Ostravští specialisté loni provedli historicky nejvíc odběrů orgánů

0
344
organu
Transplantace ledviny / Foto: Transplantační centrum FN Ostrava

V ostravské fakultní nemocnici loni provedli 33 odběrů orgánů od zemřelých dárců. To je nejvíce za jedenatřicet let fungování tamního transplantačního centra. V Česku loni specialisté odebrali orgány od 299 zemřelých dárců.

Lékaři ostravského transplantačního centra odebrali a odeslali k transplantaci 11 srdcí a dalších 17 odebrali k přípravě chlopenních alotransplantátů. V 19 případech od zemřelých dárců odebrali k transplantaci játra, plíce pak v sedmi případech.

Ledviny jako jediný orgán specialisté ve Fakultní nemocnici Ostrava [FN Ostrava] nejenže odebírají, ale i je v ní přímo transplantují. Průměrná čekací doba na vhodného dárce ledviny se teď v ostravském transplantačním centru pohybuje okolo šesti měsíců.

V roce 2023 jsme provedli 51 transplantací ledvin, což je nejvíce za uplynulých 20 let. Ve dvou případech se jednalo o transplantace příbuzenské. Odběry provádíme výhradně laparoskopicky,“ přiblížil provoz centra jeho primář Pavel Havránek.

Poslední příbuzenská transplantace ledviny se uskutečnila loni v listopadu. Nový orgán získal 37letý muž od své matky.

Když jsem se dozvěděla, že jsem vhodnou dárkyní, neváhala jsem ani chvíli. Po operaci jsem se cítila asi dva týdny unavená, ale teď už žádné potíže nemám. A největší radost mám samozřejmě z pozitivní změny zdravotního stavu syna,“ říká dárkyně ledviny.

Smrt mozku nebo nevratná zástava krevního oběhu

Průměrný věk pacientů transplantovaných ve FN Ostrava v roce 2023 byl 57 let. Primář Havránek dále připomněl, že potenciální dárci z jiných nemocnic v kraji mohou být k diagnostice smrti mozku do FN Ostrava převezeni. U potenciálních dárců s prokázáním nevratné zástavy krevního oběhu může do určité nemocnice vyjet přímo odběrový tým FN Ostrava a provést v ní odběr orgánů.

Na telefonním čísle 603 882 709 je vždy jeden ze čtyř odběrových koordinátorů, který dá podle jasně stanovených pravidel v co nejkratším čase dohromady tým, nutný jak k diagnostice smrti potencionálního dárce, tak pro odběr nebo transplantaci,“ říká Dana Streitová, jedna z koordinátorek Transplantačního centra FN Ostrava.

K odběrům orgánů jezdily koordinátorky osobně a favoritem

Jeho tým podle ní čítá sedm operatérů a dále se do práce zapojují zdravotníci Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Dále i Neurologické kliniky, Ústavu radiodiagnostického, Kliniky nukleární medicíny, Krevního centra a Ústavu klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky.

V ČR se předpokládá souhlas zemřelého s transplantací

Orgány k transplantacím chirurgové odebírají dárcům s prokázanou nevratnou ztrátou funkce celého mozku a nevratnou zástavou krevního oběhu. Podle dat Koordinačního střediska transplantací [KST] loni orgány k transplantaci v sedmi transplantačních centrech ČR darovalo 299 zemřelých osob. To je o jednoho zemřelého dárce víc než v předchozím roce, kdy jich TKS eviduje 298.

Počty zemřelých dárců v Česku každoročně rostou. Například před deseti lety v roce 2013 bylo podle TKS celkem 218 zemřelých dárců. Loni se v českých transplantačních centrech uskutečnilo rovněž šestatřicet odběrů ledvin a osm odběrů části jater od žijících dárců.

K darování orgánů je česká společnost velmi empatická

Darovat orgány nebo tkáň může v Česku osoba žijící i osoba zemřelá. Česká legislativa počítá s principem předpokládaného souhlasu. Dárcem je každý, kdo za svého života nevyjádřil nesouhlas s odběrem orgánů nebo tkání. A také osoba nesvéprávná a dítě, s jejichž dárcovstvím po smrti souhlasí zákonný zástupce.

