Lůžkové psychiatrii nabízí MMR 700 milionů korun

1
431
korun
Foto: Pixabay.com

Nemocnice mohou u Ministerstva pro místní rozvoj [MMR] žádat o dotace na rekonstrukci a výstavbu psychiatrických oddělení. Ve dvou výzvách z Integrovaného operačního regionálního programu [IROP] resort rozdělí 700 milionů korun.

O dotace žádají zdravotnická zařízení zajišťující akutní lůžkovou psychiatrickou péči pro děti, dospělé i pacienty s nařízenou ochrannou léčbou. Prostředky z obou výzev jsou určeny pro žadatele z méně rozvinutých a přechodových regionů. Výzvy podle MMR cílí na zvýšení dostupnosti a kvality lůžkové psychiatrické péče, především akutní psychiatrie.

„Dotace je možné využít například na výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících akutních oddělení všeobecných a psychiatrických nemocnic a léčeben s akutní péčí v méně rozvinutých a přechodových regionech,“ přibližuje Petr Waleczko, zástupce vedoucí komunikace MMR.

V Opavě kurtovali mladou ženu k lůžku 12 let

O podporu z obou výzev mohou podle něj rovněž požádat zařízení se zabezpečenými lůžky pro ochranné léčení se střední úrovní dohledu. A to ze všech regionů Česka s výjimkou Prahy.

Projekty nejdříve posoudí resort zdravotnictví

Další z podmínek pro schválení peněz je to, že žadatel musí ještě před podáním žádosti o dotaci získat posouzení projektu od Ministerstva zdravotnictví [MZ ČR]. Dokument úřadu totiž stanoví, jestli je dané zařízení skutečně v souladu se Standardem akutní lůžkové psychiatrické péče. Dále rovněž s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením a Transformačním plánem.

  • 56.výzva IROP– Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče – SC 4.3
  • 57. výzva IROP– Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče – SC 4.3

IROP nabízí dotace na podporu paliativy v regionech

Výzva číslo 56 z IROP je určena pro projekty na území méně rozvinutých regionů. Zdravotnickým zařízením nabízí podporu přesahující 445 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj [EFRR].

Dalších více než 254 milionů korun z EFRR obsahuje 57. výzva IROP. Z ní resort podpoří projekty na území přechodových regionů. Kategorie regionů jsou dostupné na webových stránkách IROP.

Než dítě přijme dětský psychiatr, uběhne i půl roku

Zájemci o dotace z výzev 56. a 57 programu IROP Psychiatrická péče se podrobnější informace o podmínkách čerpání dozvědí na odborném semináři pořádaném MMR ve středu 5. dubna. Akce je zdarma, začíná v 10:00 hodina a potrvá do 12:15 hodin. Vysílat se bude online na platformě MS Teams.

–VRN–

1 komentář

  1. To česká společnost vždycky produkovala tolik “psychoušů”? A vemte to hezky v souvislostech. Taková ochota rozdělovat! Nemáte špatné svědomí?

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here