Asociace inovativního farmaceutického průmyslu slaví 30 let

0
202
Asociace
Ilustrační foto: EMA

Už třicet let v Česku zastupuje farma firmy zabývající se vývojem nových léků Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP]. Dnes sdružuje 34 výrobců originálních léčiv a za sebou má několik úspěšných projektů.

Vývoj nových léků je nikdy nekončící proces. Inovativní farmaceutické firmy se snaží stále vyvíjet účinnější léčiva i zcela nové preparáty na dosud nevyléčitelná onemocnění. Právě takové společnosti v Česku sdružuje AIFP. Inovativní farma průmysl s sebou přináší mnohé benefity především pro pacienty. Pomáhá ale i odborníkům a lékařům v hledání cest, jak se dostat k moderní léčbě.

„Je nesporné, že inovativní léčiva přinášejí prospěch českým pacientům. Pomáhají zlepšovat jejich zdravotní stav, zkvalitňovat a prodlužovat jejich životy. Například náš projekt Inovace pro život ukazuje na ekonomický význam inovativních technologií,“ vyjmenovává přínosy inovativního farma průmyslu výkonný ředitel AIFP David Kolář.

Zmiňuje dále, že inovativní průmysl zaměstnává tisíce lidí. A s odvoláním na zmiňovanou studii Inovace pro život upozorňuje rovněž na skutečnost, že jsou to právě moderní léčiva, která pomáhají snižovat vyplacené objemy peněz na sociálních dávkách, včetně invalidních důchodů a nemocenských dávek při pracovní neschopnosti.  

Zvýšená práceschopnost pacientů navíc znamená odvody do zdravotního i sociálního rozpočtu,“ dodává David Kolář.

Nová léčba mění životy pacientů, říká Simona Zábranská

Investice do inovativních léčiv a podpora jejich vývoje se proto podle něj státu dlouhodobě vyplatí. Ekonomové již dříve ocenili, že hospodářský dopad inovativního farmaceutického průmyslu se mezi lety 2010 až 2018 ve vztahu k přidané hodnotě hrubého domácího produktu [HDP] a růstu zaměstnanosti v České republice výrazně zvýšil. Farma průmysl svými aktivitami a investicemi na území Česka jen v roce 2021 generoval obrat ve výši 42 miliard korun. Navíc s relativně vysokým multiplikačním efektem, dodává David Kolář. A podobné benefity očekává i letos i následujících letech.

„Zaměřit bychom se chtěli zejména na problematiku včasné dostupnosti moderních léčiv pro české pacienty, digitalizaci a lepší využívání zdravotnických dat, telemedicínu a propojování systémů,“ přibližuje témata pro následující roky David Kolář.

Jak říká, je přesvědčený o tom, že to je ta správná cesta pro české zdravotnictví. Inspirací by nám v tom mohly být země jako Dánsko nebo Belgie.

Projekty, jež pomáhají

Od svého založení zrealizovala Asociace ve spolupráci s tuzemskými a zahraničními partnery několik projektů. Většinou v reakci na potřeby zdravotnického prostředí a inovativních farmaceutických společností. Jmenovitě uveďme Akademii pacientských organizací [APO], která dnes sdružuje přes stovku pacientských uskupení a stala se uznávanou organizací napříč celým zdravotnickým.

„Ve většině diskusí o zdravotnictví, léčbě nebo potřebách českých pacientů dříve chyběl názor těch nejdůležitějších – pacientů samotných. Přestože v České republice působilo několik schopných pacientských uskupení, která poskytovala podpůrné aktivity pacientům a hájila jejich práva a potřeby, hlas desítek dalších slyšet nebylo,“ říká David Kolář.

Akademie pacientských organizací oslavila 10 let existence

To byl i hlavní důvod pro založení APO, která se za desetileté období svého fungování osvědčila jak při zastupování pacientů v komunikaci se státem, tak i nemocnicemi a úřady.

Dalším klíčovým projektem, za nímž stojí rovněž AIFP je od roku 2013 Certifikace farmaceutických reprezentantů. Jde o iniciativu věnující se odborným školením obchodních reprezentantů členských společností Asociace.

Za zmínku stojí i program Medicus Academy, jenž nabízí postgraduální vzdělávání lékařům a dalším odborníkům z oblasti klinických studií, regulací a dalších segmentů týkajících se farmaceutického průmyslu, léčivých přípravků a technologií.

A Asociace nezapomíná ani na odbornou veřejnost. Ve vzdělávacím projektu Terapie budoucnosti ji blíže seznamuje s pokroky v inovativní léčbě a nejnovějšími terapeutickými postupy. Jako je například genová terapie, mRNA technologie či takzvaná CAR T buněčná terapie.

AIFP podporuje klinický výzkum v Česku

AIFP stojí za úspěšným projektem Poradna klinického hodnocení. Jde o bezplatnou online službu, která zájemcům pomáhá zjistit, jaké konkrétní klinické studie v Česku probíhají. Konzultanti z poradny pacientům po zadání terapeutické oblasti vyhledají otevřené klinické studie, včetně kontaktů na odpovědné pracoviště. Pokud se do nich pacient zapojí, podpoří vývoj inovativních léků a zároveň má jedinečnou příležitost se léčit nadějnou látkou ještě před jejím vstupem na trh.

„V roce 2021 zrealizovaly členské společnosti AIFP 396 klinických hodnocení nových léčiv, a to zejména v oblasti onkologie, infekčních onemocnění a nemocí nervové soustavy. Do hodnocení bylo zapojeno více než 16 tisíc českých pacientů a téměř dva tisíce lékařských týmů,“ přibližuje David Kolář.

Klinickým studiím se v Česku daří, říká Beata Čečetková

Právě inovativní léčba a její přímé zapojení do praxe je součástí projektu AIFP Inovace pro život. Ten na statistických datech a studiích ukazuje veřejnosti, jak moderní léčiva pomáhají zvýšit kvalitu i délku života pacientů. Zároveň značí ekonomické přínosy pro stát a samotný vývoj postupů a léčiv inovativních farmaceutických firem.

Příkladem uveďme pacienty s roztroušenou sklerózou. Až 75 procent z těch, kteří se léčili moderní biologickou léčbou se zapojuje do běžného pracovního procesu.

Počet ušetřených let života v pouhých pěti terapeutických oblastech [roztroušená skleróza, CHOPN, diabetes 2. typu, zhoubný nádor prsu a rakovina prostaty] činil v období 2012 až 2017 více než 27 tisíc let. A dále. V devíti terapeutických oblastech se ukázalo, že díky nižší potřebě invalidních důchodů a kratším pobytům v nemocnici ušetřil státní rozpočet pět miliard korun ročně.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here