EU dá ČR miliardu na diabetologii, kardiologii a obezitologii

1
833
diabetologii
Zdroj: Pixabay.com

Inovativní léky, moderní léčebné postupy, posílení prevence a podpora výzkumu v diabetologii, kardiologii a obezitologii. To jsou oblasti, do kterých zamíří více než miliarda korun z evropských fondů.

Finanční podpora ve výši 1,012 miliardy korun zamíří do nově vzniklého Národního institutu pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění. Ten dá dohromady odborníky z pěti center vědecké, výzkumné a klinické excelence. Ti se zaměří na prevenci, léčbu a vývoj nových léků a metod pro pacienty s civilizačními chorobami.

„Cílem projektu je nejen účinněji předcházet těmto onemocněním, ale i je co nejefektivněji léčit. Díky němu budeme schopni mnohem rychleji do praxe promítat poznatky získané experimentálním výzkumem. Pacienti se tak snáze a efektivněji dostanou k novým léčebných postupům a opatřením,“ říká hlavní vědecký koordinátor a iniciátor projektu přednosta Centra diabetologie IKEM prof. Martin Haluzík.

Zástupci odborníků z IKEM, Fyziologického ústavu a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Masarykovy Univerzity v Brně a Univerzity Karlovy, jež budou spolupracovat na zlepšení zdraví v oblasti civilizačních chorob za finanční podpory z EU. / Foto: IKEM

Do projektu se zapojí týmy odborníků z Institutu klinické a experimentální medicíny [IKEM], Fyziologického ústavu a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Masarykovy Univerzity v Brně a Univerzity Karlovy.

Nový institut cílí na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Podle prof. Haluzíka se díky evropské podpoře dostanou čeští pacienti i k nejnovějším inovativním lékům. Například obézní pacienti s diabetem 2. typu budou moci užívat inovativní léky, které by běžně i vzhledem k vysoké ceně vůbec nedostali. Tedy nejsou v úhradě od zdravotních pojišťoven. A profesor Haluzík jmenuje i další výhodu. Totiž, že se i více pacientů zapojí do komplexního programu, včetně podrobného plánu fyzické aktivity a sledování pokroku a konzultací online formou. A podstatně více pacientů se dle něj zapojí do nejnovějších studií léčby diabetu 2. typu.

Dostupnost nových léčiv byla loni stejná jako předloni

Evropské peníze znamenají pro pacienty i širší přístup k moderní přístrojové technice. Diabetici se sníženou funkcí ledvin, kteří si inzulin aplikují několikrát denně, dostanou nejmodernější senzory na měření glykémie. Čímž jim lékaři upraví a významně zjednoduší jejich léčbu.

Evropské peníze podpoří českou diabetologii i kardiologii

A stranou nezůstanou ani pacienti s diabetem 1. typu trpící syndromem nedostatečného rozpoznávání hypoglykémie. Tedy nečekaného prudkého poklesu hladiny cukru v krvi, který nemocného v tu chvíli vážně ohrožuje na životě. I pro ně bude národní institut hledat řešení jejich zdravotních problémů.

Podkožní senzory pro diabetiky značí průlom v léčbě

Projekt Národního institutu pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění se ještě více zaměří na nemocné s obezitou a fibrilací síní. Těm se v IKEM již několik let věnuje i program zvaný HOBIT.

„Výzkumné projekty, které se budou věnovat mechanismu vzniku srdečních arytmií, zejména fibrilace síní a jejich dopadu na zdraví, tvoří podstatnou část kardiologického balíčku. Součástí bude i klinická studie porovnávající u pacientů s fibrilací síní a chronickým selháním ledvin uzávěr ouška levé síně k prevenci tromboembolických příhod s antikoagulancii,“ přibližuje přednosta Kardiocentra IKEM prof. Josef Kautzner.

Věnovat se lékaři plánují i výzkumu takzvané fyziologické stimulace převodního systému.

Institut pro výzkum virů a bakterií vyjde na 1,3 miliardy

Diabetem neboli cukrovkou v Česku trpí přes jeden milion lidí. A na problémy spojené s tímto onemocněním ročně umírá přes 22 tisíc pacientů. Kardiovaskulární choroby mají dle zástupců IKEM na svědomí více než 36 000 úmrtí ročně. Což i hlavní důvod, proč se spojují české vědecké a vzdělávací instituce do Národního institutu pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění.

–VRN–

1 komentář

  1. Je otázkou, zda tomu efektivněji nenapomůže válka na Ukrajině a nám známé šílenství “gryndýl”. Až lidé zaplatí pálku za nenergie, za bydlení, případně nově úročené hypotéky a přijdou do obchodu pro pekelně drahé potraviny, tak se možná zamyslí, jestli toho musí tolik sníst. A když dojdou ke správnému závěru, že ne, tak jim splasknou břicha, klesne hmotnost, padne jim konfekce a diabetes pá, pá. Jo, jo, cukrovka z cukru není!

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here