Darování orgánů upravuje Transplantační zákon

Darování orgánů, tkání, jejich odběr a transplantace v našem právním systému upravuje zákon č. 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích orgánů a tkání, v praxi běžně nazývaný jako Transplantační zákon. Z něj vyplývá, že dárcem orgánů a tkání je u nás každý, kdo za svého života nevyjádřil jednoznačný písemný nesouhlas s dárcovstvím a je zaregistrován v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem.

U zemřelého dárce orgánů, který splňuje výše popsané podmínky, musí být zjištěna smrt mozku. To znamená, nevratná ztráta funkce celého mozku nebo nevratná zástava krevního oběhu. Takové zjištění provádí minimálně dva lékaři. Ti smrt vyhodnotí podle klinických známek smrti mozku a pomocí přístrojového vyšetření. Výsledky se zanášejí do zdravotnické dokumentace.

Žijícím dárcem orgánů je osoba v příbuzenském nebo i nepříbuzenském vztahu k příjemci. Dárce je povinen prokázat svobodný a informovaný souhlas s dárcovstvím. Dále musí jít buď o párový orgán [ledvina, plicní lalok], nebo část obnovitelného orgánu [játra]. Pokud se k dárcovství rozhodne osoba, která není příjemci orgánu blízká, pak zasedá odborná etická komise, která proces posuzuje a schvaluje.

Sedm transplantačních center orgánů v Česku

V České republice funguje sedm transplantačních center [TC]. A sice pražský Institut klinické a experimentální medicíny [IKEM], TC ve FN Motol. Dále Centrum kardiovaskulární transplantační chirurgie [CKTCH] Brno, TC ve FN Hradec Králové, TC v Plzni, Ostravě a Olomouci. Ve všech transplantačních centrech funguje 24hodinová pohotovost sedm dní v týdnu. Tamní transplantační koordinátorky zajišťují co nejrychlejší odběr orgánů. Například srdce si žádá obnovení krevního oběhu do čtyř hodin, játra do dvanácti hodin a ledvin nejpozději do 24 hodin.

Jaké orgány se v ČR transplantují:
  • Srdce: Srdce je u nás transplantováno ve dvou transplantačních centrech [TC]. V Institutu klinické a experimentální medicíny [IKEM] a v Centru kardiovaskulární transplantační chirurgie [CKTCH] Brno.
  • Plíce: První transplantace plic se v ČR uskutečnila roku 1997. Provádí ji pouze TC FN Motol v Praze.
  • Játra: Program transplantace jater byl zahájen v CKTCH v Brně už v roce 1983. Od roku 1995 i v IKEM. Krátkodobě také ve FN Ostrava, kde byl ale po čtyřech letech ukončen.
  • Ledviny: Transplantace ledvin u nás zajišťuje sedm transplantačních center: IKEM, CKTCH v Brně, FN Motol, FN Hradec Králové, FN Plzeň, FN Olomouc, FN Ostrava.

První transplantaci od zemřelého dárce provedli lékaři na klinice v Hradci Králové už v roce 1961. Od žijícího dárce pak v IKEM v roce 1990. Na dětské pacienty se specializuje FN Motol.

  • Slinivka břišní: Transplantaci slinivky břišní zajišťuje pouze pražský IKEM. První transplantaci lékaři provedli v roce 1983. V roce 2005 zahájili program izolace a transplantace Langerhansových ostrůvků [shluků buněk uvnitř slinivky břišní].
  • Střevo: Historicky první transplantaci tenkého střeva u nás provedli lékaři v IKEM, v prosinci roku 2014.
  • Děloha: Dělohu chirurgové transplantují od roku 2016 v pražském IKEM.
  • Tkáně: Pro odběr tkání platí stejná pravidla jako pro odběr orgánů. Předpokladem je souhlas s odběrem. Od zemřelých dárců odebírají lékaři například srdeční chlopně, cévy, kosti, kůži, oční rohovku.

Darování orgánu nebo tkáně vylučuje finanční či jinou úplatu. Rodina zemřelého má nárok na některé refundace. Například proplacení nákladů spojených s pohřbem do výše pěti tisíc korun. Zdravotní pojišťovna příjemce transplantovaného orgánu či tkáně pak hradí dopravu těla z místa pitvy do místa, kde se koná pohřeb. Žijící dárci žádají o náhradu výdajů a ušlého zisku.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here