Sjezd ČLK: Více peněz pro vedení i kritika ministra Válka

0
544
CLK
Na víkendovém sjezdu delegátů ČLK promluvil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09] [uprostřed] i jeho kritik a opoziční poslanec Kamal Farhan [ANO]. / Foto: ČLK

Podpora protestu lékařů, nespokojenost s prací ministra Válka i vyšší měsíční náhrada za ztrátu času na 150 tisíc korun pro prezidenta a na 110 tisíc pro viceprezidenta České lékařské komory. To jsou některá z přijatých usnesení ČLK. 

V sobotu a v neděli [4.-5.11.] se v Praze konal XXXVII. Sjezd delegátů České lékařské komory [ČLK]. Hlavním bodem sjezdu byla volba viceprezidenta Komory, kterým se ve třetím kole hlasování stal předseda Sekce mladých lékařů ČLK Jan Přáda. Ve funkci Přáda střídá Zdeňka Mrozka, který Komoru vedl patnáct let od roku 2008.

K dalším z bodů přijatého usnesení ČLK patří i zvýšení paušální náhrady za takzvanou ztrátu času prezidentovi ČLK na 150 000 korun měsíčně od ledna 2024. Stejně tak se zvýší paušální náhrada za ztrátu času i viceprezidentovi. A to na 110 000 korun měsíčně rovněž s platností od ledna 2024. Delegáti sjezdu dále schválili odměnu za práci pro prezidenta a viceprezidenta Komory.

„Jednorázová paušální odměna pro prezidenta a viceprezidenta ve výši 1 měsíční náhrady,“ zní další z přijatých usnesení.

Dále ČLK požaduje zavedení výsluhové renty pro lékaře, kteří si na pohotovosti odslouží určitý počet hodin.

„ČLK požaduje vytvoření výsluhové renty pro lékaře, kteří v rámci zajišťování pohotovostních služeb odpracovali takové množství přesčasových hodin, že s předstihem naplnili fond pracovní doby odpovídající věku odchodu do řádného starobního důchodu,“ píše se v usnesení.

Komora podporuje protest lékařů v nemocnicích

ČLK svým usnesením také podpořila prosincovou protestní akci lékařů v nemocnicích, kdy vypovědí sloužit přesčasy. Přičemž vedení Komory vyzvalo nezapojené lékaře k tomu, aby se i oni do iniciativy připojili.

„Protestní akce ´Lékaři jsou jenom lidi´ vyhlášená s podporou odborových organizací Sekcí mladých lékařů ČLK není protestem pouze mladých lékařů a lékařek, ale akcí celé České lékařské komory,“ píše ve svém usnesení ČLK.

Lékaři: Prosincový protest odvrátí navýšení základní mzdy

Za hlavní cíl protestu považuje Komora prosazení lepších pracovních podmínek lékařů a vyšší odměnu za práci pro všechny lékaře zakotvenou v tarifech.

„Česká lékařská komora vyzývá všechny lékaře a lékařky pracující v nemocnicích, aby se do akce zapojili tím, že vypovědí či odmítnou uzavírat dohody o práci přesčas a budou v prosinci 2023 pracovat pouze v rozsahu základní pracovní doby,“ uvádí vedení Komory.

Zároveň vyzývají všechny ostatní lékaře k tomu, aby nemocniční lékaře solidárně podpořili.

Lékaři nejsou spokojeni s výkonem ministra Válka

Delegáti sjezdu na setkání vyjádřili nespokojenost s výkonem ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a celého resortu pod jeho vedením. Za hlavní problém jmenují nezajištěné financování a personální devastaci oboru. Nespokojenost vyjadřují i kvůli tomu, že se ve zdravotnictví stále nedodržuje zákoník práce. A dále se zhoršuje dostupnost zdravotní péče a léků. To i těch běžných, píší lékaři v usnesení.

„ČLK požaduje urychlené přijetí speciálního zákona o odměňování zdravotníků a lékařů, který zajistí lékařům za základní pracovní dobu příjmy v rozmezí nejméně 1,5 až 3násobku vždy aktuální průměrné mzdy v ČR. A to v závislosti na získané kvalifikaci,“ píše se v usnesení ČLK.

To, co se stalo ve stomatologii, je šílená ostuda, říká Milan Kubek

Zákon podle vedení Komory zároveň musí úměrně navýšit příjmy ostatních pracovníků ve zdravotnictví. Včetně soukromých poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb.

Delegáti na sjezdu pověřili představenstvo ČLK k tomu, aby na jaře 2024 uspořádalo velkou veřejnou konferenci. To na téma „Kritický nedostatek zdravotníků a očekávatelný zhoršující se zdravotní stav silných populačních ročníků narozených v letech 1970–1980“.

ČLK chce změnu pro telemedicínské služby

K dalším bodům usnesení patří například upozornění na podmínky poskytování telemedicínských služeb. Ty lékaři poskytují pouze těm pacientům, které mají ve své péči. Což je ale nedostatečné.

Zároveň delegáti sjezdu ponechali výši členských příspěvků pro rok 2024 na letošní úrovni [zvyšovaly se od ledna 2023, pozn. red.]. To se zachováním stávajících pravidel rozdělování výnosu z členských příspěvků mezi centrum a OS ČLK.

Členské příspěvky ČLK
Skupina Výše členských příspěvků na rok 2024
Kč/člen
1. soukromí + vedoucí lékaři 4 000
2. zaměstnanci + ostatní lékaři 3 000
3a. absolventi neplatící 0
3b. absolventi platící 1 000
4. nepracující důchodci 500
5. nedohledatelní 0
6. mateřská dovolená 0
7. pozdní vstup 20 000

[Zdroj: ČLK]

Zlepšit požaduje i podmínky pro specializační vzdělávání lékařů tak, aby mladé lékařky a lékařky nemuseli snášet prvky nátlaku a šikanu, píše ČLK. Dále žádá zlepšit komunikaci ze strany ministerstev zdravotnictví a práce a sociálních věcí směrem k profesním komorám zdravotníků při přípravě legislativních změn.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here