Přehled: Změny sociálních podpor v roce 2023

0
1734
v_roce_2023
Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

Vyšší platby za sociální služby, vyšší dávky v pěstounské péči, sleva za zaměstnání lidí se zdravotním hendikepem a více peněz pro rodiny s dětmi s nízkými příjmy. To jsou jen některé z mnoha změn v sociální oblasti v roce 2023.

K významným změnám v roce 2023 patří navýšení cenových limitů v pobytových a terénních sociálních službách, které může jejich poskytovatel klientům naúčtovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [MPSV] limity zvýšilo s ohledem na obecný nárůst nákladů v sociálních službách.

„Celková výše nákladů sektoru sociálních služeb za dobu, po kterou se neměnila výše maximálních úhrad, stoupla ze 49 miliard korun v roce 2019 na více než 80 miliard korun [odhad roku 2022, pozn. red.],“ zdůvodnilo růst úhrad ministerstvo.

Od nového roku si lidé v pobytových sociálních službách za celodenní stravu připlatí 30 korun. Nyní hradí 205 korun. Od příštího roku celková cena za tři pokrmy stoupne na 235 korun. Cena samotného oběda podraží ze současných 95 na 105 korun od ledna 2023. Za ubytování od příštího roku zaplatí klienti sociálních služeb 280 korun za den. Nyní platí 250 korun za den. Cena se tedy zvedne o třicet korun.

Zvýšení úhrad za sociální služby v roce 2023
Typ sociální služby Úhrada za stravu Ubytování
Aktuální výše v Kč Výše platná od 1. 1. 2023 v Kč Aktuální výše

V Kč

Výše platná od 1. 1. 2023 v Kč
celodenní oběd celodenní oběd
Služby sociální prevence* 205 95 235 105 250 280
Azylové domy 205 95 235 105 150
[u rodin
120/dosp
80/dítě]
170
[u rodin
140/dosp
90/dítě]
Dům na půl cesty 150 170
Následná péče / terapeutické komunity 205 95 235 105 220 240

[Zdroj: MPSV]

*Jde o podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory i se zvláštním režimem. Dále chráněná bydlení, služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, terapeutické dílny a sociální rehabilitace.

V roce 2023 zdraží i pečovatelské služby

Od nového roku podraží i služby osobní asistence, průvodcovské i předčitatelské služby. Za jednu hodinu takové péče klienti nově zaplatí 155 korun, nyní hradí 135 korun.

„U klientů, kteří jsou odkázáni na služby v rozsahu nad 80 hodin měsíčně, zůstanou úhrady zcela nezměněné,“ upozorňuje MPSV.

Od ledna 2023 zdraží strava, pobyt i pomoc v sociálních službách

Navýšení limitů úhrad se od ledna 2023 nevyhne ani pečovatelským službám. Za dovoz či donášku jídla zaplatí klienti v pečovatelských domech 50 korun namísto současných 40 korun. Za velký nákup vydají 160 korun, nyní platí 140 korun. O desetikorunu na 90 korun se od ledna 2023 zvedne cena za vyprání a vyžehlení jednoho kilogramu prádla.

Zvýšení úhrad v pečovatelské službě v roce 2023
Úkon Aktuální výše Výše od 1. 1. 2023
Dovoz nebo donáška jídla 40 50
Velký nákup 140 160
Praní a žehlení prádla 80 [za 1 kg] 90 [za 1 kg]

[Zdroj: MPSV]

Novela úhradové vyhlášky pro sociální služby od nového roku nemění povinné minimální zůstatky z příjmu klienta.

Vyšší příspěvek na mobilitu a zdravotní pomůcku

Již od prosince došlo ke zvýšení příspěvku na mobilitu o 350 korun na 900 Kč měsíčně. Zvýšený příspěvek vyplatí úřady automaticky, lidé o nic nežádají. Zvýšený příspěvek na mobilitu lidé dostali poprvé v prosinci 2022.

