Přejít k praktikovi pro dospělé lze již ve věku 14 let

0
3205
pro_dospele
Foto: Pixabay.com

Většina nezletilých pojištěnců k praktickému lékaři pro dospělé přechází v 18 letech. Možné to je ale už ve věku 14 let a někdy si to žádá i situace. V české praxi k tomu dochází spíše jen výjimečně.

Většina mládeže u nás přechází od praktického lékaře pro děti a dorost k praktikovi pro dospělé dosažením plnoletosti, tedy v 18 letech. Pediatr smí o své registrované pacienty pečovat nejpozději do jejich 19 let věku. Poté je z evidence vyřazuje automaticky. Podle české legislativy ale je praktický lékař pro dospělé oprávněn registrovat pojištěnce již od doby, kdy dosáhne věku 14 let.

V praxi to znamená, že zákonný zástupce dítěte může o jeho registraci k praktikovi pro dospělé požádat nejdříve v měsíci, ve kterém mladistvý dosáhne 14 let.

„V praxi k tomu dochází zatím spíše výjimečně. Ale je také fakt, že pokud je to přání pacienta nebo rodiny pacienta, tak už dnes mají praktičtí lékaři pro dospělé v evidenci i pacienty mladší 19 let. To je ta doba, dokdy může zůstat u praktického lékaře pro děti a dorost,” vysvětluje předseda Sdružení praktických lékařů ČR [SPL ČR] Petr Šonka.

Dětští lékaři v primární péči chybí, řešení se hledá roky

Dodává, že jsou i země, kde docela normálně funguje, že se o pacienty starají praktičtí lékaři pro dospělé. Výjimka jsou jen pacienti se speciálními nemocemi.

„Nemyslím si, že by bylo dobře, aby se systematicky přecházelo od 14 let k praktickému lékaři pro dospělé. Ale tam, kde to jinak nejde, se mi zdá, že je to v pořádku. Zvlášť, když v podstatě nemáme za dané situace jinou možnost,” hodnotí situaci Šonka.

Zdravotní péče o děti a dorost není stejná jako o dospělé

To, že je praktický lékař pro dospělé oprávněn registrovat pojištěnce již od jejich 14 let ovšem neznamená, že je povinen to také udělat. Péče o děti a dorost má totiž svá specifika. Vyhláška o preventivních prohlídkách podrobně popisuje jejich náplň u praktického lékaře pro děti a dorost. A to až do 19 let věku.

Vyhláška o preventivních prohlídkách i určuje samostatně obsah těchto prohlídek v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. A samostatně ho určuje v oboru všeobecné praktické lékařství. To znamená, že preventivní prohlídky u dětí od tří let ve dvouletých intervalech nejsou stejné jako preventivní prohlídky u dospělých pojištěnců. Shodují se pouze dvouleté intervaly. Podle Petra Šonky ale jsou praktičtí lékaři pro dospělé schopni zvládat standardní zdravotní péči o pacienta od jeho 14 let.

„Praktický lékař pro dospělé je schopen se postarat o pacienta od 14 let. Jestli je to systémově dobře, tak to dobře není. U nás máme systém nastavený tak, že se do dorostového věku stará praktický lékař pro děti a dorost, ale toto je řešení v nouzové situaci,” upřesňuje.

Dodává, že toto nouzové řešení je přitom rozhodně lepší, než když by náctiletý pacient neměl vůbec žádného lékaře. Podle něj při registraci nového pacienta spíše záleží na volné kapacitě daného praktického lékaře.

Dětský lékař a praktik pro dospělé: V čem se liší prohlídky

Preventivní prohlídka u praktického lékaře pro děti a dorost zahrnuje specifické výkony. Jako je například v 15 a 17 letech posouzení růstu dítěte podle grafů pro odhalení případné podvýživy, nadváhy nebo obezity. Liší se v kontrole případně chybějících očkování. Dále v přístupu ke kompletnímu fyzickému vyšetření včetně prohlídky kůže a sekundárních pohlavních znaků. Jinak se vyšetřuje zrak, sluch, řeč a hlas, dutina ústní, stav chrupu, jinak se přistupuje k doporučení stomatologického vyšetření.

Od ledna 2022 se rozšíří úhrady dobrovolných očkování

Jinak se vyhodnocují rizika do dalšího života, která vyplývají z rodinné a osobní anamnézy. Lékař má navíc v určitém věku dítě poučit o zdravotních rizicích a důsledcích souvisejících se sexuálním životem včetně poučení o chráněném sexu. Dívkám, pokud ještě nemenstruují, doporučí návštěvu u gynekologa.

A prohlídky se liší i v komunikaci s pacienty. Lékař probírá s dospívajícím pacientem také pracovní a případně studijní zaměření. S dětmi a mládeží se zdravotním handicapem jejich konkrétní omezení přípravy na pracovní uplatnění, mluví s nimi o jejich pracovních schopnostech a zájmech.

Při poslední preventivní prohlídce pak pediatr komplexně zhodnotí celkový zdravotní stav pojištěnce a předá informace praktickému lékaři pro dospělé. Závěrečnou prohlídku dětští lékaři provádějí nejpozději přede dnem dovršení 19 let pojištěnce.

Úhrady ze zdravotního pojištění se neliší

Tuzemské zdravotní pojišťovny nemají z hlediska úhrad za zdravotní péči registrovaných osob starších 14 let u praktického lékaře pro dospělé v podstatě žádný problém. Veškeré úkony a kapitační platby jsou propláceny stejně jako při registraci u lékaře pro děti a dorost až do dosažení 19 let věku.

Všeobecná prohlídka u praktika odhalí i závažné nemoci

Na závěr je třeba zopakovat, že podle lékařů není ideální, aby se o dětské pacienty starali jiní než dětští lékaři. A nejenom lékaři, ale i zdravotní sestry. Průzkumy přitom odkazují na příklady z některých zemí, ve kterých nemají zajištěnou odbornou dětskou péči. V nich je pak zřetelné, že mají vyšší míru hospitalizací dětí i další s tím související problémy.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here