Do českých škol chodí cca 51 tisíc dětí z Ukrajiny. Přibývá dětí s odklady

0
314
skol
Foto: Jovanka Táchová

Počet žáků základních škol v uplynulém školním roce překonal hranici jednoho milionu. To zejména kvůli přílivu ukrajinských dětí. Data o počtech žáků publikoval Český statistický úřad [ČSÚ].

Počet žáků ve školním roce 2022/2023 podle ČSÚ stoupl na všech stupních škol. A také přibývá děti s odkladem nástupu z mateřské školy na základní školu. / Ve školním roce 2022/23 nastoupilo do mateřských škol o 2,4 procenta více dětí, na základních školách to bylo o 4,5 procenta a na středních školách o 3,8 procenta. Stalo se tak zejména díky přijímání ukrajinských dětí na české školy. Rekordní počty hlásí hlavně základní školy.

„Počet žáků základních škol v uplynulém školním roce tak překonal hranici jednoho milionu, a to zejména kvůli přílivu dětí původem z Ukrajiny,” uvedl Marek Rojíček, předseda ČSÚ.

„Na základních školách jich bylo 50 849. Což je více než pětkrát tolik ve srovnání s předchozím školním rokem. Počet českých žáků se oproti tomu zvýšil jen o jeden tisíc,“ dodal.

K dalším významným zjištěním statistického úřadu patří výrazný nárůst počtu dětí, které jdou do takzvaných přípravných tříd základních škol. Anebo to, že počet žáků v posledním ročníku základních škol se za posledních pět let zvýšil o 36,2 procenta.

Základní a mateřské školy v číslech

Celkem základní školy navštěvovalo v minulém školním roce 1 007 778 žáků. Školou povinných dětí se pak na českých školách, včetně víceletých gymnázií a osmiletých konzervatoří, vzdělávalo 1 049 723. Nadále rostl především počet žáků posledních ročníků základních škol, kterých bylo v minulém školním roce poprvé za posledních patnáct let více než sto tisíc. Silně vzrostl rovněž počet prvňáčků.

„Díky dětem z Ukrajiny výrazně vzrostl i počet prvňáků. V září 2022 do prvních tříd základních škol nově nastoupilo celkem 117 607 žáků, téměř o deset tisíc více než v roce předchozím. Čtvrtinu z nich tvořili žáci sedmiletí a starší, ve školním roce 2015/2016 byla přitom takových dětí pětina,“ upozorňuje Vendula Kašparová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Jen změna legislativy kapacity v mateřských školách nenavýší

Mateřské školy v minulém školním roce navštěvovalo 369 205 dětí. To je nejvíce od vzniku samostatné České republiky v roce 1993. Meziročně se jejich počet zvýšil o 8,7 tisíce [+2,4 %]. Podíl dětí mladších tří let ve školkách v posledních pěti letech klesl z 12,5 procenta na 8,7 procenta.

Naopak podíl dětí, které před zahájením školního roku dosáhly šest let a více a zůstaly v mateřské škole [děti s odkladem, pozn. red.], se mezi školními roky 2017/18 a 2021/22 zvýšil z 5,7 procenta na 6,3 procenta a ve školním roce 2022/23 klesl na šest procent. V uplynulém školním roce se však výrazněji než v letech předchozích zvýšil počet žáků v přípravných třídách. A sice o 22,4 procenta na 2 429 dětí.

Situace na středních školách

Počet žáků středních škol mezi školními roky 2011/2012 a 2018/2019 neustále klesal. A to z půl milionu žáků až na 421,5 tisíce. Poté jejich počet opět stoupal. Z celkového počtu 463,2 tisíce žáků, kteří v loňském školním roce navštěvovali střední školy, představovali gymnazisté 29,3 procenta. Dalších 46,4 procenta středoškoláků také směřovalo k maturitní zkoušce, ale studovalo odborné zaměření.

NUDZ, WHO a UNICEF nabízejí školení učitelům

Střednímu vzdělávání zakončenému výučním listem se věnovalo 20,5 procenta žáků středních škol. V září 2022 nově do prvních ročníků denního studia na střední školy nastoupilo 127 446 žáků, o 9,0 tisíce více než v roce předchozím. Díky populačně silným ročníkům, které postupně ukončují základní vzdělávání, se počítá s dalším nárůstem počtu středoškoláků. Více statistických informací najdete na následujícím odkazu zde.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here