Celkem 82 % loňských sebevražd připadá na muže

0
2647
sebevrazd
Ilustrační foto: Pixabay.com

Celkem v Česku loni spáchalo sebevraždu 1 224 osob. Z toho 82 procent připadalo na muže. Nejvyšší počty sebevražd statistici evidují u generace takzvaných Husákových dětí, tedy 40 až 44letých.

Uvedl to Český statistický úřad. Podle jeho dat u nás v posledních letech počet sebevražd mírně klesá. Přesto je ale stále nad průměrem zemí Evropské unie. V roce 2020 se u nás pro dobrovolný odchod ze života rozhodlo celkem 1 224 osob. To je 11,4 sebevraždy na 100 tisíc obyvatel. Průměr zemí EU podle dostupných údajů z roku 2017 činí 10,1 sebevraždy na 100 tisíc obyvatel.

Nejvíce sebevražd za posledních deset let podle dat Českého statistického úřadu [ČSÚ] připadá na rok 2012, kdy si u nás život vzalo celkem 1 658 lidí. Naopak absolutně nejnižší hodnotu v 21. století ČSÚ eviduje v roce 2019. Tehdy u nás došlo k 1 191 sebevraždám. Pro srovnání v roce 1993 ukončilo svůj život dobrovolně 1 917 osob.

Léčbu deprese i antidepresiva zvolí spíše ženy než muži

Za zmínku stojí i o něco starší údaje ČSÚ o vývoji počtu sebevražd. Absolutně nejvíce jich podle jeho statistik lidé vykonali v roce 1934. Tehdy se u nás o život dobrovolně připravilo celkem 4 007 osob. V následujících letech až do roku 1948 počty sebevražd klesaly. Opětovný skokový nárůst nastal v roce 1948, kdy se o život připravilo 2 500 lidí. další maxima pak následují v roce 1969 a 1970, kdy si u nás vzalo dobrovolně život 2 824 lidí [rok 1970, pozn. red.].

Statistika 2020: 82 % sebevražd vykonají muži

Statistická data i loni potvrdily dlouhodobý trend. A sice, že se k sebevraždám v Česku podstatně častěji rozhodnou muži než ženy.

„Podíl mužů na sebevraždách začal výrazněji narůstat od devadesátých let dvacátého století. V roce 2020 muži spáchali 82 procent všech sebevražd,“ potvrzuje Markéta Šafusová z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

sebVývoj v počtu sebevražd podle pohlaví je u nás setrvalý. Od roku 2011 se na jejich celkovém součtu podílí muži zhruba z 80 procent. Nejčastějším způsobem provedení sebevraždy bylo v letech 2011–2020 oběšení s podílem 56 procent. Následuje zastřelení [12 %], skok z výše [10 %], otrávení [9 %]. Podle pohlaví pak muži výrazně častěji než ženy volili hlavně zastřelení a oběšení. Ženy naopak otrávení a skok z výše [Více graf vpravo, zdroj: ČSÚ].

„Otrava léky a léčivy byl jediný způsob provedení, kterým bylo spácháno ročně více sebevražd ženami než muži,“ upozorňují zástupci ČSÚ.

Psychiatři uvádějí růst počtu lidí s problémy s alkoholem

Nejvyšší počty dobrovolného odchodu ze života ČSÚ eviduje u osob z generace takzvaných Husákových dětí. To jsou lidé, kterým je dnes 40 až 44 let. A dále pak u 55 až 59letých.

K sebevraždě se lidé rozhodnou nejčastěji v pondělí

Podle statistických dat o sebevraždách za rok 2020 je pak zřejmé, že z pohledu dnů v týdnu jich nejvíce připadá na pondělí. Během dalších dní pracovního týdne se sebevražednost snižuje, přičemž vůbec nejnižší hodnoty připadají na sobotu a neděli.

„U žen v pátek dochází k více sebevraždám než ve čtvrtek či ve středu,“ upozorňuje ČSÚ.

Při sledování počtů sebevražd v období celého roku je zřejmé, že v nich sehrává roli i sezónnost. Sebevraždy u nás lidé nepáchají během roku stejnoměrně.

„Maxima jsou dosahována v jarních měsících a v první polovině léta. Během podzimních měsíců sebevražednost klesá až k prosincovému minimu,“ uvádí vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová.

Sezónní profil sebevražednosti je tak inverzní k sezónnímu profilu celkové úmrtnosti. Ta totiž běžně dosahuje nejvyšších hodnot právě v období zimních měsíců a březnu.

Nejčastější příčinou úmrtí bylo loni onemocnění srdce

A stejně jako se liší počty sebevražd v jednotlivých měsících roku, je možné vysledovat i nemalé rozdíly mezi jednotlivými kraji Česka. Regionem s vůbec nejvyšší mírou sebevražednosti je aktuálně Liberecký kraj. Ta zde byla v posledních pěti letech o téměř 30 procent vyšší ve srovnání s celostátním průměrem. Druhým krajem s nejvyšším počtem sebevražd na počet obyvatel je Karlovarský kraj.

Naopak nejnižší počet sebevražd na 100 tisíc obyvatel je podle ČSÚ tradičně v Kraji Vysočina. Na aktuálním druhém a třetím místě s nejnižší mírou se díky nejvýraznějšímu poklesu ve druhé polovině druhého desetiletí dostaly kraje Olomoucký a Ústecký, které předtím patřily naopak mezi kraje s jednou z nejvyšších sebevražedností.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here