Pojišťovny dětem s CF nově uhradí Kaftrio

0
879
Kaftrio
Foto: Pixabay.com

Pacienti s cystickou fibrózou se dočkali dalšího rozšíření standardně hrazené léčby. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR] nově proplatí inovativní lék Kaftrio dětem od šesti let.

Dosud lék farmaceutické společnosti Vertex pojišťovny hradily pouze pacientům nad dvanáct let. Loni požádala společnost lékové regulátory o schválení léku i pro pacienty od šesti let. Lék brání progresi rozvoje vzácného onemocnění.

„Podpisem společného stanoviska VZP ČR a Pracovní skupina pro cystickou fibrózu ČLS JEP obě strany podpořily úhradu léku Kaftrio pro skupinu dětských pacientů trpících tímto vzácným geneticky podmíněným onemocněním,“ uvádí mluvčí VZP ČR Viktorie Plívová.

Nárok na úhradu léku podle ní získají pacienti od šesti let věku, kteří splní indikační kritéria formulovaná odbornou společností. Podle údajů pojišťovny lék dostane v plné úhradě zhruba 43 dětských pacientů.

Ke změnám se vyjádřil i náměstek ředitele VZP ČR Jan Bodnár. Neřekl však nic nového. Jen zopakoval to, co dlouhodobě ví lékaři, farma firmy, pojišťovny i pacienti. A to, že inovativní léčba snižuje náklady na hospitalizace pacientů a zkvalitňuje jejich život.

Podmínky úhrady léku Kaftrio

Pacienti s cystickou fibrózou se léčí ve specializovaných centrech, která se nacházejí ve FN Motol, FN Brno, FN Olomouc, FN Hradec Králové a FN Plzeň. Mezi léčivými přípravky cystické fibrózy, které jsou dnes na trhu, má Kaftrio jednoznačně nejlepší výsledky co do účinnosti léčby. Zvyšuje kvalitu a prodlužuje věk dožití pacientů s cystickou fibrózou.

„Podpis dohody, která v souladu s nejnovějšími evropskými indikačními kritérii posouvá věkovou hranici už k šesti letům věku, je příslibem pro naše dětské pacienty s cystickou fibrózou na kvalitnější život i efektivnější způsob léčby,“ říká přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie Fakultní nemocnice Motol prof. Pavel Dřevínek.

Pro indikaci léčby Kaftriem pacienti musejí splnit alespoň jedno ze dvou stanovených kritérií. Buď mají alespoň jednu mutaci F508del v genu pro transmembránový regulátor vodivosti [CFTR], nebo mají genotyp F508 del/F508del. Přičemž u nich stávající terapie nepomáhá zabránit progresi základního onemocnění.

Cystická fibróza patří k nejčastějším dědičným onemocněním v naší populaci. Je způsobena mutací genu, který se označuje jako CFTR gen. Ten řídí činnost takzvaného chloridového kanálu v membráně buněk. Každý rok se v Česku narodí 15 až 20 dětí s touto chorobou.

Trvalo roky, než pacienti pojišťovny přiměli k akci

V Česku žije s CF zhruba 700 dětských i dospělých pacientů. Medián dožití pacientů je cca 28 let. Jejich cesta k inovativním lékům byla o poznání strastiplnější, než by se mohlo zdát z aktuálních vyjádření lékařů nebo zdravotních pojišťoven.

„Na úhradu kauzálního léku, který je na trhu již dvanáct let, jsme čekali sedm let. […] A jen tento lék dokáže délku dožití našich pacientů prodloužit o dvanáct a více let,“ uvedla v nedávném podcastu ZdraveZpravy.cz ředitelka Klubu nemocných cystickou fibrózou Simona Zábranská.

Nová léčba mění životy pacientů, říká Simona Zábranská

I tak si změny postoje největší tuzemské zdravotní pojišťovny VZP ČR, který bývá v praxi určující i pro ostatní zdravotní pojišťovny, váží. Situace se podle ní velmi zlepšila již loni.

„To, když VZP ČR uzavřela dohodu s odbornou společností, která nejen významně zrychlila proces žádosti, ale pacientům dala i jistotu, že jim pojišťovna lék skutečně zaplatí,“ tvrdí.

Díky této dohodě odpadlo v minulosti běžné půlroční i roční čekání na předepsání léku. Pro úplnost dodejme, že ne všichni pacienti se vzácnými nemocemi, ale i běžnými nemocemi mají takové štěstí, že jim zdravotní pojišťovny účinnou inovativní léčbu proplatí. Například pacienti s CF mají výhodu v aktivní pacientské organizaci.

Cystická fibróza vidět není. Klub cystické fibrózy vidět je

Organizaci podporují i známé tváře, jako je herec Ivan Trojan a další. To ale nemají všechny pacientské organizace. Mnozí z pacientů, jimž by pomohly moderní léky, ale pojišťovny jim je neproplatí, jsou zcela bez podpory. Ostatně financování pacientských organizací je další téma, o kterém se v Česku léta diskutuje. Zatím bez výsledku.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here