Sokolovská porodnice pořídila moderní CTG pásy

0
409
CTG_Pasy
Foto: Nemocnice Sokolov

Sokolovská porodnice pořídila moderní CTG pásy. Senzory v nich jsou bezdrátové a vodotěsné, lékaři tak sledují u rodičky odezvy plodu ve vaně, sprše či kdekoli jinde. Na CTG pásy porodnici přispěl program REACT-EU.

Nově zakoupené tři CTG pásy za jeden a půl milionu korun slouží k přístrojovému monitorování srdeční činnosti plodu, jeho pohybů, děložních kontrakcí, srdeční frekvence těhotné ženy a rovněž reakcí miminka na kontrakce. Z výsledného grafu následně lékař nebo porodní asistentka ihned poznají, jak se miminku uvnitř matčina těla daří.

„Použití moderních CTG pásů má pro ženy, oproti konvenčním metodám, celou řadu výhod,“ vysvětluje primář sokolovské porodnice Vladimír Velický.

Zároveň dodává, že metoda je zcela bezpečná pro nenarozené dítě. Veškerá měření probíhají bezkontaktně, prostřednictvím pásu se snímači upevněnými kolem pasu rodičky. A modernější CTG pásy značí i vyšší komfort pro samotné rodičky.

„Během měření nemusí zůstávat na lůžku a mohou se zcela volně pohybovat. Navíc senzory v pásu jsou nejen bezdrátové, ale také vodotěsné. Takže lze monitorovat odezvy plodu ve vaně nebo ve sprše, bez jakéhokoliv omezování rodičky,“ popisuje Velický.

Předčasný porod u žen odhalí vyšetření metodou QUiPP

Kardiokotografie je jednou z nejvýznamnějších diagnostických metod v porodnictví. Její počátky sahají až do 18. století, kdy probíhaly první pokusy o prokázání životních funkcí ještě nenarozeného dítěte. Ovšem ke skutečnému posunu došlo až ve 20. století, kdy technický vývoj umožnil nepřetržitý monitoring srdeční frekvence. Od 60. let, díky využití ultrazvuku, také pohybů plodu.

„V současné době provádíme kardiokotografii během porodu v intervalech dvou až tří hodin a každé vyšetření trvá přibližně dvacet až třicet minut. Díky této metodě je možné včas diagnostikovat nitroděložní ohrožení plodu, například nedostatkem kyslíku,“ dodává primář.

Moderní technika porodnickému týmu podle něj dává větší šance včas podniknout rychlé a vhodnější reakce a opatření, která mohou ochránit zdraví dítěte.

CTG pásy i standardní ultrazvuková vyšetření

Standardně v nerizikovém těhotenství podstupují ženy tři ultrazvuková vyšetření, která plně hradí zdravotní pojišťovna. Za ostatní už si těhotná žena připlácí.

Úhrada ultrazvukových vyšetření z veřejného zdravotního pojištění vychází z doporučených postupů České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP [„Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství“ a „Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče].

Postupy stanovují minimální doporučený obsah i frekvenci vyšetření. Taková ultrazvuková vyšetření se považují za standardní péči o těhotnou ženu s nízkým rizikem. Dodržují se u každé gravidní ženy, pokud neexistují jiné závažné důvody. Pokud by se během těhotenství nějaké komplikace objevily, lékař může doporučit další ultrazvuková vyšetření, která rovněž uhradí zdravotní pojišťovna.

Těhotné ženy s nízkým rizikem [tj. normálním, nekomplikovaným těhotenstvím] mají z pojištění plně hrazena tři ultrazvuková vyšetření. Ty využívají těhotné ženy bez rizikových faktorů v jejich anamnéze a zároveň mají výsledky všech klinických a laboratorních vyšetření během gravidity bez abnormálních nálezů. První ultrazvukové vyšetření provede lékař do 14. týdne těhotenství. Při něm zjišťuje počet plodů, vitalitu plodu a určí termín porodu.

I v Česku ženy žádají o utajený porod, ale ne všechny

Druhé ultrazvukové vyšetření je takzvaný screening sledující případné patologie plodu. Standardně se provádí ve 20. až 22. týdnu těhotenství. Hodnotí se vitalita plodu, biometrie, je odhadována hmotnost plodu, morfologie plodu, lokalizace placenty a množství plodové vody.

Třetí a poslední ultrazvukové vyšetření provede lékař ve 30. až 32. týdnu gravidity. Při něm zhodnotí vitalitu a polohu plodu, jeho hmotnost, lokalizaci placenty, množství plodové vody a jiné ukazatele.

Další ultrazvuková vyšetření, která překračují rámec standardní péče o ženu s nízkým rizikem si už hradí sama.

Za nadstandard si těhotné připlácí

Ošetřující gynekolog by měl těhotnou ženu informovat o dalších možnostech screeningu. I o jeho poskytovatelích a nákladech na ně. A je na každé ženě, zda nehrazená vyšetření využije, či nikoli.

Nadstandardní ultrazvuková vyšetření
  • Kombinovaný screening v 1. trimestru těhotenství neboli prvotrimestrální biochemický a ultrazvukový screening. Pojišťovny na něj často přispívají z fondů prevence.
  • Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.–22. týdnu těhotenství.
  • Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve 36.–37. týdnu těhotenství.

Tato vyšetření lékař provádí až po dohodě s těhotnou ženou. Nespadají totiž do standardních úhrad z pojištění.

O něco jiná pravidla pro úhradu ultrazvukových vyšetření ze zdravotního pojištění platí u péče o ženy v rizikovém těhotenství. Za rizikovou graviditu se považují například vícečetná těhotenství, ženy s gestačním diabetem, embolií či děložními myomy. Počet i četnost vyšetření pak stanoví ošetřující gynekolog a hradí je pojišťovna.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here