České nemocnice nápor hospitalizovaných covid pacientů ještě zvládají, byť se rezervy intenzivních lůžek dostávají na nulu. Český červený kříž [ČČK] vyškolil několik týmů, které pomáhají se základní péči o covidové pacienty v nemocnicích. Německo aktuálně nabízí lůžka pro devět pacientů.

1 300 pacientů na intenzivním lůžku, 660 z nich na umělé plicní ventilaci, v nemocnicích leží aktuálně 6 500 nemocných s covidem-19. Denně se převážejí pacienti mezi nemocnicemi a to i mimo kraje, ve kterých už pro ně nejsou lůžka s intenzivní péčí. Systém zdravotnictví si v Česku sahá na dno, i přesto je schopen díky spolupráci mezi kraji a dalšími zařízeními zajistit akutní péči všem pacientům, kteří ji potřebují. Aktuální vyčerpání lůžkových kapacit v některých regionech není známkou selhání systému zdravotnictví.

„Selhání systému by bylo, kdybychom nebyli schopni zajistit adekvátní péči našim pacientům tak, aby se stávalo, že pacienti budou bez pomoci venku mimo nemocnici a v nemocnici pro ně nebude místo alespoň na základní akutní péči,“ upozornil náměstek ministra zdravotnictví a vedoucí Klinické skupiny Covid-19 při Ministerstvu zdravotnictví ČR Vladimír Černý.

Povolání ambulantních specialistů do nemocnic

Pro udržení zvládnutí situace podle něj resort právě vyjednává o pomoci ambulantních specialistů v nemocnicích, kde by se starali o covid pacienty s mírnějšími příznaky nemoci. Černý dále požádal ministra zdravotnictví Jana Blatného [za ANO] o podání formální žádosti o pomoc při pandemii covidu německou stranu. Tu musí dle jeho slov nejprve schválit vláda. Teprve poté se mohou čeští pacienti do německé nemocnice převést.

„Tato pomoc z hlediska kapacity je relativně malá. Zatím jediná oficiální nabídka z německé strany se týkala možnosti umístění devíti pacientů,“ upozornil Černý.

Český červený kříž se na covid připravil loni na podzim

Na epidemii covidu a případné posílení personálních kapacit v nemocnicích se Český červený kříž [ČČK] připravil už loni na podzim. Pro dobrovolníky z laické veřejnosti zorganizoval bezplatné kurzy ošetřovatelství.

„Od října školíme nejen své členy, ale i veřejnost na kurzech základů ošetřovatelství, abychom si vytvořili zálohu a kapacitu lidí, které můžeme v případě potřeby posílat a posílit tím kapacity nemoc,“ říká vedoucí krizového týmu ČČK Richard Smejkal.

Dobrovolníky ČČK na podzimních kurzech proškolil v péči o pacienta na lůžku. Naučil je, jak nemocného omýt, jak s ním manipulovat, překládat ho. Seznámil je s podáváním stravy, tekutin, ale i postupnou mobilizací nemocného a vizuálním kontaktem s ním.

„Jde o 72hodinové týmy, aktivace je v rozsahu 48 hodin, nasazení je pak na tři 12hodinové směny denní a tři 12hodinové směny noční,“ vysvětluje s tím, že mobilitu jim při pomoci v nemocnicích zajišťuje hasičský záchranný sbor.

Týmy ČČK aktivuje vždy krajský koordinátor intenzivní péče. Aktuálně pomáhají v Karlovarské krajské nemocnici.

„Nyní otáčíme třetí turnus takových týmů, máme tam nasazeno celkem šest týmu,“ dodává Richard Smejkal.

Nemocnice Sokolov žádá další převozy covid pacientů

Vyčerpání lůžek navýší kapacity na příjmech

Pokud by se i přes veškerou záložní pomoc lůžka v nemocnicích plně obsadila, záchranné složky by přistoupily na překlopení příjmových míst do hromadného postižení osob. Což je stav, ke kterému dochází například při vlakovém neštěstí.

„Navýší se kapacity na příjmu a tam se pacienti vyšetří a rozhodnou,“ vysvětluje ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy Petr Kolouch [na fotografii je převoz covidových pacientů pomocí pražské záchranky z Nemocnice Sokolov].

Podle něj dnes více než polovina pacientů převezených do nemocnic záchrannou službou přechází do ambulantní péče, což dle něj potvrzují i data zdravotních pojišťoven.

„Přes 50 procent nemocných vezených zdravotnickou záchrannou službou odchází domů po komplexním vyšetření, po zaléčení a do ambulantního sektoru,“ říká.

Vyčerpaná zdravotní péče vyvolá prioritizaci pacientů

Pokud by situace pokračovala a pacienti zůstávali na lůžkách a hospitalizace stále narůstaly, pak je podle něj namístě zřídit pracoviště neodkladné péče typu B. V takovém případě přichází i pomoc zkušených profesionálů z mezinárodních akcí ČČK.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here