Pediatrická společnost odmítá změny ve vzdělávání pediatrů

0
922
pediatru
Ilustrační foto: Pixabay.com

Výbor České pediatrické společnosti [ČPS] ČLS JEP vyjádřil znepokojení a silné obavy nad úvahami a návrhy v oblasti změn ve vzdělávání pediatrů. Nepřímo tak míří na snahy ministerstva zdravotnictví o změny v oblasti vzdělávání pediatrů.

„Aktuálně zaznívají názory některých zainteresovaných stran, že by mělo opět dojít k rozdělení atestací. To by ovšem vedlo nejen k dalšímu úbytku praktických lékařů pro děti a dorost [PLDD]. Zároveň by to vedlo ke zhoršení jejich vzdělanosti, před čímž jako ČPS, která hájí zájmy jak nemocničních pediatrů, tak PLDD, důrazně varujeme,“ uvádí ve svém prohlášení s názvem Znepokojení“ výbor ČPS.

Výbor dále konstatuje, že v České republice je dlouhodobě nedostatečný počet lékařů pečujících o děti, a to nejen v ambulancích, ale i v oblasti lůžkové péče. Podle něj systém pediatrické péče je nezbytné posílit navýšením počtu nových lékařů. K tomu ale nesmí docházet na základě nesystémových nebo častých změn a rozhodnutí na základě požadavků některých zájmových skupin.

„ČPS proto apeluje na zachování současného stavu vzdělávání v pediatrii. Ten je jediným možným způsobem, jak zajistit do budoucna dostatek praktických lékařů pro děti a dorost,“ uvádí výbor odborné společnosti.

Proč došlo ke krizi v pediatrii

K současné personální krizi v oboru PLDD a zvýšení průměrného věku v něm podle ČPS došlo především v důsledku dvou oddělených atestací mezi lety 2004-2017. Konkrétně existovala samostatná atestace pro PLDD a pro dětské lékařství.

„Tato situace v praxi znamenala, že nemocniční pediatři si nesměli otevřít svojí ambulanci, pokud nesplnili další podmínky pro vykonávání praxe v oboru PLDD,“ konstatuje ČPS.

V průběhu let 2008-2019 atestovalo v oboru PLDD pouze necelých 30 lékařů ročně. Tehdejší potřeba ale byla 50 a současná potřeba je až 80 lékařů za rok. Od roku 2017 se jedná opět o jeden společný obor – pediatrie, ve specializačním vzdělávání trvajícím 4,5 roku. To znamená, že první atestanti v tomto oboru složili zkoušku teprve v nedávné době.

„Nyní atestuje poprvé od devadesátých let přes 100 pediatrů ročně, z nichž minimálně 2/3 by měly jít do primární péče,“ upozorňují zástupci výboru ČPS.

Fakultám chybí výuka venkovského lékařství, říká David Halata

Přímo pak varují před osamostatněním oboru PLDD. To by podle nich znamenalo, že budoucí praktický lékař pro děti a dorost nezíská prakticky žádné zkušenosti z lůžkové pediatrie. Avšak právě tam se setkává s těmi nejtěžšími případy. Taková zkušenost a nabyté znalosti jsou podle ČPS pro následnou praxi nedocenitelné a naprosto klíčové. Zvlášť, když většina školitelských kapacit v pediatrii je právě na lůžkových odděleních.

ČPS: Vzdělávání pediatrů je dobré, zaostává MZ ČR

Délka vzdělávání v rozsahu 4,5 let je z pohledu ČPS zcela optimální. Její zkrácení na čtyři nebo dokonce tři roky by situaci podle ČPS neřešilo. Pediatři mají v rámci těchto 4,5 let možnost strávit celkem 17 měsíců u PLDD. Což je oproti předešlému stavu delší doba.

„S navýšením této doby ČPS na žádost představitelů PLDD souhlasila. A i proto byl v květnu 2022 vzdělávací program aktualizován. Další změna, jejíž zahájení by přišlo téměř přesně po jednom roce, se tak nejeví jako systémová. Jeví se destabilizačně,“ konstatuje výbor ČPS.

Jako první zdigitalizujeme akreditace, říká šéfka IPVZ

Podle něj neustálé změny vzdělávání vyvolávají v systému zmatek. A všichni zainteresovaní se v něm následně špatně orientují. Nejistota a nestabilita vzdělávacího systému pak patří k důvodům, které odrazují mnohé mladé lékaře, aby se vydali na dráhu pediatrů.

„Zmatečné postgraduální vzdělávání je také jedním z důvodů pro odchod českých lékařů do zahraničí. Navíc dochází i ke komplikacím a časovým průtahům v oblasti akreditování a reakreditování jednotlivých pracovišť ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR,“ tvrdí zástupci odborné společnosti.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here