Pacienti využívající zdravotnické prostředky pro domácí oxygenoterapii nebo plicní umělou ventilaci dostanou příspěvek na mobilitu ve výši 2 900 Kč na měsíc. Podporu úřady vyplatí za prosinec. Na účty pacientů dorazí v lednu 2023.

Lidé na dýchacích přístrojích dostanou 2 900 Kč měsíčně

Stejně tak od prosince vešla v účinnost úprava zvyšující příspěvek na zdvihací a zvedací plošinu jako zvláštní zdravotnickou pomůcku. Na její pořízení dostanou pacienti nově až 500 tisíc korun namísto 400 tisíc korun. To proto, aby mohli setrvat v domácí péči a neodcházeli kvůli složité mobilitě do zařízeních sociální péče.

Přídavky na dítě a sociální podpory od státu v roce 2023

Od ledna 2023 se podle MPSV o 200 Kč navýší přídavek na dítě. Od letošního léta o něj rodiče dětí žádají i online pomocí webového formuláře. Na děti do 6 let věku dostanou jejich zákonní zástupci 830 korun měsíčně. Na děti ve věku od 6 do patnácti let pak 970 korun a na ty od 15 do 26 let 1 080 korun měsíčně.

Na ubytovnách přibývají senioři. A výjimkou nejsou i děti

Pokud má některá ze společně posuzovaných osob příjem ze zaměstnání, podnikání, nemocenskou, důchod, podporu v nezaměstnanosti, příspěvek na péči o dítě či rodičovský příspěvek, pak jim úřad vyplatí dávku navýšenou o 500 korun. Zvýšená výměra od ledna 2023 činí na dítě do šesti let věku 1 330 Kč. Na dítě od šesti do 15 let je 1 470 Kč a na dítě starší 15 let 1 580 korun.

Vyšší životní minimum zvyšuje státní sociální podpory

S novým rokem dojde i ke zvýšení životního a existenčního minima. Měsíční životní minimum pro jednotlivce činí 4 860 Kč. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, vzroste na 4 470 Kč měsíčně. Částka životního minima pro druhou a další posuzovanou osobu v domácnosti vzroste následovně:

Životní minima dalších posuzovaných osob od ledna 2023:
  • 4 040 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem.
  • 3 490 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku.
  • 3 050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku.
  • 2 480 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

Dochází přitom i na úpravu existenčního minima. To ze současných 2 980 korun vzroste od ledna 2023 na 3 130 korun měsíčně, tedy o 150 korun. Podle podkladů k nařízení po zvýšení životního minima bude na dávky příští rok potřeba ze státního rozpočtu dalších 948,3 milionu korun navíc. Se zvýšením částek životního minima totiž porostou i dávky státních sociálních podpor. Konkrétně zmiňovaný přídavek na dítě, příspěvek při pěstounské péči a dávky pomoci v hmotné nouzi.

Zvýšení sociálních dávek si vezme další miliardu korun

Zvýšení životního minima uvítají mimo jiných i dlužníci v exekuci, kterým se společně s ním zvýší nezabavitelná částka. To je suma, kterou nesmí dlužníkovi z jeho měsíčního příjmu exekutor srazit, aby z ní pokryl náklady na bydlení a stravu. Stejně tak životní minimum určuje výši nezabavitelné částky při stanovení výživného vůči nezaopatřeným dětem. Jinak řečeno se tím u některých osob sníží měsíční výše alimentů a dětem pak měsíční příjem od rodiče s vyživovací povinností vůči nim.

Rok 2023: Nižší pojistné pro některé zaměstnance

Od 1. února 2023 budou mít zaměstnavatelé podle MPSV možnost využít slevy na sociálním pojištění. Pokud zaměstnají pracovníky, kteří jsou mladší 21 let, studují či jsou starší 55 let. Dále i u těch, kteří pečují o dítě do 10 let, jsou zdravotně postižení, případně čerstvě absolvovali rekvalifikaci.

