Opakovaných nákaz v Česku přibývá. Více u žen

0
1873
nakaz
Ilustrační foto: Pixabay.com

Koronavirem se v Česku od počátku pandemie opakovaně nakazilo podstatně více žen než mužů. Z celkem 12 207 potvrzených reinfekcí [k 31.12.2021] připadá přesně 7 342 opakovaných nákaz právě na ženy.

O vývoji počtu reinfekcí v Česku od doby prvně potvrzeného případu nákazy 1. března 2020 do konce roku 2021 informoval Státní zdravotní ústav [SZÚ]. Podle jeho zprávy se v tomto období z 2,5 milionů pozitivních oso opakovaná infekce covid-19 potvrdila celkem u 12 207 osob.

Z toho 7 342 u žen a 4 865 u mužů,“ říká vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.

Opakovaně se covidem nakazí očkovaní i neočkovaní

Laboratoře ale pracují ještě s dalšími 9 054 případy možných reinfekcí, kdy u jedné z nich pacient nepociťoval příznaky covidu-19. Navíc Ústav vyhodnocuje dalších 12 736 případů, u kterých se zatím reinfekce 100% nepotvrdila.

Pro upřesnění dodejme, že průměrný věk pacientů s potvrzenou opakovanou nákazou je za sledované období 37 let. Věkové rozpětí lidí s potvrzenou reinfekcí činí 0 až 99 let a interval od potvrzení první a druhé nákazy je podle SZÚ v rozmezí 61 až 263 dní.

Průměrná doba druhé nákazy je 303 dní

Připomeňme, že za reinfekci se u nás stejně jako v ostatních evropských zemích považuje nákaza jen s příznaky onemocnění covidu-19, kdy od prvního pozitivního testu uběhlo alespoň 60 dnů.

„K většině opakovaných onemocnění ovšem došlo s odstupem podstatně delším. Medián intervalu mezi první a druhou epizodou onemocnění u hlášených případů byl 303 dní,“ upozorňuje SZÚ ve své tiskové zprávě.

Reinfekce covidem-19 nebývá dle odborníků dramatická

Odborníci v posledních týdnech upozorňují, že počet opakovaných nákaz koronavirem u nás v důsledku rychle se šířící varianty omikron naroste. Důvod? Lidé s podaným základním očkováním totiž nejsou proti nové variantě dostatečně chránění stejně jako ti, kteří už v minulosti covid prodělali.

SZÚ evidoval strmý nárůst reinfekcí loni v prosinci

A strmý nárůst reinfekcí již naznačují data SZÚ za měsíc prosinec, kdy se u nás opakovaně nakazilo 3 985 osob. To je v poměru k celkovému počtu nákaz od března 2020 do prosince 2021 [12 207 reinfekcí] poměrně vysoký podíl.

Pouze za měsíc prosinec 2021 jsme evidovali celkem 3 985 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covidem-19. U těchto osob činil interval mezi první a druhou epizodou onemocnění v rozmezí 63 až 663 dní a medián 352 dní,“ potvrzuje Jan Kynčl.

K přeočkování se v Česku používají jen mRNA vakcíny

Podle jeho slov je frekvence výskytu reinfekcí v Česku až do konce roku 2021 relativně nízká, ovšem nikoliv nevýznamná. Dodává, že všechny potvrzené opakované nákazy představují přibližně 1,2 % ze všech osob v riziku.

Omikron si podmanil i českou populaci

Data o diskriminačních testech PCR zveřejněná Národní referenční laboratoří SZÚ za období od 9. ledna do 16. ledna 2022 již potvrzují jasnou převahu omikronu nad deltou variantou.

Omikron mění léčbu covidu-19 jako takového

Za zmiňované období tuzemské laboratoře provedly bezmála 40 500 diskriminačních PCR testů. Omikron se u nás podle jejich výsledků podílí na celkových nákazách z 80 procent.

„Téměř 20 procent pozitivních vzorků pak ve sledovaném období ještě stále připadalo na variantu delta a její subvarianty,“ uvádí NRL SZÚ.

Čtvrté dávky proti covidu kritizuje WHO i Roman Prymula

Řešením je tak podle odborníků podání posilovací dávky společně s pečlivým dodržováním preventivních opatření, jež taktéž účinně chrání před nákazou [respirátor, rozestupy a častá hygiena rukou].

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here