Lidé si věci kolem sociální správy nově vyřídí na kterékoli pobočce

0
905
spravy
Foto: Pexels.com

Od ledna 2024 si klienti České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ] vyřídí jí spravované záležitosti na kterékoli pobočce okresní správy. A nebudou vázáni výhradně místní příslušností podle trvalého bydliště nebo místa podnikání.

Změnu přináší novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení [zákon č. 412/2023 Sb.] s účinností od 1. ledna 2024. Novela zasahuje především do organizace fungování ČSSZ, kdy veškeré pobočky OSSZ přecházejí pod jednu z pěti nově vzniklých územních správ sociálního zabezpečení [ÚSSZ]. Podle ústředního ředitele ČSSZ Františka Boháčka změna zjednoduší a zpřehlední stávající strukturu ČSSZ a jejích okresních a pražských poboček. Dále zrychlí vyřizování žádostí i další administrativy. A lidé si vyřídí požadavky z oblasti sociální správy na kterékoli její pobočce. Nikoli jen na té podle jejich místa trvalého bydliště, jako je tomu nyní.

„Cílem je takové uspořádání úřadu, které umožní vyřizovat záležitosti klientů rychleji a kvalitněji. A zaměstnancům umožní věnovat více času a energie individuálnímu poradenství a kvalitnímu klientskému servisu,“ zdůvodnil změnu fungování sociální správy Boháček.

Tímto krokem se i zrychlí přesun agendy ze zahlcených pracovišť do méně vytížených míst. A odbaví se žádosti v tom pořadí, ve kterém na úřad došly, vysvětlil na nedávném sněmovním Výboru pro sociální politiku František Boháček.

Žádná z poboček se neuzavře, jen spadnou pod ÚSSZ

Stávající síť 77 okresních správ sociálního zabezpečení, dále v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení, v Brně pak Městské správy sociálního zabezpečení Brno a šest regionálních pracovišť ČSSZ se tak od ledna 2024 změní na pět územních správ sociálního zabezpečení, zkráceně ÚSSZ.

„Změnami ve struktuře nedochází k uzavření žádné z okresních správ. Označeny budou stejně jako doposud,“ ubezpečují veřejnost zástupci ČSSZ v tiskové zprávě.

Posudková služba přijme 160 nelékařských zdravotníků

To znamená, že klienti si nadále vše vyřídí na té okresní správě, na kterou jsou zvyklí. K tomu jim od ledna přibyde možnost navštívit kteroukoli jinou správu podle vlastní volby.

Posudkoví lékaři se sdruží pod jeden institut IPZS

Zákon zasahuje i do organizace práce posudkových lékařů. Ti nadále zůstanou pod ČSSZ, ale sdruží se pod nově vzniklý a samostatný Institut posuzování zdravotního stavu [IPZS].

Podle ředitele ČSSZ Františka Boháčka navrhovaný Institut sdružující posudkové lékaře společně s dalšími návrhy změn zrychlí řízení a vyhotovování posudků. Žádosti by nově posudkoví pracovníci řešili v pořadí, v jakém na úřad došly z celé republiky. Nikoli podle místní příslušnosti k dané okresní správě sociálního zabezpečení, jako je tomu nyní. Kdy například pražské správy jsou ve srovnání s pobočkami v regionech násobně vytíženější. A klienti tak dostávají posudky o zdravotním stavu déle, a tak i déle čekají na přiznání invalidního důchodu nebo třeba příspěvku na péči.

„Už delší dobu se snažíme vytvořit systém, kdy bude jen jedna fronta a nebude rozhodující, jestli je klient z Prahy, kde posudkové lékaře nemáme, nebo z jiného regionu,“ vysvětlil šéf ČSSZ na jednání [26.9.] sněmovního Výboru pro sociální politiku.

Posudková řízení o invaliditě a příspěvku na péči zřejmě zrychlí

To se podle něj děje kvůli nejednotnému řízení a místní příslušnosti posudkových oddělení v okresních správách. I když i dnes dochází k přebírání práce z přetížených OSSZ na méně přetížené, tak ale jde jen o určitou formu výpomoci. Ne o běžný postup, vysvětlil důvody pro změny u posudkových lékařů ČSSZ Boháček.

Vedení sociální správy i v tomto případě veřejnost ujišťuje, že klienti ani tuto organizační změnu nepocítí. Zaměstnanci IPZS zajistí služby i po novém roce na stejných místech jako dosud. Centrální sídlo IPZS bude podle Boháčka v Hradci Králové.

„Vyhodnotí-li posudkový lékař osobní přítomnost klienta na jednání jako nezbytně nutnou, bude klient pozván na okresní správu nejbližší jeho místu pobytu,“ uvádí zástupci ČSSZ.

Důchody má od roku 2026 spravovat nový datový systém

Od sjednocení práce posudkových lékařů ČSSZ pod jeden úřad si vedení sociální správy slibuje především rychlejší odbavování žádostí o vyhotovení posudku nebo třeba přezkumu již vydaného posudku o zdravotním stavu daného klienta.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here