Nemocnice Vrchlabí nabízí bezpečnou a kvalitní péči

0
971
Vrchlabi
Foto: Nemocnice Vrchlabí

Služby Nemocnice Vrchlabí jsou kvalitní a bezpečné. Potvrdil to audit Spojené akreditační komise [SAK]. Akreditační hodnocení se zaměřuje na kvalitu zdravotní péče, ale třeba i kuchyně a technických provozů.

Skutečnost, že poskytované zdravotnické služby ve vrchlabské nemocnici jsou kvalitní a bezpečné, potvrdila Spojená akreditační komise [SAK] udělením certifikátu. Pacienti tak mají jistotu, že se jim ve Vrchlabí dostane špičkové a profesionální zdravotnické péče.

„Na akreditaci jsme se cíleně připravovali už rok a půl, když jsme současně s rozsáhlými investicemi postupně zaváděli také potřebná pravidla managementu kvality,“ uvedl ředitel nemocnice Michal Mrázek.

Upozornil, že šlo o týmovou práci. Největšími tahouny dle jeho slov byli manažerka kvality, hlavní sestra, lékařský ředitel a vrchní sestry a primáři jednotlivých oddělení.

„Je to významné ohodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče, které dosud tato nemocnice neměla,” dodal ředitel k získání certifikátu od akreditační komise.

Komise hodnotí zdravotní péči, vybavení i vedení agendy

Při šetření kvality a bezpečnosti zdravotnického zařízení zástupci komise hodnotí parametry lékařské péče. Soustředí se na zázemí pro pacienty, ale třeba i na vedení písemných dokumentů a celkové nastavení procesů v nemocnici.

„Akreditační šetření ověřuje, zda zdravotnické zařízení naplnilo požadavky akreditačních standardů. Toto šetření provádějí auditoři SAK, kterými jsou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci a administrátoři ve zdravotnictví,“ popisuje ověřování kvality a bezpečnosti na svých stránkách SAK.

Šetření probíhá podle metodiky zvané Stopař. Při ní odborníci posuzují, jestli péče o auditory – vybrané pacienty probíhá v souladu s vnitřními předpisy zařízení. Respektive v souladu s akreditačními standardy SAK.

Nemocnice Vrchlabí otevře příští rok novou ortopedii

Cíl akreditačního procesu je nastavení procesů i kontrolních mechanismů, které zvyšují kvalitu péče a bezpečnost provozu. Ty nemocnice zvyšují hlavně sledováním a zlepšováním zavedených procesů a také kontrolami některých činností. Jako příklad může posloužit vícestupňová kontrola u operačních výkonů.

„Pacienta kontrolujeme nejen na příjmu, nebo při podávání léků, ale veškeré údaje o jeho zdravotním stavu, plánovaném výkonu a identifikaci, následně znovu prověřujeme před operací. A znovu je prověřujeme před anestezií a ještě jednou těsně před samotným zahájením výkonu,” popisuje ředitelka pro kvalitu a ošetřovatelskou péči skupiny Penta Hospitals, do které Nemocnice Vrchlabí patří, Mária Hužvárová.

Úspěšným zvládnutím akreditace od SAK ale podle ředitele nemocnice Michala Mrázka, zdaleka nic nekončí. Spíše naopak: „Zavedená opatření samozřejmě průběžně monitorujeme a dál vyhodnocujeme. Cílem totiž není jen udržet dosažený standard, ale také ho dál zvyšovat a rozvíjet.“ 

Pacienti Nemocnici Vrchlabí důvěřují, jejich počty rostou

O kvalitě poskytovaných služeb v nemocnici podle jejích zástupců svědčí i nárůst pacientů v ambulantní a lůžkové péči. Počet operačních výkonů se tak, ještě před otevřením nové lůžkové ortopedie, přiblížil k třinácti stovkám ročně. A počet unikátních pacientů dosáhl hranice téměř 13 tisíc za rok.

„K růstu renomé vrchlabské nemocnice významně přispěla nejen její personální rozvoj, ale také rozsáhlé investice po jejím začlenění do skupiny Penta Hospitals,“ uvádí v tiskové zprávě zástupci společnosti.

Počátkem loňského léta nemocnice otevřela nové lůžkové ortopedické oddělení. Navýšily se kapacity specializovaných ambulancí, konkrétně na kardiologii, ortopedii, traumatologii a neurologii. Kvalitu služeb zvýšil i nákup moderního digitálního rentgenu, jehož využití by měl letos podle zástupců nemocnice doplnit nový počítačový tomograf. A letos se chystá dokončení rekonstrukce ambulantní části nemocnice a dalšího z operačních sálů.

Nemocnice Vrchlabí ošetří i návštěvníky Krkonoš

Vrchlabská nemocnice v regionu Krkonoš zajišťuje zdravotní péči pro přibližně 35 tisíc obyvatel. K tomu oblast ročně navštíví kolem 10 milionů turistů. I pro ně tak nemocnice zajišťuje zdravotní péči všeho druhu. Založena byla roku 1832, v roce 2016 se stala vůbec první nemocnicí v portfoliu skupiny Penta Hospitals CZ.

Ta dnes v Česku spravuje šest nemocnic, provozuje ambulantní služby i největší síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou – Alzheimer Home.

Penta Hospitals CZ koupila dvanáct Alzheimercenter

Na konci loňského roku pak přikoupila dvanáct Alzheimercenter od investiční společnosti Creditas. Obě strany se dohodly, že výši transakce nesdělí.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here