Jednorázová vakcína Janssen dorazila do EU  

0
3308
vakcina_janssen

Americká firma Johnson & Johnson včera [12.4.] začala zavážet do Evropské unie svoji jednorázovou vakcínu Janssen. Informaci potvrdila mluvčí Evropské komise [EK] Stefan De Keersmaecker. Ta dodala, že právě vakcína Janssen má pomoci nahradit zpožděné dodávky vakcín od britsko-švédské společnosti AstraZeneca.

První dodávka vakcín by do ordinací českých praktických lékařů měla dorazit 19. dubna. Nejdříve to bude zhruba 14 500 dávek, následně 24 tisíc dávek. Vakcína Covid-19 Vaccine Janssen je indikována k aktivní imunizaci osob ve věku 18 let a starších k prevenci onemocnění covid-19 vyvolaného virem SARS-CoV-2. Ochrana po aplikaci vakcíny začíná přibližně po dvou týdnech. Doba trvání získané ochrany po vakcíně Janssen není stejně jako u ostatních nyní známa. Bezpečnost a účinnost látky pro děti a dospívající mladší 18 let výrobce neuvádí.

Moderna a Pfizer provádějí klinické testy vakcíny pro děti

Vakcínu zdravotníci podávají v jedné dávce intramuskulární injekcí do deltového svalu horní části paže. Podle zástupců firmy stejně jako u jiných intramuskulárních injekcí je třeba vakcínu podávat s opatrností osobám podstupujícím antikoagulační léčbu nebo osobám s trombocytopenií či jakoukoli poruchou koagulace. Jako je například hemofilie. Důvod je, že po intramuskulárním podání může u těchto osob dojít ke krvácení nebo tvorbě modřin.

Vakcína Janssen a její účinnost

Podle firmy účinnost vakcíny nastává u všech věkových kategorií 14 dní po vakcinaci v průměru 66,9 procenta. U lidí ve věku 18 až 64 let pak 64,2 procenta, u osob nad 65 let dosahuje účinnosti až 82,4 %. Lidé nad 75 let dosahují dle firmy až stoprocentní účinnosti.

Vakcína Janssen prokázala 67% účinnost proti covidu

Účinnost vakcíny Janssen dosahuje u všech věkových kategorií 28 dní po vakcinaci v průměru 66,1 procenta. U lidí ve věku 18 až 64 let 65,1 procenta. U lidí nad 65 let je účinnost vakcíny 74%. U lidí nad 75 let je účinnost látky podle firmy až stoprocentní.

Nežádoucí účinky Janssenu jsou mírné

Bezpečnost vakcíny Janssen odborníci zhodnotili v probíhající studii fáze 3. Té se účastnilo celkem 21 895 dospělých ve věku 18 let a starších. Medián věku účastníků byl 52 let. Závěrečnou bezpečnostní analýzu vyhodnotili vědci po cca dvou měsících od vakcinace.

Bereme vážně všechna podezření na nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášenými lokálními nežádoucími účinky byla bolest v místě vpichu [48,6 %]. Dále pak bolest hlavy [38,9 %], únava [38,2 %], myalgie a bolest svalů [33,2 %] a nevolnosti [14,2 %]. Na zvýšenou teplotu si stěžovalo devět procent účastníků.

„Většina nežádoucích účinků se objevila během jednoho až dvou dní po vakcinaci a byla mírná až středně závažná a krátkodobá, to je jeden až dva dny,“ uvádí firma.

Reaktogenita [nežádoucí účinky, pozn. red.] byla podle výsledků studie obecně mírnější a hlášena méně často u starších dospělých osob nad 65 let věku.

Složení obsahu vakcíny Janssen

Vakcína Janssen je jednodávková očkovací látka složená z rekombinantního a replikace neschopného vektoru lidského adenoviru typu 26. Ten kóduje spike [S] glykoprotein viru SARS-CoV-2.

Seznam pomocných látek ve vakcíně:
  • Hydroxypropylbetadex [HBCD]
  • Monohydrát kyseliny citronové
  • Bezvodý ethanol
  • Kyselina chlorovodíková
  • Polysorbát-80
  • Chlorid sodný
  • Hydroxid sodný
  • Dihydrát natrium-citrátu
  • Voda pro injekci

Po podání je přechodně exprimován S glykoprotein viru SARS-CoV-2, který stimuluje jak neutralizující, tak další funkční S specifické protilátky. Stejně tak i buněčné imunitní reakce namířené proti Santigenu, což může přispívat k ochraně proti nemoci covid-19.

Vakcína Janssen: logistika a skladování

Po vyjmutí z mrazničky může být neotevřená injekční lahvička s vakcínou uchovávána v chladničce při teplotě od 2 °C do 8 °C po jedno období trvající až 3 měsíce nepřesahující vytištěné datum expirace. Opětovné zamrazení je dle výrobce vyloučeno.

USA schválily jednodávkovou covid vakcínu Janssen

Chemická a fyzikální stabilita vakcíny po otevření před použitím byla prokázána na dobu 6 hodin při teplotě 2 °C až 25 °C. Z mikrobiologického hlediska má však být přípravek použit nejlépe okamžitě po prvním propíchnutí injekční lahvičky. Látku lze nicméně uchovávat při teplotě od 2°C do 8 °C po dobu nejvýše 6 hodin. Při pokojové teplotě do maximálně 25°C vydrží až 3 hodiny od prvního propíchnutí injekční lahvičky.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here