Pevné doplatky za léky by léky zdražily o cca 1 500 Kč ročně

0
302

Pevné doplatky za léky na recept jsou jako téma stále na stole. Jejich příznivci se zaštiťují pohodlnou jistotou pacienta koupit si v kterékoli lékárně kterýkoli lék za stejnou cenu. Jenomže, jak říká náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel, pevné doplatky za léky by dramatickým způsobem zvedly doplatky pacientům.

Pevné doplatky na léky z veřejného zdravotního pojištění se jako téma prosadilo v roce 2017. Na sjezdu ve středočeském Benešově se členové České lékárnické komory totiž usnesli, že chtějí zavedení pevných doplatků na léky pro všechny pacienty v každé lékárně. Podle nich jsou jednotné doplatky běžné téměř v celé Evropě.

„Jenomže ve chvíli, kdy bychom chtěli zavést pevné ceny léčiv, aby lék stál ve všech lékárnách stejně, tak to lze udělat jen několika způsoby. Ten nejjednodušší [pevné doplatky za léky na recept] je zároveň ten nejhorší, protože by dramatickým způsobem zvedl doplatky pacientům. Anebo by vedl k nárůstu úhrad zdravotních pojišťoven,“ vysvětluje náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel, který dodává, že v případě doplatků za léky je řeč o objemu prostředků ve výši 10 až 15 miliard korun ročně.

Pevné doplatky zvýší náklady na léky

Přepočítáno na obyvatele ČR by to při 15 miliardách korun znamenalo zvýšení nákladů na léky a léčiva o 1 500 Kč ročně na hlavu. Podle ČSÚ přitom už v roce 2016 ročně vydával každý obyvatel ČR na léky v průměru 2 500 Kč. Například u čtyřčlenné domácnosti pak výdaje za léky ročně vyšla na 10 000 korun. Po zavedení pevných doplatků za léky na recept by to pak bylo ale už 16 000 korun. A v cenách z roku 2016.

“Z naší strany není ideologická nechuť k tomu mít pevné ceny nebo doplatky za léky na recept, ale je tu velká obava z toho, že nejsme schopni implementovat takovouto legislativu, aby to nemělo dopad na pacienta nebo na pojišťovnu,” vysvětluje Filip Vrubel.

Klíčová je marže

Realita je ale taková, že výrobci neuvádějí léky za maximální ceny, ale za nižší ceny. Marže přitom bývá někdy i v desítkách procent.  “Pokud bychom řekli, že nechceme uplatňovat tu nižší cenu, ale budeme uplatňovat pevnou a maximální cenu, aby platila všude stejně, byla garantovaná, tak de facto říkáme, že farmaceutický průmysl si může uplatnit přirážku na ceně,” dodává Filip Vrubel, jehož názor je, že tuzemský systém je maximálně efektivní co do nákladů. Úhrady zdravotního pojištění jsou postaveny na nejnižší unijní ceně všech v zásadě zaměnitelných léčiv.

Filip Vrubel má na Ministerstvu zdravotnictví ČR na starosti zejména legislativu k zavedení lékového záznamu a dalších funkcionalit spojených s eRecepty. Dalším jeho významným úkolem je stabilizace lékárenského sektoru. Konkrétně v odměňování a zajištění dostupnosti lékáren. Jeho úkolem je i koordinace legislativní revize systému cen a úhrad léčiv. Více v rozhovoru: Filip Vrubel…

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here