Sleva se bude vztahovat na zaměstnance s pracovní dobou od osmi do 30 hodin týdně. A to tak, že si zaměstnavatel od sociálního pojištění odečte pětiprocentní úlevu z vyměřovacího základu zaměstnance. Nyní mají podle zákoníku práce nárok na zkrácený úvazek rodiče dětí do 15 let, těhotné ženy a pečující osoby.

Podle návrhu MPSV by od července roku 2023 měli dostat slevu na pojistném také pracující senioři, což jim má zvýšit čistý výdělek. Návrh má podle úřadu pomoci seniorům, kteří pobírají starobní důchod a zároveň pracují nebo podnikají. Pokud naopak někdo uvažuje o předčasném důchodu, má ho opatření motivovat k tomu, aby zůstal déle aktivní na trhu práce.

Za dětskou skupinu si rodiče připlatí, pěstouni si polepší

Naopak rodiče dětí pobývajících v dětských skupinách si od nového roku za tyto služby o dost připlatí. Zřizovatelé si mohou za pobyt dítěte v dětské skupině říct až o 4 720 korun. Nyní činil horní limit měsíční služby 4 tisíce korun. Od ledna 2023 to bude až 4 720 korun.

Od ledna 2023 zdraží i pobyt v dětské skupině

A zatímco si jedni za služby péče o děti připlatí, jiní dostanou přidáno. S novým rokem poroste příspěvek pro výkon pěstounské péče. Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení, které slouží pro děti vyžadující okamžitou pomoc [ZDVOP] se zvýší z 36 000 Kč na 39 600 Kč měsíčně za každé dítě. A poroste i státní příspěvek na výkon pěstounské péče. To z nynějších 54 000 Kč na 59 400 Kč za kalendářní rok, tedy na 4 950 měsíčně.

Od letošního října už se navíc zvýšil příspěvek pro pěstouny a děti z náhradní rodinné péče. Na pokrytí potřeb dítěte dostávají pěstouni o 27 % měsíčně více. Jde o dávku pěstounské péče, která nahrazuje výživné.

Měsíčně příspěvek na úhradu potřeb dítěte v roce 2023

Věk dítěte Současná výše Po zvýšení o 27 %
Do 6 let 4 950 Kč 6 290 Kč
6–12 let 6 105 Kč 7 750 Kč
12–18 let 6 985 Kč 8 870 Kč
18–26 let 7 260 Kč 9 220 Kč

[Zdroj: MPSV]

Vyšší měsíční příspěvek od státu dostávají děti se zdravotním hendikepem, jež jsou závislé na pomoci jiných osob. A o 35 procent vzrostl i jednorázový příspěvek při převzetí dítěte. Dávka slouží na nákup potřebného vybavení pro dítě při příchodu do pěstounské, předpěstounské či poručenské péče.

Příspěvek při převzetí dítěte

Věk dítěte Současná výše Po zvýšení o 35 %
Do 6 let 8 000 Kč 10 800 Kč
6–12 let 9 000 Kč 12 150 Kč
12–18 let 10 000 Kč 13 500 Kč

[Zdroj: MPSV]

Zaopatřovací příspěvek se od října 2022 navýšil z 15 tisíc korun na měsíc nově na 17 250 korun, tedy o 15 procent. Dostávají ho dospívající zletilí, kteří opustili ústavní nebo pěstounskou či poručenskou péči a stále studují. Maximálně však do věku 26 let.

„V rámci přechodného období do konce roku 2027 si mohou mladí dospělí odcházející z pěstounské či poručenské péče vybrat, zda budou chtít pobírat zaopatřovací příspěvek nebo dál čerpat pěstounské dávky,“ upřesňují zástupci MPSV.

A bez pozornosti nezůstal ani jednorázový příspěvek od státu pro mládež opouštějící pěstounskou nebo ústavní péči. Ten se od října zvýšil o 3 750 korun na 28 750 korun.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here