VZP slibuje uplatnit milostivé léto i na pojistném penále

0
2753
Foto: Pixabay.com

Čas milostivého léta, dluhové amnestie, která lidem umožní uhradit dluhy u veřejných institucí bez penále a nákladů na exekutory, se blíží. Nápomocna mu chce být Všeobecná zdravotní pojišťovna [VZP ČR].

I přes nejistý výklad zákona v případě odpuštění penále na zdravotním pojištění slibuje VZP ČR, že se bude snažit oddlužení svým klientům zajistit. Právě největší tuzemská zdravotní pojišťovna ale měla v minulých dnech k milostivému létu mnoho výhrad.

Podle ní dluhová amnestie totiž nemá jednoznační právní výklad co do odpuštění penále na nezaplaceném zdravotním pojištění. O stanovisko proto požádala Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] a nyní i Ministerstvo spravedlnosti ČR [MS ČR].

„Zákon o Milostivém létu bohužel neřeší problémy našich klientů, což máme potvrzeno i konzultací s Ministerstvem zdravotnictví ČR. O výklad naplňující záměr zákona, tedy oddlužení občanů, jsme proto požádali Ministerstvo spravedlnosti ČR, jako ústřední orgán státní správy, který provádí státní dohled nad exekuční činností,“ vysvětlil ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek.

Na odpověď ministerstva spravedlnosti se ale stále čeká. Milostivé léto přitom začne v Česku běžet již příští týden 28. října, tedy na výročí vzniku Československé republiky. Arbitrem v řešení dluhů klientů zdravotních pojišťoven se tak podle VZP ČR nakonec mohou stát samotní exekutoři. Pouze jim je nyní tato kompetence svěřena. A i na ně se proto VZP ČR s řešením odpuštění penále obrátí.

VZP ČR slibuje dodržet milostivé léto

I přes všechny nejasnosti ředitel Kabátek slibuje, že se pojišťovna bude snažit svým klientům oddlužení podle podmínek milostivého léta zajistit.

„Dostali jsme se tak do paradoxní situace, kdy budeme apelovat na smluvní exekutory, aby naši klienti uhradili u zdravotního pojištění pouze dluh na pojistném a bylo upuštěno od vymáhání penále,“ uvedl.

Milostivé léto nemá pro VZP ČR jasný právní výklad

Podle Kabátka má milostivé léto svůj ekonomický význam i pro samotnou pojišťovnu. I díky němu totiž dojde k uspokojení alespoň části již léta trvajících pohledávek. A pravda je i to, že penále se u některých z nich za tu dobu vyšplhala do částek, které už nejsou dlužníci schopni splatit.

„Postupovali bychom sami proti sobě, pokud bychom dluhovou amnestii odmítali, záměr této legislativy dává smysl jak v rovině lidské, tak i ekonomické,“ vysvětluje Kabátek.

Podle aktuálních údajů má nějaký dluh na zdravotním pojištění u VZP cca 230 tisíc klientů. Další tisíce jich pak jsou v evidenci dalších šesti zdravotních pojišťoven.

Milostivé léto potrvá od 28.10. 2021 do 28.1.2022

Milostivé léto zahrnuje dobu tří měsíců, ve kterých mohou lidé v exekuci vůči veřejným institucím splatit pouze původní jistinu dluhu společně s jednorázovou odměnou exekutorovi ve výši 908 korun. Ostatní připočtené penále, sankce a další příslušenství jim bude trvale odpuštěno.

Jak na odpuštění penále na zdravotním pojištění

V praxi jde často o dluhy vůči zdravotní pojišťovně, České správě sociálního zabezpečení, nemocnicím, dopravním podnikům a technickým službám. Jde ale i o dluhy u radnic či dodavatele energií ČEZ.

Při platbě přitom musí dlužník vždy výslovně uvést, že chce využít milostivého léta. A zároveň vyzvat exekutora k postupování podle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25. Další podmínka pro využití milostivého léta je, že žadatel není v insolvenčním řízení. Za upozornění pak ještě stojí, že odpuštění se vztahuje pouze na dluhy vymáhané soudním exekutorem. To znamená, že na daňové nebo správní exekuce ho nelze využít.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here