místo vrchního ministerského rady.

Dozorčí radu Vojenské zdravotní pojišťovny ČR [VoZP] navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] doplnit o stávajícího ústředního ředitele České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ] Františka Boháčka. Druhé uvolněné místo v dozorčí radě Zaměstnanecké pojišťovny Škoda [ZPŠ] by mohla obsadit Květoslava Cimlerová. Ta na MPSV zastává pozici vrchní ministerský rada.

Květoslava Cimlerová míří do pojišťovny Škoda

Podle podkladů na místo v radě pojišťovny Škoda rezignoval v polovině září 2018 Vilém Kahoun. V minulosti působil jako generální ředitel České správy sociálního zabezpečení. Patří k poradcům premiéra Andreje Babiše [ANO] pro téma důchodů a reformy penzí. Do pojišťovny Škoda má dle vládních dokumentů zamířit zmíněná Cimlerová.

Složení Dozorčí rady ZPŠ
Funkce Jméno Zástupce
předsedkyně Ing. Jitka Žáková pojištěnců
místopředsedkyně Ing. Martina Janebová Ciencialová zaměstnavatele
členka Ing. Bc. Anastasie Gavriková státu [MF ČR]
členka Ing. Sylva Stodulková státu [MZ ČR]
člen JUDr. David Kavan zaměstnavatele
člen Ing. Štěpán Lacina zaměstnavatele
člen Mgr. Lukáš Halamíček pojištěnců
členka Eva Řeháková pojištěnců

[Zdroj: ZPŠ]

Na ministerstvu práce působí deset let, zaměřuje se na nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení. Předtím pracovala od počátku 90. let v úřadech sociální správy. Je absolventka Vysoké školy chemicko-technologické v roce 1983. Od října 2012 zasedá v rozhodčím orgánu Všeobecné zdravotní pojišťovny, uvádí podklady pro vládu.

František Boháček míří do VoZP ČR

Rezignaci na místo v dozorčí radě VoZP loni koncem října oznámil Ivo Jančík. Někdejší poradce exministryně práce Jaroslavy Němcové [ANO] pro informační a komunikační technologie se do rady dostal na jaře 2018.

Složení Dozorčí rady VoZP ČR
Funkce Jméno
předseda plk. gšt. Ing. Antonín GENSER
místopředseda Mgr. Zdeňka KREJČOVÁ
člen št. prap. Jaromír LORENC
člen št. prap. Bc. Peter SMIK
člen MUDr. Václav HORÁK, MBA
člen plk. gšt. Ing. Petr SVOBODA, MSS
člen por. Mgr. Bc. Dušan JANIŠ

[Zdroj: VoZP ČR]

Boháček by se měl stát členem dozorčí rady VoZP. Generálním ředitelem ČSSZ je od února 2019. V úřadu začal pracovat v roce 2008 jako právník. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kterou dokončil v roce 2009. Upřesněme, že současná vláda na popud komunistické strany dlouhodobě jedná o případném sloučení Vojenské zdravotní pojišťovny se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR [ZP MV ČR].

Volba kandidátů do dozorčích rad pojišťoven

Dozorčí rada zaměstnanecké pojišťovny dohlíží na hospodaření a dodržování předpisů. Podle zákona má devět členů. Tři navrhují ministři financí, práce a zdravotnictví. Do funkce je jmenuje a odvolává vláda. Další tři zastupují pojištěnce, ti si volí jejich vybraní zástupci. Zbývající tři členové dozorčí rady zastupují plátce pojistného, které si volí zaměstnavatelé.

Poslanci schválili změnu volby do zdravotních pojišťoven

Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté a mělo by hned navazovat na skončené období předchozího člena. U náhradníka trvá do skončení období voleného člena, za kterého nastupuje. V kompetenci vlády je i možnost odvolat jí jmenované členy a to ještě před vypršením jejich mandátu.

–RED/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here