Tržby lékáren a výdejen zdravotnických prostředků v roce 2019 dosáhly zhruba 92 miliard korun. To je o tři procenta více než v roce 2018. Průměrně tak loni každý člověk za léky, doplatky a zdravotnické prostředky zaplatil 1 768 korun. To je o 110 korun více než v roce 2018. Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS].

Tržby lékáren a výdejen zdravotnických prostředků rostou od roku 2014. V posledních pěti letech vzrostly o 35 procent. Největší podíl na tržbách v roce 2019, a to 43,4 procenta, měly tržby od zdravotních pojišťoven. Ty dosáhly 39,9 miliardy korun. Následovaly tržby od poskytovatelů zdravotní péče ve výši 32,1 miliardy korun a tvořily 35 procent celkového obratu. Na doplatcích za částečně hrazené léky a zdravotnické prostředky lidé v roce 2019 zaplatili 8,5 miliardy korun. Za léky bez lékařského předpisu pak utratili 10,4 miliardy korun, meziročně o 18 procent více.

Téměř 1 800 korun na osobu za rok v lékárně

V roce 2019 tak průměrně každý Čech v lékárnách zaplatil 1 768 korun. Z toho asi 793 korun připadá na doplatky za léčiva a zdravotnické prostředky a 975 korun za léky bez předpisu. Část nákladů za doplatky pojišťovny lidem vrátily, celkem se loni jednalo o částku 776 milionů korun.

Objemy přeplatků za léky i počty jejich příjemců rostou

Tržby za samotné léky dosáhly v roce 2019 částky 80,6 miliardy korun, meziročně tak vzrostly o šest procent.

„I nadále nejvýznamnější složkou celkových tržeb, a tedy nákladů, jsou náklady na takzvanou centrovou léčbu soustředěnou do specializovaných pracovišť,” uvedl ÚZIS.

Takové náklady tvořily čtvrtinu tržeb za léky, tedy 20,4 miliardy korun a meziročně stouply o 13,5 procenta. Centrovou léčbou se rozumí léky na závažné choroby. Jako jsou například lupénka, revmatoidní artritida, roztroušená skleróza a onkologická onemocnění, které mohou předepisovat jen vybraná zdravotnická zařízení.

Tržby za zdravotnické prostředky klesají

Celkové tržby za zdravotnické prostředky, což mohou být mimo jiné obvazy, skalpely nebo i kardiostimulátory, činily v roce 2019 zhruba 11,3 miliardy korun. Což značí meziroční pokles o 15 procent.

Lékárny zpracovaly 74 milionů receptů

Zařízení loni přijala přes 74 milionů receptů a 3,9 milionu poukazů na zdravotnické prostředky. V přepočtu na počet obyvatel tak každý člověk loni přišel do lékárny asi se sedmi recepty. V lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků pracovalo loni 11 152 lidí. Z toho 5 968 farmaceutů, 3 845 dalších zdravotnických pracovníků, především farmaceutických asistentů a 1 339 dalších odborných pracovníků.

Vývoj tržeb tuzemských lékáren v posledních letech [v mld. Kč, zaokrouhleno]
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tržby od zdravotních pojišťoven 32,53 35,01 35,56 37,06 39,72 39,92
Tržby za doplatky od pacientů za částečně hrazené léčivé přípravky a zdravotnické pomůcky 8,05 7,8 7,66 8,09 8,08 8,49
Tržby za výdej bez lékařského předpisu 7,33 8,23 8,79 8,86 8,83 10,43
Tržby od poskytovatelů zdravotních služeb 18,81 20,03 21,51 26,12 30,79 32,10
Tržby od ostatních odběratelů 1,17 1,86 1,89 2,05 0,89 1,03
Celkem 67,89 72,95 75,41 82,18 88,32 91,97

[Zdroj: ÚZIS]

Koncem loňského roku [2019] fungovalo v Česku 2 535 lékáren včetně jejich odloučených oddělení výdeje léčiv. V meziročním srovnání jich bylo o 231 méně. Z celkového počtu 2 535 lékáren jich bylo 111 nemocničních a 2 424 veřejných. Mimo ně u nás fungovalo na 220 výdejen zdravotnických prostředků, o 12 více než v roce 2018.

Lékárny zpracovaly 74 milionů receptů

Zařízení loni přijala přes 74 milionů receptů a 3,9 milionu poukazů na zdravotnické prostředky. V přepočtu na počet obyvatel tak každý člověk loni přišel do lékárny asi se sedmi recepty. V lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků pracovalo loni 11 152 lidí. Z toho 5 968 farmaceutů, 3 845 dalších zdravotnických pracovníků, především farmaceutických asistentů a 1 339 dalších odborných pracovníků.

–ČTK/RED– 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here