Od ledna 2023 zdraží strava, pobyt i pomoc v sociálních službách

0
2876
od_ledna_2023
Foto: Pixabay.com

Od ledna 2023 začnou platit vyšší limity úhrad v zařízeních sociální péče. Více za poskytnuté služby zaplatí i lidé žijících v domech s pečovatelskou službou. Vzrostou ceny za dovoz jídla, větší nákup či vyprání a vyžehlení prádla.

Navýšení cenových limitů v pobytových i terénních sociálních službách přináší úhradová vyhláška, kterou tento týden schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [MPSV]. Platit začne od ledna 2023.

„Nová vyhláška poskytovatelům vykompenzuje mimo jiné rostoucí náklady, se kterými se v poslední době potýkají,“ uvádí resort v tiskové zprávě.

Rostoucí náklady úřad v novele úhradové vyhlášky promítá do maximálních denních částek úhrad za stravu a ubytování. Dále se zvyšuje horní limit hodinové platby za poskytnutou péči a za činnosti v pečovatelských službách.

„Navýšení úhrad je nezbytné především s ohledem na růst cen. Celková výše nákladů sektoru sociálních služeb za dobu, po kterou se neměnila výše maximálních úhrad, stoupla ze 49 miliard korun v roce 2019 na více než 80 miliard korun [odhad roku 2022, pozn. red.],“ vysvětluje důvody pro růst úhrad v sociálních službách MPSV.

Současně připomíná, že příjmy seniorů se jen v letošním roce navyšovaly celkem třikrát. A další růst je čeká hned v lednu příštího roku. Ekonomická dostupnost pobytových i terénních sociálních služeb tak zůstane klientům nadále zachována.

Přehledně: Výplata důchodů o Vánocích a změny v roce 2023

Novela úhradové vyhlášce platná od příštího roku nemění minimální zůstatky z příjmu klienta. Po úhradě poplatku za ubytování a stravu v týdenním stacionáři musí klientovi zůstat alespoň 25 procent z jeho měsíčního příjmu. U plně pobytových služeb, jako jsou domovy pro seniory, domovy pro zdravotně postižené, domovy se zvláštním režimem či zdravotnická zařízení lůžkové péče zůstává limit nadále na 15 procentech z příjmu klienta.

Celodenní strava podraží o 30 korun na 235 korun

Od ledna 2023 si tak lidé v pobytových sociálních službách za celodenní stravu připlatí 30 korun. Nyní hradí 205 korun. Od příštího roku celková cena za tři pokrmy stoupne na 235 korun. Cena samotného oběda podraží ze současných 95 na 105 korun od ledna 2023.

Za ubytování od příštího roku zaplatí klienti sociálních služeb 280 korun za den. Nyní platí 250 korun za den. Cena se tedy zvedne o třicet korun.

Zvýšení úhrad za sociální služby
Typ sociální služby

Úhrada za stravu

Ubytování

Aktuální výše v Kč Výše platná od 1. 1. 2023 v Kč Aktuální výše

V Kč

Výše platná od 1. 1. 2023 v Kč
celodenní oběd celodenní oběd
Služby sociální prevence* 205 95 235 105 250 280
Azylové domy 205 95 235 105 150
[u rodin
120/dosp
80/dítě]
170
[u rodin
140/dosp
90/dítě]
Dům na půl cesty 150 170
Služby následné péče a terapeutické komunity 205 95 235 105 220 240

[Zdroj: MPSV]

*Jde o služby osobní asistence, pečovatelské služby, průvodcovské a předčitatelské služby. Podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem. Chráněná bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, sociálně terapeutické dílny a služby sociální rehabilitace.

Podraží i služby osobní asistence a průvodcovské či předčitatelské služby. Za jednu hodinu takové péče klienti nově zaplatí 155 korun, nyní hradí 135 korun.

„U klientů, kteří jsou odkázáni na služby v rozsahu nad 80 hodin měsíčně, zůstanou úhrady zcela nezměněné,“ upozorňuje MPSV.

Zdraží i pomoc v domech s pečovatelskou službou

Navýšení maximálních limitů úhrad se od ledna 2023 nevyhne ani pečovatelským službám. Za dovoz nebo donášku jídla zaplatí klienti v pečovatelských domech 50 korun namísto současných 40 korun. Za velký nákup vydají 160 korun, nyní za něj platí 140 korun. A o desetikorunu na 90 korun se od ledna 2023 zvedne cena za vyprání a vyžehlení jednoho kilogramu prádla.

Zvýšení úhrad v pečovatelské službě v Kč
Úkon Aktuální výše
Výše od 1. 1. 2023
Dovoz nebo donáška jídla 40 50
Velký nákup 140 160
Praní a žehlení prádla 80 [za 1 kg] 90 (za 1 kg)

[Zdroj: MPSV]

Dodejme, že pečovatelská služba je druh sociální služby, kterou zajišťuje sociální pracovník v terénu nebo přímo v zařízení nabízejícím pečovatelské služby. Obvykle jde o pomoc při běžných denních úkonech. Například s osobní hygienou, úklidem v domácnosti. Často i se zajištěním stravy, nákupu či poskytnutím osobní asistence při návštěvě lékaře.

Sociální služby dostanou příští rok 26,5 mld. Kč

Pečovatelské služby většinou využívají lidé se sníženou osobní soběstačností, se zdravotním hendikepem nebo chronickým onemocněním. Při poskytování pečovatelských služeb se nezohledňuje věk klienta. Naopak se neposkytují lidem závislým na návykových látkách a infekčně nemocným osobám.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here