Urologové nabízejí vyšetření prostaty bez žádanky

0
35765
prostaty
Ilustrační foto: Pixabay.com

Ordinace urologů se příští týden otevřou mužským pacientům k preventivnímu vyšetření prostaty. Lékaři je vyšetří bez žádanky a zdarma. Návštěvu by měli zvážit hlavně muži ve věku 50 až 70 let a ti s urologickými obtížemi.

V týdnu od pondělí 24. ledna do pátku 28. ledna se po celém Česku otevře 37 urologických pracovišť. V těchto dnech lékaři nabízejí vyšetření prostaty všem mužským zájemcům. Vážně o něm podle odborníků mají uvažovat hlavně lidé, kteří ještě nejsou v péči urologa a pociťují některé z urologických obtíží.

„K návštěvě bych chtěl povzbudit zejména muže mezi 50 a 70 lety, kteří zatím nebyli na vyšetření prostaty. Dále pak všechny, koho trápí jakékoli potíže jako obtížné nebo časté močení, slabý přerušovaný proud nebo únik moči,“ říká předseda České urologické společnosti [ČUS] ČLS JEP, která dny otevřených ambulancí iniciuje, Roman Zachoval.

Rakovina prostaty je u mužů onemocnění The First One

Upozorňuje, že specialisté na urologii u nás jednají o zavedení plošného screeningu rakoviny prostaty u vybrané skupiny pacientů. Koncem loňska už spustili dokonce pilotní projekt, který má blíže určit pacienty ve zvýšeném riziku karcinomu prostaty, a kteří by se měli zapojit do případného screening. Do akce se dle Zachovala zapojilo na tisíce mužů. Uroloové zahájili jednání se zdravotními pojišťovnami.

Přestože jsou u nás čísla nemocných dlouhodobě vysoká, není bohužel prevence karcinomu prostaty součástí žádných preventivních prohlídek a programů,“ dodává profesor Roman Zachoval.

Připomíná, že karcinom prostaty lékaři ročně potvrdí přibližně osmi tisícům mužů. Přičemž zhruba 20 procent z nich má onemocnění již v hůře léčitelném pokročilém stadiu. Ročně u nás na karcinom prostaty umírá 1 500 mužských pacientů. Zachytit rakovinu prostatu ještě v její počáteční fázi mají mimo jiného právě i dny otevřených ambulancí, kdy lékaři prostatu preventivně vyšetří každému zájemci bezplatně a bez žádanky. Přesný seznam zapojených ordinací pak dle něj zájemci najdou na webu České urologické společnosti.

Není čas na odkládání vyšetření prostaty

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS] u nás v posledních letech rostou počty mužů se zhoubným nádorem prostaty. Zatímco v roce 2000 u nás lékaři onemocnění diagnostikovali u tří tisíců mužů ročně, v roce 2019 už to bylo více než osm tisíc nových případů. Karcinom prostaty dnes patří k druhému nejčastějšímu onkologickému onemocnění u mužů.

„Rakovina prostaty je mimořádně zákeřná proto, že se zpočátku neprojevuje a v těle může růst řadu let bez povšimnutí. Počáteční stadia mají často podobné příznaky jako zvětšená prostata. Smrtelnou nemoc odhalí pouze odborné vyšetření,“ upozorňuje primář urologické kliniky FN Královské Vinohrady Petr Klézl.

Riziko rakoviny prostaty hlídá sledování hladiny PSA

Upozornit muže na to, že u nich není něco v pořádku by podle něj měly především obtíže s močením, přítomnost krve v moči, bolestivá ejakulace nebo potíže s erekcí.

„Muži často vyšetření odkládají ať už z důvodu studu, nebo pro obavy z mýtů, které panují kolem urologického vyšetření a možných komplikací chirurgické léčby nemocí prostaty. Je třeba zdůraznit, že při včasně zachyceném nádoru může být léčba pomocí moderních chirurgických metod dostačující,“ říká uroložka Jitka Kuncová s tím, že komplikace už se dnes ve srovnání s obdobím před několika lety vyskytují podstatně méně často.

Karcinom a léčba v jednotlivých stadiích nemoci

Prostatu lékaři operují vícero způsoby podle stadia onemocnění. V jeho časné fázi obvykle přistupují k laparoskopickému či robotickému zákroku. Což dle jejich názoru a zkušeností významně snižuje riziko komplikací a pacient se po výkonu rychleji zotavuje.

„Karcinom prostaty je léčen jednak chirurgicky urologem, radioterapií u lokálního postižení. Pokročilý karcinom prostaty se léčí hormonálně a po selhání hormonoterapie i cytostatiky,“ popisuje léčebné postupy předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol Jana Prausová.

Nádor močového měchýře stíhá hlavně muže a kuřáky

Upozorňuje i na existující nové preparáty hormonoterapie. Ty dokáží účinně léčit i pokročilá stadia onemocnění, a to bez větších nežádoucích účinků. Karcinom prostaty totiž patří k hormonálně senzitivním nádorům. Proto jej lékaři dokáží léčit i s pomocí hormonální léčby.

„Hormonální léčba je cílená na nádorové buňky, které nesou terč v podobě hormonálního receptoru. Po napojení léku na receptor dojde k zastavení růstu a množení nádorové buňky,“ popisuje Prausová s tím, že ale ne všechny nádory nosí v buňkách zmíněné receptory, které dokáže ovlivnit nasazená hormonoterapie.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here