Dušičky: Rozestupy je třeba dodržovat i na hřbitově

0
381
na_hrbitove
Foto: Pixabay.com

Před námi jsou Dušičky, dny uctívání památky zesnulých. Jakkoli v Česku platí zákaz volného pohybu, návštěva hřbitova je možná. Avšak i ta má svá pravidla. Je to dodržení rozestupů, zakrytí úst, nosu i dodržení návštěvní doby v čase od 5:00 do 20:59 večer. Pravidla má i pohřbívání zemřelých s covidem-19.

Druhý týden platí po celém Česku omezení volného pohybu s několika výjimkami. Mezi ně patří návštěva hřbitova. Na hřbitově lze být mezi pátou hodinu ranní do 21 hodin večer. I na hřbitově platí pravidlo dodržování rozestupů ve vzdálenosti ideálně dvou metrů a zakrytí si nosu a úst rouškou či jinou ochrannou pomůckou.

Od 21 hodiny do páté hodiny ranní u nás platí celoplošný zákaz vycházení s výjimkou cest do zaměstnání nebo vycházky se psem do maximálně 500 metrů od domova. Stát omezil i maloobchodní provozy. Což ale neplatí pro pohřební služby a služby krematorií.

Ty u vstupu do svých objektů provozovatelé umístit flakónky s dezinfekcí, ohlídat počet osob v prostoru i dodržování rozestupů. Pokud se v krematoriu nebo na jiném místě jejich správy tvoří fronty, pak je musí pověřená osoba také koordinovat. To proto, aby se dodržely alespoň minimální 1,5metrové rozestupy.

Dušičky: Pohřební služby a krematoria jsou v provozu

Poslední rozloučení se zemřelými se sice dále konají, účastnit se jich může nejvíce deset osob, včetně zaměstnanců pohřebních služeb, smutečního řečníka a dalšího personálu. Opět vždy za dodržení rozestupů, zakrytí úst a nosu a hygieny rukou. V praxi to znamená vypuštění fyzického projevu soustrasti, tedy kondolencí pozůstalým. Provádění balzamací a konzervací těl zemřelých zakázáno není. Stejně tak není zakázáno vystavování těl zemřelých, pokud u nich nebyla prokázána nákaza covidem-19.

„Vystavování těla zemřelého s potvrzenou nákazou covid-19 se neprovádí a pozůstalým není umožněna prohlídka těla. Zemřelí s potvrzeným nebo suspektním onemocněním covid-19 mohou být pohřbeni nebo zpopelněni, jak je obvyklé,“ uvádí ve stanovisku k nakládání s těly covid pozitivních osob Klinická skupina COVID Ministerstva zdravotnictví ČR.

Podle zmiňovaného odborného stanoviska zatím nejsou žádné důkazy o přenosu SARS-CoV-2 prostřednictvím manipulace s těly zemřelých osob.

„Potenciální riziko přenosu, ke kterému může dojít v souvislosti s přímým kontaktem s lidskými ostatky nebo tělními tekutinami, v nichž je přítomen virus, a přímým kontaktem s kontaminovanými předměty, je považováno za nízké,“ uvádí se ve zprávě.

Covid-19 není důvod k odepření uložení těla na hřbitově

V Česku s covidem-19 denně umírají desítky osob a u dalších panuje podezření na jeho pozitivitu. To však není dle názoru odborníků důvod k tomu, aby pozůstali neuložili tělo zemřelé osoby do země. Onemocnění covid-19 nespadá do kategorie vysoce nakažlivé nemoci ve smyslu zákona o pohřebnictví.

O způsobu nakládání s lidskými pozůstatky rozhoduje vždy lékař, který provedl prohlídku těla zemřelého. Přičemž pohřební služba je povinna se řídit jeho pokyny, případně i pokyny orgánu ochrany veřejného zdraví.

Pozůstalí tak jako tak musí v případě pohřbení zemřelého s covidem do hrobu nebo hrobky počítat s některými omezeními, nebo i prodlevami. V praxi jde spíše o výjimky případů.

V souvislosti s pohřbením zemřelého s covidem-19 je praktické vědět, že Ministerstvo pro místní rozvoj [MMR] požaduje prodloužení tlecí doby u konkrétního hrobu. To se dokládá zápisem do hřbitovní knihy, ze kterého musí být zřejmé, že jde o covid-19 pozitivní tělo. Udává dále údaj o použitém vaku. Rakev s tělem zemřelého ve vaku dle MMR hrobníci ukládají hlouběji než obvykle.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here