Náklady ČPZP na léčbu rakoviny loni klesly o pětinu

0
817
naklady
Ilustrační foto: ČPZP

Náklady na léčbu pacientů s rakovinou České průmyslové zdravotní pojišťovny [ČPZP] loni klesly téměř o pětinu. Zatímco v roce 2020 přesáhly částku 3,3 miliardy korun, loni pojišťovna za onkopacienty vydala už jen 2,6 mld. korun.

Meziroční pokles výdajů za léčbu onkologických pacientů si Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP] vysvětluje pandemií covidu-19. Na plánovaná vyšetření nebo ošetření podle ní někteří pojištěnci často ani nepřišli. Buď se léčili s onemocněním covid-19, byli v karanténě, nebo se zkrátka obávali nákazy ve zdravotnickém zařízení.

Počty onkologicky nemocných pojištěnců ČPZP a náklady na jejich léčbu
Rok 2017 2018 2019 2020 2021 *
Počet pacientů 44 825 46 708 48 977 48 439 48 660
Náklady v tis. Kč 2 351 378 2 528 824 2 854 635 3 302 021 2 623 890

* Předběžné údaje, rok 2021 dosud není účetně uzavřen. / Zdroj: ČPZP

Podle v tabulce uvedených dat ČPZP náklady na onkologickou léčbu až do roku 2020 rostly, navíc stále o vyšší částky. A stejně tak přibývaly i počty onkologických pacientů. Pro srovnání v roce 2019 pojišťovna vydala za léčbu celkem 48 977 pacientů 2 854 635 tis. korun. 3 302 021 tis. korun činily v roce 2020 náklady na léčbu 48 439 pacientů. Oproti tomu podle předběžných dat za rok 2021 vydala pojišťovna v tomto období za léčbu 48 660 onkopacientů celkem 2 623 890 tis. korun. To značí meziroční pokles téměř o pětinu.

O to vyšší náklady ČPZP očekává v budoucích letech

K omezování odkladné péče stejně jako předloni i loni přistupovaly také nemocnice. Řešily přetížení covid pozitivními pacienty na odděleních intenzivní péče, ale i standardních lůžkách. A tím, že lidé nechodili na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, se snížil počet nově diagnostikovaných onkologických onemocnění a s tím i náklady na jejich léčbu.

„Z dlouhodobého hlediska se jedná pouze o péči odloženou a ČPZP předpokládá, že náklady na léčbu onkologických onemocnění v dalších letech opětovně porostou,“ uvádí zástupci pojišťovny v tiskové zprávě.

Loňské propady akutní a preventivní péče jsou alarmující

Podle nich se nyní s některým z onkologických onemocnění nyní léčí více než 48 tisíc jejích pojištěnců. U žen patří k nejčastější diagnóze rakovina prsu. S ní se v roce 2021 léčilo přes 9 200 pacientek.

„Za jejich léčbu v uplynulém roce ČPZP uhradila více než 421 milionů Kč,“ uvádí pojišťovna.

Oproti tomu muži se dle dat ČPZP nejčastěji léčí se zhoubným nádorem prostaty. Loni pojišťovna evidovala celkem 6 600 mužských pacientů s touto diagnózou. Na jejich léčbu vydala přibližně 248 milionů Kč.

Základem je prevence u praktika každé dva roky

Objevit zhoubný nádor v jeho časném stadiu v Česku pomáhá několik zavedených screeningových programů. Pro muže stejně jako ženy je určený screening kolorektálního karcinomu a od nového roku i cílený screening časného záchytu karcinomu plic. Ženy pak ambulantní gynekolog každoročně preventivně vyšetřuje na karcinom děložního hrdla. A od 45 let pak ženy docházejí ve dvouletém intervalu na mamografické vyšetření. Veškerá jmenovaná preventivní vyšetření plně hradí zdravotní pojišťovny.

Součástí prevence zhoubného onemocnění jsou i preventivní vyšetření u praktického lékaře. Na ně má každý pojištěnec nárok vždy jednou za dva roky. Lékař mimo jiné své pacienty při takových prohlídkách upozorní na onkologickou prevenci a k některým z nich vypíše žádanku o vyšetření. Preventivní prohlídky u praktika u nás pravidelně ale podstupuje jen menšina pojištěnců. To dokládají data ČPZP.

„ČPZP za loňský rok eviduje celkem 206 565 pojištěnců s vykázanou preventivní prohlídkou z celkového počtu 970 165 registrovaných pojištěnců starších 19 let,“ potvrdili její zástupci.

Všeobecná prohlídka u praktika odhalí i závažné nemoci

Jinak vyjádřeno, preventivní vyšetření loni podstoupilo 22 procent žen a 20 procent mužů, jež jsou u ČPZP registrovaní. V této souvislosti pak pojišťovna připomněla mobilní aplikaci zvanou „Zdraví v mobilu“, prostřednictvím které svým klientům zasílá upozornění na blížící se termín prevence.

„Přihlášeným pojištěncům je včas zobrazeno upozornění s blížícím se termínem. V aplikaci také uvidí, kdy byli naposledy na preventivní prohlídce,“ upozorňuje.

A stejně tak zprávu o termínu na prevenci zasílá zájemcům bez chytrého telefonu, tedy prostřednictvím SMS zpráv do tlačítkového zařízení.

„Tato služba je pro klienty zcela zdarma a zahrnuje základní preventivní prohlídky, praktický lékař, gynekologie a stomatolog,“ dodává s tím, že k službě se zájemci registrují na pobočkách nebo Infocentru ČPZP. Po zaslání upozornění už se pojištěnec na prohlídku objednává sám.

Onkologickou prevenci ČPZP posiluje i programy

K prevenci onkologických onemocnění vede ČPZP své klienty i prostřednictvím nabídky z programu benefitů. Za zmínku určitě stojí Program onkologické prevence s příspěvkem ve výši až 2 000 korun. O něj žádají pojištěnci starší 35 let. Určený je na komplexní onkologickou preventivní prohlídku provedenou na specializovaných pracovištích.

ČPZP letos navýšila příspěvky i zavedla nové programy

Až 500 korun pak dostanou pojištěnci v programech zaměřených na preventivní vyšetření rakoviny prsu, kůže, prostaty nebo tlustého střeva.

Závěrem připomeňme, že právě na zítřek [4.2. 2022] připadá Světový den boje proti rakovině. Upozorňuje hlavně na problematiku nádorových onemocnění a jejich prevenci, diagnostiku a léčbu. Zároveň vyjadřuje uznání organizacím, společenstvím a jednotlivcům za jejich odhodlání zmírnit globální dopady této nemoci.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here