Diakonie ČCE nabízí pomoc pečujícím lidem

0
473
Diakonie
Foto: ZdraveZpravy.cz

Každodenní život pečujících i jejich opečovávané ovlivňuje aktuální situace a omezení dostupnosti sociálních služeb. Diakonie ČCE v projektu Pečuj doma nabízí Nouzový plán péče a sedm nových poraden v krajích. V nich pečující získají informace, na co se mají připravit, co dělat, když sami skončí v karanténě.

Neformální pečující tvoří „neviditelný“ pilíř celého sociálního systému. Byť poskytují 70 až 90 procent dlouhodobé péče a mnohdy se zároveň starají o nezletilé děti. Pandemie ukázala, jak významní jsou neformální pečující v případě krizových situací.

„Pečující v době mimořádných opatření umožnili setrvání seniorů v izolaci. Podpořili zajištění služeb potřebným a osamělým a také zajistili dlouhodobou udržitelnost takového stavu. Zároveň se obávali, že pokud oni sami onemocní, budou muset do karantény a o jejich blízké se nebude mít kdo postarat,“ vysvětluje Ivo Mareš, projektový manažer Diakonie Českobratrské církve evangelické [ČCE].

Jak funguje Diakonie Českobratrské církve evangelické

Půl milionu seniorů žije samo

Nouzový plán péče obsahuje důležité informace pro udržení individuální podpory opečovávaného. Zároveň stanoví instituce či další blízké osoby, které mohou pečující zastoupit. Ivo Mareš říká, že tým poradců Pečuj doma je připraven pomoci pečujícím.

„Podle našich zkušeností nejvíce pomáhá věnovat svůj čas a pozornost. Kolem půl milionu starších lidí žije samo a téměř čtyři pětiny těchto single senior domácností tvoří ženy. Statistici uvádějí, že nejvíce ohroženy jsou právě osaměle žijící starší ženy. Běžný lidský kontakt, zájem a pozornost je v době izolace to nejcennější, co můžete seniorům nabídnout,“ shrnuje Mareš.

Diakonie ČCE: Pečující lidé ustláno na růžích nemají

Pokud z jakýchkoliv důvodů není možný osobní kontakt, může pomoci technika. Během pandemie se totiž ukázalo, že mnoho seniorů je velice zdatná při užívání nových komunikačních technologií. V jejich případě například tablety jsou skvělou náhradní platformou pro zachování komunikace v karanténě.

Diakonie ČCE nabízí služby v Praze a sedmi krajích

Síť poraden Pečuj doma má své zastoupení v Praze, jihočeském, jihomoravském, královéhradeckém, olomouckém, plzeňském, středočeském a ústeckém kraji. Poradny pro pečující nabízí na jednom místě komplexní podporu.

Samotná každodenní péče o nemohoucího blízkého je náročná, stresující a nejistota v období pandemie tyto pocity prohlubuje. Neformální pečující mohou zdarma využít poradny pro pečující osobně, telefonicky či online formou,“ vysvětluje vedoucí projektu Pečuj doma Diakonie ČCE Lucie Michalová.

Jednotliví poradci mají veškeré informace o všech službách a aktivitách v dané lokalitě. Nabízí aktivní podporu a spolupracují s místní samosprávou při podpoře pečujících.

Pečuj doma na internetu

Neformálním pečujícím pomáhá také unikátní vyhledávač služeb na stránkách Pecujdoma.cz, který pečujícím najde vhodnou pomoc v okolí jejich bydliště kdekoliv v České republice. Jedná se například o pečovatelské a odlehčovací služby, půjčovny kompenzačních pomůcek či pobytová zařízení. Databáze služeb aktuálně zahrnuje na 4 500 položek, které jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here