Nádor prsu v ČR nový přístroj označí a chirurgovi ukáže i směr

0
2002
pristroj
Ilustrační foto: Pixabay.com

Opavští chirurgové testují inovativní přístroj odstraňující nehmatné nádory prsu. A zdá se, že úspěšně. Nádor lékaři lokalizují pomocí do něj zavedeného magnetického zrna. Sonda přístroje jim i ukáže, jak se k nádoru nejlépe dostat.

Inovativní přístroj pro resekci menších nádorů prsu chirurgové Slezské nemocnice Opava zatím testují. Zapůjčený ho mají od nizozemské společnosti Sirius Medical a jsou vůbec prvními v Česku, kteří ho k odstranění nádoru v prsu tento týden u dvou pacientek použili.

„Pokud technologii vyhodnotíme jako přínosnou, může pak ředitel nemocnice rozhodnout o zakoupení přístroje,” řekl k novince primář opavské chirurgie Matúš Peteja.

Použití přístroje v českých zdravotnických zařízeních již schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL]. Do jeho kompetencí totiž spadá agenda kolem používaných zdravotnických přístrojů, celkově zdravotnických prostředků.

Přístroj nádor označí a ukáže k němu i směr

Nově testovaný přístroj opavskými chirurgy používá k lokalizaci menších nádorů magnetické zrno. Díky němu se podle primáře Peteji daří specialistům nález odstranit s přesností jednoho milimetru. Tedy výkon je pro pacientku méně invazivní, šetrnější a její úzdrava se tím urychluje stejně jako se snižují rizika komplikací spojená s výkonem.

V praxi funguje přístroj tak, že pomocí jehly se do nádoru zavede magnetické zrno. Sonda přístroje o velikosti psacího pera poté nádor s vysokou přesností lokalizuje a označí. Při samotné operaci tak chirurg odebere méně tkáně, jmenuje další z výhod chirurg Jan Žatecký, který operaci u dvou pacientek tento týden provedl.

Zhoubným nádorům se dá předejít očkováním, upozorňuje EK

Standardně podle něj nemocnice nyní využívá k lokalizaci malých a nehmatných nádorů prsu radioaktivní jódové zrno. A i tato technologie je podle jeho zkušeností pro pacientky přínosná. Jelikož se i díky ní snížil objem odebrané prsní tkáně. Což je pro pacientky velkou výhodou i kvůli kosmetickému výsledku.

„Od nové metody lokalizace magnetickým zrnem si slibujeme další zpřesnění, zvláště protože umožňuje operatérovi pomocí detekční sondy zjistit přesnou polohu zrna, a tedy i nádoru,” popisuje rozdíly lékař.

A výsledky nového a zatím v testovacím režimu zavedeného přístroje se zdají být po prvních zkušenostech jemu i jeho kolegům velmi slibné.

„Hlavní výhodou bylo, že nám sonda udává nejen vzdálenost k nádoru, ale určuje i správný směr. U jiných technologií jsme sice viděli vzdálenost, ale mohli jsme mířit špatným směrem,” poukázal na další ze zásadních přínosů inovativního přístroje na odstraňování nádorů prsu doktor Žatecký.

Pacientek s nádory prsu přibývá, úmrtí na ně ubývá

Stejně jako u jiných onkologických nemocí i u karcinomu prsu každý rok přibývá nově diagnostikovaných pacientek. Zatímco v roce 2002 podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS] tímto nádorem onemocnělo 5 578 žen, loni už se číslo podle předsedkyně Asociace mamodiagnostiků ČR Miroslavy Skovajsové přehouplo přes 7 500 žen.

Ženy s včas zachycenými nádory se vrací obvykle s oběma prsy

Avšak zatímco počet pacientek s nádorem prsu i v Česku každoročně přibývá, tak počty úmrtí na něj v poměru k počtu nově diagnostikovaných pacientek klesají. Ve zmiňovaném roce 2002 jich na nemoc zemřelo 1 965. V roce 2021 to bylo 1 786 žen, kdy se nemoc nově potvrdila u 7 437 pacientek.

K úspěšné léčbě pacientek s karcinomem prsu přispívají podle Skovajsové mamografická vyšetření. Na ně chodí pravidelně ale jen 60 procent žen, které mají na tuto hrazenou prevenci nárok. To jsou ženy ve věku 45 a více let. Při objevení karcinomu v časném stadiu se dá skoro ve 100 procentech případů nález vyléčit.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here